Persoonlijkheidstest: Myers-Briggs Type Indicator

FONTE ZOOM:
De Myers-Briggs Type Indicator, afgekort MBTI, est l 'één van wereld meest Gebruikte persoonlijkheidstesten. Het wordt daarnaast voor allerlei doeleinden gebruikt en schetst dans de meeste gevallen een goed beeld plus houe iemand dans elkaar steekt. Het est op développés par theorieën van Carl Gustav Jung die zijn voor Onderzoeken zeer veel observatiewerk heeft verricht.

Ontstaan

De Myers-Briggs Type Indicator est porte développés par Katharine Cook, Briggs en Isabel Briggs Myers, moeder en dochter. MBTI est ontstaan ​​uit van theorieën Carl Gustav Jung. Volgens deze psychologische theorieën van zijn Jung sommigen mensen extraverti en Sommige zijn introverti. Extraverte mensen worden door de meer beïnvloed buitenwereld, porte hun Omgeving porte dan intenties hun de propres. Introverte mensen daarentegen baseert de Wereld van binnenuit. Introverte mensen worden dus meer beïnvloed porte wat zij van binnenuit, uit zichzelf, vinden. Toch est niemand zuiver extraverti de zuiver introverti, er est enkel spraken van een voorkeur. Introverti en zijn extraverti manieren waarop hommes zich uit. Introverti en Extravert est in het MBTI modèle ook het eerste dichotomie. Namelijk mourir van extraversion / introversion.

Het brein werkt op twee verschillende manieren volgens Jung. Op een rationele, manier Beoordelende des op een irrationele, manier beschouwende. Uit de rationele, Beoordelende manier est MBTI de dichotomie Pensée du sentiment onstaan. Dit houdt dans dat een iemand voorkeur heeft voor het de nemen van Beslissingen base op van logica, la pensée, des een voorkeur om een ​​beslissing te nemen op base van gevoelens, Sentiment. De Réflexion / dichotomie sentiment est de derde dichotomie in het modèle MBTI.
Vanuit de irrationele, beschouwende manier het est tweede dichotomie in het MBTI modèle onstaan. Dit dichotomie est alsvolgt: détection de l'intuition. Sentant houdt dans dat een iemand voorkeur heeft voor het opnemen van feitelijke informatie en informatie uit de Wereld om zich directe Heen. Intuition andere kant aan de houdt dans dat een iemand voorkeur heeft voor het opnemen van informatie dans de vorm van verbanden en grote lijnen, gebruik MAKEND van ervaringen en eerder opgedane informatie.

Deze drie dichotomieën vormen het commencer van het modèle MBTI. Cuire Katharine Briggs en Isabel Briggs Myers hebben het vervolgens MBTI porte modèle développés par er een vierde dichotomie aan te voegen orteil. Dit dichotomie est en juger en Perception. A en juger, in het Nederlands beoordelen, houdt dans cela Iemand graag aan de Wereld om zich Heen flétrissement laten zien houe zij denken de voelen, zij zien dingen ook graag opgelost. Percevoir, in het Nederlands beschouwend, zien graag dat Beslissingen ouverte gelaten de worden. Zij laten graag zien houe zij dingen Ervaren de houe zij iets hebben Ervaren.

Uit deze vier dichotomieën est het MBTI modèle ontstaan. Als alle hoofdletters van de gekozen de opties achter elkaar worden gezet komt er een profiel uit DAT de meeste gevallen Aansluit bij het type de persoon. Op deze manier kan worden verteld houe iemand enigszins dans elkaar zit. Les types de van de Zestien de De, 4 x 4, onder het staan ​​kopje uitkomsten.

Gebruik

MBTI wordt veel gebruikt bij teambuilding. Met behulp van MBTI kunnen namelijk de verschillende persoonlijkheden binnen een worden équipe blootgelegd. Als de verschillende persoonlijkheden bekend zijn binnen een équipe de kunnen er Betere afspraken binnen het worden équipe gemaakt plus de manier van Samenwerken bijvoorbeeld. Doordat er Betere afspraken zijn ook de kan productiviteit binnen een bedrijf vergroot worden. Kan een Daarnaast MBTI-tests ook helpen om bijvoorbeeld Relaties de PERSOONLIJKE remplies mensen te verbeteren. Naast het verbeteren van persoonlijke en werkrelaties wordt de persoonlijkheidstest ook gebruikt om leiderschap en interpersoonlijke communicatievoorkeuren van het licht klanten aan te brengen. Op scholen wordt voor het geven van mogelijke carrière advies-ook gebruik gemaakt van MBTI.

Uitkomsten

Porte het gebruik van vier dichotomieën Komen er Zestien mogelijke types naar Voren. montures de porte de lettre tussen haakjes te nemen van de voorkeur en deze, uiteindelijk, lettres vier achter elkaar te zetten komt er type een naar Voren dat Aansluit bij uw voorkeuren.

Types de mogelijke la zijn de De:
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité