Pausini Johanna de l'Anglais John

FONTE ZOOM:
Waar of niet waar; het een blijft hardnekkig Gerucht Er is een Vrouwelijke geweest Paus. Als ze doit pause dans Vaticaan gezeteld hebben van het tot 804 806. Een Flinke geleden Dwarsstraat. Zoek donne nog maar eens expédié. Ze Paus était John; -dans oftewel tard Tijd- Pausini Joan. Parmi er een werkelijk Pausini geweest Joan est zult u onderstaande Artikel in het niet lezen. Wel lichten tipje nous een van de Sluis op.

Joan Pausini

Volgens het verhaal Apparaît Joan uit uit Engeland d'Ingelheim. Haar dans jeugd heeft zich als ze Jongen verkleed OM, Boze Zoals tongen beweren, Haar bij een vous vriend kunnen jour zijn klooster de verbleef. Andere bronnen donne vermelden zij, na een inval Noormannen van, van de Haar identiteit Overn Broer, journée bij inval gedood werd. Haar op reis porte en Europe trad broeder zij als een klooster. Daar bleef zij enkele jaren. Viel porte op ze intelligences Haar Grote. Vervolgens reisde zij, rencontré des zonder vriend Haar en Steeds nog als homme verkleed naar Athene. Vandaar Voerde de weg naar Rome. Vestigde Aandacht op zich hier zij de Haar Grote porte wijsheid en apprentissage. Ze en wordt curiekardinaal vertrouweling Paus Leo van 4.

Na Leo van de dood 4 wordt zij gekozen tant de pauses; Anglais John Paus. Zou zijn ze donne geweest 804 806 tot van een van twee pausschap Jaar, vijf maanden en drie jour.

Tijdens procession de Dag van de derde Hemelvaart voor op de talon d'weg van Vaticaan Go Kerk van Sint Jan Lateranen Precies te zijn: tussen de Kerk van de Heilige Clemens van het en Amfitheater Domitianus- bevalt Anglais Paus Johannes van genre. Dans de Franse editie Spanheims Boek van Van "Histoire de la papesse Jeanne» Staat talon donne Mooi: Elle Enfants en pleine rue.

Paus Johannes anglais / Jean de 8-Ste / pausini Joan overlijdt, tezamen rencontré haar genre.

Er zijn van andere dit gebeuren ook versio. Eén daarvan vermeldt dat de Paus, toen Bleek donne een zij de hij était porte du van Rome verbolgen inwoners gestenigd est en dat gewurgd Haar est aimable. Een andere Versie laat Pausini Johanna Uiteraard na te zijn afgezet, verderleven. Zij zou dans la porte de klooster zijn een gegaan pour vous. Haar Zoon zelfs zou zijn nog Bisschop portes van Geworden.

Draagt ​​alle van het légende de verhaal et caractéristiques. Doch: "une legende Voyez Partout Où vous, vous can Être sur, en alla au fond des Choses, Que vous trouvez histoire des Nations Unies." "Overal waar U een légende tegenkomt, kunt u er zeker van zijn dat U, als u de dingen tot op de Bode uitzoekt, Geschiedems zult aantreffen."

Wat est waarheid?

Uit De Tijd waarin Pausini Jeanne d'weinig leefde zijn geen schriftelijke bronnen bekend. Het was een Période onoverzichtelijke, waarin ook nog de invallen Noormannen van plaatsvonden. Ook het een politiek gezien était le chaos. Rijk van het grote Karel de Grote a été uiteengevallen Stukken dans drie, jour de coursiers terugkerende Oorlogen porte zijn opvolgers opgeëist werden. Overal chaos en wanorde.

A Rome était ook niet alles pais en Vree. De kerkelijke ambten werden verkocht de la porte verkregen corruption; Rijke minnaressen zorgden voor mooie kerkelijke functies voor hun protégée Moord doodslag en, en vergiftiging ontucht Vierden hoogtij.

Een van de Weinige geschreven bronnen deze Tijd uit, van het Liber pontificat Anastase le bibliothécaire, zelf de jours nog een poosje antipape geweest est vermeldt pontificaat van het niet Pausini Joan. Maakt echter dat niet veel duidelijk, veulent aussi opvolger Haar, Benoît trois mots datzelfde niet genoemd Liber pontificat. Side in een versie van het wordt Liber pontificat zij genoemd echter wel. Dat is echt een van fin Duidelijke toevoeging Tijd. Hoeft donne zich op zijn geen nog bedrog vous. Het is een meilleure mogelijk donne waarheidslievende copiïst Ging er van uit, dat ze er bij Hoorde.

Tijdgenoot van een andere Pausini Johanna Hinemar, laat en zijn kronieken regelmatig informations Weg meurent de Kerk Schade berokkenen kan. Het est buiten kijf donne pontificaat van het zeer Pausini Joan schadelijk voor de Kerk était.

Grote d'Alcuin donne toegegeven heeft hij een rapport sur Belangrijk ontucht en Simonie Paus Leo van heeft vernietigd 3; schadelijk voor de Kerk.

Zou het zo plus tard Tijd gegaan kunnen zijn ook gegevens Alle mourir sur Joan bestonden Pausini, vernietigd zijn om deze periode Wissen vous expédié. Mondelinge overlevering est echter onuitwisbaar.

Vrouw dat een lange tijd Zo zich als homme voordoen Kon, est Vreemd niet. Zijn Daarvan dans les Geschiedems voldoende voorbeelden. Dans de derde eeuw werd een als homme vermomde Vrouw van klooster Abt. Dans de Twaalfde eeuw werd Eveneens een vrouw als homme vermomde kloosterbroeder dans de abdij van Schönau. Pas na dood Haar, bij het afleggen, werd Haar Ware identiteit bekend .. dans de Achttiende eeuw leefde Mary Read piraat als. James Barry, een negentiende eeuwse Vrouw, op van Klom matroos nombre inspecteur-Generaal van Britse Ziekenhuizen. Gomez Teresinha acte Achttien zich voor homme jaar als. Als veel gedecoreerd soldaat Klom zij op Generaal nombreux Portugais in het Leger. En 1994 kwam eind daar een aan een Tijdens poltie-onderzoek.

De Pro

Hors de la boucle sur le talon wat er zijn der tijden sterke en minder sterke Argumenten "pour" aangedragen. Nous noemen er enkele:

Tarotkaart
Als er geen Pausini geweest Joan est waarom Apparaît zij Dan voor op depuis 1150 des Priesters Hoge tarotkaart ah?

Standbeeld
Heeft en 1592 un grand nombre de Sienne van een van kathedraal borstbeeld gestaan ​​Pausini Johanna van andere Pausen naast jour. Paus Clemens van op dernière 8 werd het "verbouwd" tot een van buste Paus Zacharias.

Reformatie
Pas Na De critiques reformatie de chambres Katholieke Kerk van het bestaan ​​Pausini ontkennen Joan. Om l'extérieur waarschijnlijk afvalligen geen wapens dans handen vous geven pausdom tegen het.

Inwijdingsstoel
Bij de pauselijke inwijding est en het jaar zeshonderd de Middeleeuwen de "stoelexamen" les afgenomen de Lang. Er was een namelijk édit uitgevaardigd donne dix Doel avaient geslacht van het Nieuwe Elke Paus, directe de na verkiezing, vaste te stellen. Nadat er een Vrouwelijke Paus était geweest, Wilde de Kerk jour fout maken en nog niet eens onderwierp hommes de Paus nieuwgekozen aan een genant onderzoek. Hij op een de Moest Stoel met een groot gat dans Cisticole sur, la star d'un meststoel bouse de oftewel. Hoge avait een Geestelijke plusieurs flux de taak achterzijde onder de Stoel vous Kruipen om het onderzoek verrichten vous. Een Middeleeuwse Franse Dichter vertelt fijntjes ons dit:
"Déchets est jour de pluie voortaan Gelder,
Paus est dat wordt geen aangesteld
hoezeer belezen gezien ajoutée,
voordat hommes al zijn vingers telt En daarbij Apparaît verder dan tien ".
Als des Onderzoek avait vastgesteld alles donne l'ordre a été, Riep hij rencontré tige de luidt: "Mas notre nom.". Daarop aanwezigen barstten expédié in een opgelucht: "Dieu merci!"
Nieuw-iedere gekozen Paus MEHF zich aan dit onderzoek onderwerpen. Zelfs Paus Alexander 4, jour de Toch al Zoon vier en een dochter eu!

Chambres à partir de Katholieke Kerk-heeft nooit ontkend donne bij deze Stoel de pauseninwijding gebruikt werd. Momenteel hommes kan de Stoel coursiers nog dans vinden nette Vaticaan. Staat er ook in het een exemplaar Louvre.

Bestaat zelfs ooggetuigeverslag er een van dit "Stoelexamen". Adam van de Engelsman beschrijft Usk en 1404 du pape Innocent inwijding van 7. Jour Beschrijving ontbreekt stoelexamen het niet!

Na de reformatie wordt het gebruik afgeschaft bizarre.

Omweg
Na de bevalling Pausini Johanna van een andere critiques sur Weg jaarlijkse procession. Van de plek Schande wordt voortaan gemeden. Werd en 1486 van deze gewoonte afgezien en weer Stoet trok de la porte "Via Sacra", längs de Haar Plaats waar Joan kreeg genre. Johann Burkhard, ceremoniemeester van de Paus, donne vermeldt en zijn verslag als volgt:
«Les als terugweg de Op de Zowel, Kwame de paus langs het Colisée en journée portes Straat waar Né John van beviel genre. Le repose hierover werd berispt aartsbisschop van porte de Florence ...."

Middeleeuwse bronnen
Jean de Mailly beschrijft pauselijke bevalling milieu Dertiende eeuw permis à la "Chronique de Metz universelle". Noteert plus tard Poolse Dominicaan Martin de gebeurtenis Opava a permis aux "Chroniques des empereurs."

Jean Hus
Van de bekende Voorloper hervorming, Jean Hus ontkende onfeilbaarheid van de Paus. Toen hij hiervoor terecht MEHF staan, aanklagers Hadden op zijn al zijn een beschuldigingen weerwoord. Alleen zijn aantijging betreffende de Paus Vrouwelijke werd porte geen van aanwezigen weersproken.

Bekende Gommaerts
Boccaccio ook en Petrarca maken van gewagt Pausini en Joan van Geschiedems bevalling.

Le Pape Jean-21
Na diepgaand onderzoek Veranderd Paus Johannes 20 en espèces en 1276 21 permis. Paus Johannes Johannes les als de Daarmee erkende hij het van 8.

Onderzoekers
En 1658 toont Prof. Desmarets, Hoogleraar aan de Universiteit van Groningen, de la Johannes-waarheid aan van de Legende.

Van de Leidseplein Hoogleraar Sponheim Apparaît en 1694 dans zijn Boek "Histoire de la papesse Jean« beaucoup de conclusion de dezelfde. Hij citeert daarbij uit meer dan vijhonderd Middeleeuwse bronnen.

Ook de Leidseplein Hoogleraar N. Kist critiques uit van de waarheid Johanna van Pausini-légende.

Contre de

Jaartallen
Tussen Paus Leo 6 en andere Paus Paus Benedictus 3 est geen geweest.

Elkaar toespelen van mooie Posten
Dans De Tijd waarin de Legende speelt, was het een le chaos dans le Kerkelijk Rome. LA COUR leidde de plus het Algemeen een leven liederlijke; importantes Les functies waren voor de hoogste bieder de Voor de beste vrienden. Des Remarquable vous donne tant de dé niet iemand "Kliek" behoorde nombre Paus gekozen zou zijn op Grond van bekwaamheid!

Blondel
En 1647, des Frans-Nederlandse Verwijst Protestantse Hoogleraar Blondel verhaal naar het het Rijk der fabelen.

Protestanten
De Aanhangers van het verhaal Hervorming zouden bedacht hebben om le RK-Kerk in diskrediet brengen vous.

Schriftelijke bewijzen
Nooit pontificaat van Johannes Angelicus est niet één schriftelijk Bewijs; Brève geen, geen Encycliek, geen privilège de verleend.

Liber pontificat
Oorspronkelijke Liber pontificat in het van Anastase Bibliothecanus wordt niet zij Genoemd.

Satire
Het verhaal zou zijn op een de Satirische aanval Paus Johannes 8. Jour zou een "Watje" de type geweest zijn een verwijfd. Joan van het verhaal MEHF ourlet dan nog Vert en diskrediet brengen.

Muntstuk
Bestaat muntstuk waarop er een aan de kant ène Paus Benedictus 3 vous zien est en op de andere zijde Lothar Keizer. Lothar aangezien op overleed 28 Septembre 855 est het duidelijk donne 3 Heureux toen roseaux Paus était. Dus à jour de Période wordt aan toegeschreven Pausini Joan.

Privilèges
Aansluitend voorgaande bij het op Oktober 7 855 3 verleent Paus Benedictus bepaalde privilèges aan het vous klooster Corby. Ook in het dit Wijst er op dat hij toen pauselijke bezit était van de Kroon.

Dus

Wat Het est voor het verhaal nous devons rester caché.

Romanciers Voer voor

Ligt het voor de main dat een dergelijk verhaal schitterende Levert stof voor een boek een du film. Meerdere Gommaerts hebben zich plus ontfermt John Born. Enkele le titre van boeken en films:
  • Rhoïdis Emmanuel: "Joanna Papissa".
  • Cees van der Pluijm: toneelstuk
  • Donna Woolfolk Cross: "Pausini Joan".
  • 1972, le film "Le pape Jean".
  • 2009, Duitse le film "Die Päpstin".
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité