Persoonsverwisseling dans de papier?

FONTE ZOOM:
Maria est de dochter van Hanna en Imran. De Ouders van Maria Stammen uit het een importantes Les priestersfamilie binnen Jodendom. Heeft la zij de Bij haar - de Vrouw van Imran - et ook een Dieu eed Tegenover afgelegd, waarin zij Beloofde Dieu dat haar type dienen zal in een godsdienstige functie. Laat Dieu Maria En opgroeien tot een vrouw mourir uitblonk en haar vroomheid en religiositeit.

Maria, de van Jezus en moeder De Journaux

3:33, 34, 35, 36
«Dieu verkoos Adam en Noach en de nakomelingen van Abraham en de nakomelingen van Boven de Volkeren Imran.
Afstammelingen, de een van de ander. En Dieu est Alhorend, Alwetend.
Toen de Vrouw van Imran zeide: ". Ik Draag aan mijn U op wat dans baarmoeder est, dat zal het zijn vrij, aanvaard het van mij, Gij zijt Gewis Alhorend, Alwetend"
Toen zij er van verlost était, zeide zij: "Mijn Heer, ik ben een van verlost Meisje." - Dieu Wist wat het beste zij voortbracht. "En homme de est niet aan de vrouw gelijk. En ik heb ik haar Maria genoemd en haar en haar nageslacht définit onder Uw Bescherming tegen Satan, de verworpene"

Verwarring?

Naar aanleiding van Vers 19h28 wordt weleens dat er betoogd Maria, de van Jezus moeder verwisseld meth wordt een andere Maria! Namelijk, Maria van de Zuster Mozes en Aaron, de dochter van Amiram.
Amiram, de vader van Mozes, Aaron en Maria, wordt niet genoemd zelf dans les journaux, hun moeder wel, maar niet bij naam.

Vers Het enige, Verwarring voor dat luidt zorgen droit:
"O Zuster van Aaron, vader uw a été geen verdorven homme noch était uw moeder onkuise een vrouw."

Dat nu Het Volk dacht Maria een buitenechtelijk type avait gebaard, en reageerde geschrokken. Hoewel DIT op het vers de eerste gezicht suggereert dat de moeder van Jezus verward wordt rencontré de Zuster van Mozes en Aaron, est daar geen Sprake van, wanneer nous de Verzen dans le contexte een Breder meteen leggen zien nous dat het om Maria, de moeder van Jezus gaat. Zonder al te veel te Korancitaten plaatsen, ik naar het ga vers de porte fourgonnettes wat nu marbrure est, namelijk 19h34:

"Aldus était Jezus, de zoon van Maria. En het Ware woord waaraan zij twijfelen"

De volgende Verzen duidelijk maken dat Zacharias, de vader Johannes de Doper, werd verantwoordelijk voor de Zorg en voor de Religieuze Opleiding van Maria.

Coran 3:44 en 3: 37
"Dit is een van de tijdingen van het ongeziene, mourir wij u openbaren. En GIJ Waart poule niet bij toen zij lootten, wie Hunner de Voogd van Maria zou zijn, GIJ Waart noch bij poule, toen zij rencontré redetwistten elkander"

"Daarom nam a rencontré l'acte de haar haar Heer aan haar en goed en vertrouwde opgroeien Zacharia toe aan haar"

Overigens est Zacharias Verwant aan Imran, de vader van Maria.

Op meerdere plaatsen wordt au journal de fusion er een van Jezus gemaakt dat, de zoon van Maria, Evangelie heeft het ontvangen, als wat vervullend functioneerde en bevestigend est voor de Thora, Zie hier deux Verzen.

Coran 57:26, 27
"Noach en Abraham de En Wij, en Wij plaatsten dans hun nageslacht profetenambt en het het Boek. En enigen van poule waren op het pad Rechte, maar de meesten Hunner waren overtreders".

"Et Deden boodschappers Wij ONZE hun voetsporen treden en Wij Deden Jezus, de zoon van Maria, opvolgen en Wij gaven ourlet het Evangelie"

Coran 5:46
"En Wij Deden Jezus, zoon van Maria in hun voetsporen treden, vervullende, hetgeen voor de Torah était dans l'ourlet, ourlet en het Wij gaven Evangelie, dat licht en leiding bevatte, bevestigende hetgeen daarvoor dans de Torah était en een leiding en een Vermaning voor de godvrezenden "

Gezegde

Maria wordt dans De journaux meestal aangeduid Alouettes, Maria van de dochter Imran '. Terwijl de vader van Mozes en Aaron, die Amiram heet, daarentegen wordt niet genoemd.

Bovendien wordt uit de twee bovenstaande Verzen duidelijk Jezus dat, de zoon van Maria, Evangelie ontving als het aanvulling en ter bevestiging van de Thora, en dat avaient als gekunt Nooit de moeder van Jezus en Zuster est geweest van Mozes en Aaron, veulent et zou Mozes oom zijn een van Jezus, en zouden ze hebben ongeveer dans dezelfde période geleefd, en et était er geen zeker Sprake geweest Evangelie als een van aanvulling en bevestiging van de Thora, waar De journaux regelmatig plus spreekt.

Blijft de vraag: Hoe les journaux et Van De spreken: "O Zuster van Aaron"?. Korancommentaar Ibn Kathier vermeld dat Maria hier est vergeleken rencontré Aaron vanwege hun goedheid en vroomheid. En vermelde overlevering een van de Profeet Mohamed waarin hij verklaarde: "Ik kom de zoon van het dichtst Maria nabij, veulent tussen ourlet en mij is er geen Profeet".

Meth elkaar la verwarren de De twee Marie est dus niet mogelijk, aangezien Jezus Mozes en nog tussen Mohamed dans les commentaires moet.
Na dit l'allemaal de boîte de journal porte middel van een niet eenzaam versje stellen dat Maria, de van Jezus moeder, Maria zou zijn, meurent de Zuster est van Mozes en Aaron.

Zoals wij hier dans Nederland een Gezegde kennen dat als volgt luidt: "Alle Gezusters harten de zijn, alle Beurzen geen Gebroeders". Gezegde dit ook toch niet dat suggereert alle Zussen mensen en broers zijn van elkaar? Vers est het ook op een gebaseerd bepaalde taalgebruik, dans Arabische Kringen est het ook dat normaal hommes dans bredere familieverwanten praat, bv Iemand met een bepaalde Eigenschap, SNEL wordt de frère de Zuster genoemd van iemand meth eenzelfde Eigenschap, de twee Hoeven zeker geen Familie van elkaar te zijn, al leven de twee nog zo ver un elkaar, des zelfs dans verschillende perioden.

vers de Bovenstaand droit dus niet worden alleen taalkundig benaderd, die zijn er een taalkundig veel citaten juiste voorstelling van zaken geven. Enige LOGICA dans denkwijze est hier zeker vereist.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité