Persoonlijkheidsmodel Le Big Five

FONTE ZOOM:
Persoonlijkheidsmodellen, wat kunnen nous er mee du wat moeten nous er mee? Ze worden veelal gebruikt voor studiekeuzes, maar ook in de professionele loopbaan kunnen ze bij bijvoorbeeld commutateur een des het doorontwikkelen nogal eens toegepast worden. Je moet er vanuit gaan dat ze altijd ?? ongeveer ?? zijn, maar wel een geeft meestal Duidelijke indicatie.

Wat achtergrondinformatie

De naam van dit persoonlijkheidsmodel slaat op de vijf karaktertrekken mourir worden benoemd. Het is een belangrijk algemeen geaccepteerd persoonlijkheidsmodel en vormt veelal de base voor. Het est de van de base veel psychologische Onderzoeken bij personeelsselectie en studiekeuze.
Een belangrijk modèle bij dit dat est de te behalen scores een verdeling aangeven en je niet par definitie in een ?? extraverti ?? de ?? introverti ?? hoekje Geplaatst wordt. Immers, Iemand Hoeft niet ook een dans alles het het de ander zijn te. modèle Dit nuanceert en geeft daar een uiteindelijk Beter beeld mee weer van de kandidaat. Er wordt geen waardeoordeel aan gehangen.

De indeling
  • Extraverti / introverti De compagnon waarin een persoon behoefte heeft aan contact se est réuni anderen. Extraverte mensen zijn sociaal, actief, praatgraag, gericht op personen, optimistisch. Introverte mensen werken graag alleen des in een rustige et environs.
  • Inschikkelijk / competitief Gedraagt ​​iemand zich vooral tolérant, meegaand fr / de hulpvaardig? De juist meer competitief en weinig medewerkend?
  • Zorgvuldig / Slordig Gaat een persoon georganiseerd en doelgericht te werk de ongestructureerd, doelloos de Slordig?
  • Stabiel Neurotische mensen maken zich veel zorgen, zijn onzeker en nerveus. Emotioneel stabiele mensen zijn tevreden zichzelf rencontré, ontspannen en weinig emotioneel.
  • Ouvrez gesloten als / Openheid dans op zoek naar nieuwe gaan ervaringen. Mensen die op deze scoren Hoog schaal zijn nieuwsgierig en fantasievol. Mensen mourir laag scoren zijn het liefst bezig Met de feiten van het hier en nu.

Waarom deze indeling?
De persoonlijkheidskenmerken van mensen beschrijven kan met veel meer woorden, maar als je deze woorden categoriseert dan kom je uiteindelijk uit op de vijf genoemde et caractéristiques.

De werkomgeving

Deze est de essentieel je je prettig voelt op je Werkplek of niet. Zo zal een extraverti iemand zich prettiger voelen rencontré veel mensen om zich Heen. Dit brengt ook tegelijk rencontré zich mee dat een prettige werkomgeving Betere prestaties oplevert en kan een dus dergelijke duidelijk de test van waarde Toegevoegde zijn.

Dit neemt niet dat een weg gewilde functie Mède om deze reden niet doorgaat, personeelsfunctionaris maar een meurent test de dergelijke een met je doorneemt, houe weet de werkomgeving est. Welk Type daar het beste bij hoort en als je aangeeft je dans de geschetste situatie prettig denkt te voelen, kan dit middels deze essai getest worden.
Natuurlijk kunnen testen gemanipuleerd worden, maar uiteindelijk heb je daar jezelf het meeste mee.

Tenslotte

Hoeveel waarde wordt een al test dergelijke rencontré al gegeven. Dit est verschillend, De een zal als het belangrijk onderdeel van de procédure zien en ander de niet. Neemt niet uit weg dat een hetgeen eerlijk ingevulde essai komt, et caractéristiques zijn mourir grande liggen dans de mens en daarmee niet als het gaat onbelangrijk om de juiste homme de vrouw op de juiste Plaats. De Gesprekken mourir dans la procédure de deze hebben plaatsgevonden moeten het beeld eigenlijk bevestigen.
Het est geen waterdicht systeem, deze zijn er niet. Mensen blijven mensen en een uiterste dans de testen kunnen nog coursiers succesvolle mensen zijn. Hecht er als kandidaat en personeelsfunctionaris dus de waarde aan die je er zelf aan toedicht.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité