Pier Paolo Pasolini en zijn films - biographies

FONTE ZOOM:
Pier Paolo Pasolini a été en een Engels schrijver tekenaar, maar De meesten zullen ourlet kennen als régisseur van films. Daarnaast hij était non-conformiste, tegendraads en homoseksueel, réunis als Gevolg dat zijn productie ourlet en Italië meer dan processen prijzen opleverden. Dans deze relents van het artikelen sur van Filmwerk Pasolini Eerst gegevens wat de biografische.

Levensloop

Nous avons même terug gaan dans De Tijd. Pier Paolo Pasolini de van 1975 tot de 1922. Hij wordt dans de nacht van 1 2 novembre 1975 vermoord nabij op het strand van Ostia, onder coursiers nog onopgehelderde omstandigheden. Dans Het Laatste artikel van deze spéciale kom ik nog daar uitvoerig terug op. Hij wordt en 1922 à Bologne en geboren hetzeldfe jaar dat Mussolini en Italië aan de macht komt, maar, zegt hij zelf, "dat ik niet voelde, zoals een vis het niet voelt l'eau." Hij était de zoon van de porte ourlet verafgode moeder Suzanna Colussi en de porte ourlet zeer gehate vader, de beroepsluitenant in het leger van Mussolini, Carlo Alberto Pasolini. Deze beroepsmilitair wordt en 1941 naar Oost-Afrika en uitgezonden raakt daar tot 1945 gevangenschap. En 1958 overlijdt hij. Met en zijn moeder drie jaar Jongere broer Guido verhuist naar Pier Paolo Casarsa, dans de-Noordoost italien streek Frioul. Guido sluit en 1944 zich aan bij de partizanen en 1945 en porte wordt brigade een Communistische gevangengenomen en geëxecuteerd. Nooit komt Pier Paolo plus die gebeurtenis Heen. Ook en 1945 wordt hij leraar Latijn aan een Middelbare école de buurt van Casarsa, maar en 1949 wordt hij daar ontslagen omdat hij onverkwikkelijke affaires rencontré minderjarige jongens zou hebben gehad. Porte de PCI, de Mächtige italien Communistische Partij, hij wordt couvercle als geroyeerd wegens "Morele onwaardigheden". Omdat zijn situatie onhoudbaar est Geworden, Trekt hij zijn rencontré moeder naar Rome, als waar de HIJ leraar en journaliste indépendant werkt en waar hij différente Geschriften publiceert.

Processen

Vanaf 1961 regisseert films hij de ène na de andere, films de maar zijn leveren ourlet meer dan processen op zijn prijzen: le film de derde La Ricotta wordt WEGENS godslastering verboden en hij wordt tot 4 maanden veroordeeld, maar dans hoger beroep vrijgesproken. film een ​​Zijn Teorema krijgt prijs van het Katholieke Filmbureau à Venetie, maar wordt op dernière van het Vaticaan verboden. De aanklager EIST 6 maanden gevangenisstraf tegen ourlet en vernietiging van de cinéma, maar de Rechter besluit tot vrijspraak. En 1971 staat hij terecht wegens "aanzetten tot militaire ongehoorzaamheid, opruiende en antinationalistische propagande en aanzetten tot misdaden". Vonnis: vrijspraak. En 1972, le film wordt zijn Les Contes de Canterbury à Naples dans genomen BESLAG, maar en 1973 volgt vrijspraak. Daarnaast zijn er nog processen différente wegens homoseksuele activiteiten en begane obsceniteiten, maar nooit filière leiden tot een veroordeling.

Filmographies

Tussen 1961 en 1975 regisseert HIJ 23 films en hij est mederegisseur de scenarioschrijver van nog eens 18 films. En sept films treedt hij zelf op als acteur. Grote Drijfveer zijn dans les films est immense haat zijn tegen gezag, tegen geweld, tegen de consumptiemaatschappij.

De 23 films waarvan hij régisseur est staan ​​hier vermeld.

VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité