Président van Amerika, Andrew Johnson 1865-1869

FONTE ZOOM:
Andrew Johnson président werd de automatisch nadat Abraham Lincoln a été vermoord. Er waren ook plannen om te vermoorden Johnson, maar zijn mogelijke moordenaar haakte op het moment allerlaatste af. Overigens était de Johnson 1e président tegen een wie afzettingsprocedure op en Gang werd gezet. Zijn tegenstanders kwamen une tige tekort om ourlet daadwerkelijk af te zetten.

Algemeen

Ook Andrew Johnson heeft la bekleden de geen campagne hoeven voeren om de hoogste après van Amerika. Hij était vice-président onder Abraham Lincoln, en na diens vroegtijdige dood werd hij zijn automatisch opvolger. Hij était trouwens de président de la 1e tegen een wie afzettingsprocedure werd opgestart.

Dat hij het AMBT heeft kunnen uitoefenen heeft hij te aan het danken Feit dat hij een Uitnodiging voor hetzelfde toneelstuk, op avond dezelfde, als waar de président était afgeslagen heeft. Hij était namelijk ziek geweest en voelde nog niet goed zich genoeg. De bedoeling namelijk était om ook Johnson te vermoorden. Maar zijn mogelijke moordenaar durfde ineens niet meer.

Andrew Johnson avait een Hoog voorhoofd, wenkbrauwen borstelige, een grote neus en een karakteristieke deuk en zijn parents. Altijd zorgde hij dat zijn kleding helemaal tiptop était. Hij avait geen bijnaam.

Andrew Johnson

Jacob Johnson en Mary Johnson McDonough krijgen op 29 décembre 1808 een zoon filière zij Andrew noemen. Andrew geboren de wordt dans Releigh, Caroline du Nord.

Wanneer hij drie jaar est sterft zijn vader. Omdat zijn moeder het niet financièrement race heeft, kan niet Andrew école de naar het en leert Hoogst nodige op gebied van leren en schrijven. Het Gezin de Zij rencontré de inkomsten uit het werk dat zij als demoiselle en weefster verrichtte. Wanneer hij 14 jaar est, gaat hij samen zijn rencontré Oudere broer dans Dienst bij Kleermaker James Shelby. Hier leerde hij dans ruil voor het voedsel en Onderdak vak van Kleermaker.

Bij deze Kleermaker blijven de jongens niet lang, samen lopen ze weg naar en gaan Greenville au Tennessee. Hier opent Andrew en 1827 zijn eigen Winkel.

La carrière de Johnson ??

Johnson werd en 1828 burgemeester van deze Greenville en functie zou hij uitoefenen tot 1830. Ook in de periode van 1834 tot 1838 bekleedde hij deze functie. Ook était hij couvercle van het Huis van Afgevaardigde van Tennessee, en wel van 1835 tot en 1837 van 1839 tot 1841. daarna wordt hij gekozen in het Congrès van 1843 tot 1853. Hierop volgt het gouverneurschap van Tennessee, welk hij bleef tot 1857.

De volgende stap was het senatorschap, van eind 1857 commence tot 1862. Tijdens de van deze vervulling termijn était hij de enige mourir zich tegen de afscheiding van de Zuidelijke Staten verklaarde. Deze keuze van ourlet avait te maken met het dat hij Feit van komaf Eenvoudige était, hij verafschuwde de arrogantie van de zuidelijke politici. Hij avait hiermee succès geen, veulent en 1861 koos Tennessee ook voor de Confederatie. Dit avait tot Gevolg dat Johnson op de vlucht MEHF.

En 1862 kiest Abraham Lincoln als ourlet zijn vice-président. Aangezien hij Tijdens de inauguratie niet lekker voelde, nam hij een flinke Slok whisky. Tijdens discours zijn était dit duidelijk te merken. Vanaf dat hij instant Ging als een ?? mesure ivresse ?? porte het leven.

Andrew familieman

Op 5 mei 1827 treedt hij in het huwelijk rencontré de 16 jarige Eliza McCardle. Zij blijft ourlet geholpen de altijd remplies zijn lezen en schrijven. Samen krijgen zij 5 kinderen, namelijk:
  • 1828, Martha Johnson, Nobel 1901
  • 1830, Charles Johnson, Nobel 1863
  • 1832, Mary Johnson, Nobel 1883
  • 1834, Robert Johnson, de Schwytz 1869
  • 1852, Andrew Jonhson jr., Nobel 1879

Président Andrew Johnson

Enkele voordat président Abraham Lincoln dagen werd vermoord, était de burgeroorlog tot een einde gekomen. Lincoln stond voor de grote taak om de twee delen van Amerika weer tot een geheel te formeren. Helaas heeft hij hier nooit aan kunnen beginnen, veulent een kogel maakte een einde aan zijn leven.

De gepaste opvolger voor Lincoln était Andrew Johnson. Hij het kreeg voor elkaar dat het laatste verzet van het op 13 mei zuiden 1865 werd opgegeven porte generaal Kirby Smith. Er brak voor een Johnson Tijd aan van verwarring en mogelijkheden. Helaas kreeg Johnson onenigheid rencontré Congrès sur het het invullen van het herstel.

Het Congrès nam en 1866 le projet de loi de droits civils ?? ?? aan. Hierin werd bepaald dat alle dans geboren Amerika MENSEN, des hamburgers waren. Op de indianen na, hamburgers alle kregen dezelfde Rechten. Hierover zijn veto la uit de Johnson, het dat idee iemand met een donkere Huidskleur dezelfde rechten kreeg als hij, stond ourlet niet aan.

Hier kwam hij niet uit het Congrès, réuni en werd er een afzettingsprocedure tegen ourlet opgestart. Uiteindelijk möcht Andrew Johnson aanblijven als président, veulent tijdens de stemronde kwam het Congrès één endiguer tekort om de président af te zetten.

Andrew Johnson talon heeft veel schuld dans de schoenen geschoven gekregen van de schandalige manier waarop de Burgeroorlog est afgewikkeld. Natuurlijk heeft hij veel Fouten gemaakt, maar niet zeker de belangrijkste en zeker niet als enige.

Président af

Na zijn terugkeer uit het Witte Huis verlangde hij terug naar De Tijd waarin hij sénateur était. Hij heeft veel moeite moeten doen, maar op 4 maart 1875 lukte het dan Eindelijk ourlet. Dans eerste instantie waren zijn collega ?? s niet zo blij rencontré ourlet, maar zijn toen vrienden ourlet begroette werd hij weer één van poule.

Hij heeft maar carte van deze periode mogen genieten, op 31 juli 1875 kreeg hij hij terwijl rencontré zijn kleindochter speelde twee hartaanvallen. Hij overleed dezelfde lait de dag dans Het Huis van zijn dochter.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité