Président van Amerika, Woodrow Wilson 1913-1921

FONTE ZOOM:
Le président Woodrow Wilson était le 1e président mourir rencontré oorlog een grote in Europa te maken kreeg, de 1e Wereldoorlog. Hij kon lang Tijd zijn hierbuiten des terres houden, tot dat er plotseling 4 Amerikaanse schepen zonken. Er werden Troepen naar Europa gestuurd en Wilson zette de Voorloper van de VN op, de Volkenbond. Hij ontving de Nobelprijs voor de Vrede.

Algemeen

Omdat de Republikeinen Onderling rencontré elkaar de la lagen, Roosevelt en de zittende président op moment dat William Taft Ruzie hadden, lukte het om het de Democraten presidentschap à moins de te halen.

Woodrow, een gelovig homme, était ervan overtuigd dat het Dieu ourlet presidentschap eu bezorgd en verrichtte zijn met de werkzaamheden absolue zekerheid die bij het geloof Hoorde. Iedereen die het niet eens rencontré l'ourlet était de wie ourlet tegenwerkte était vijand zijn.

Wilson était een homme met een langwerpig gezicht, grijsblauwe ogen en grote Oren. Aan het leven einde van zijn était hij bijna geheel aveugle. Zijn bijnaam était maître d'école en politique ?? ??.

Woodrow Wilson

Op 28 décembre 1856 kwam Woodrow Wilson ter Wereld in een pastorie à Staunton, Virginie. Hij était de zoon van de Presbyteriaanse Dominee Joseph Ruggles Wilson en Jesse Janet Woodrow Wilson. Zijn vader était Dominee op het Slagveld.

Het grootste deel van zijn la jeugd de Wilson à Augusta, en Géorgie. Hij leerde niet lezen voordat hij 12 jaar était. Verondersteld wordt dat zijn moeizame lezen veroorzaakt wordt porte dyslexie du TDAH. Hij een leerde zichzelf soort sténo. Hij studeerde thuis onder leiding van zijn vader en Ging op école kleine klasjes à Augusta.

En 1873 verbleef hij een op het jaar Davidson College en Caroline du Nord, daarna vertrok hij naar het Princeton waar hij en 1879 afstudeerde. En 1879 hij een begon studie rechten aan de Universiteit van Virginie. Hier een jaar de hij, maar nooit studeerde af. Aan de l'Université Johns Hopkins en 1883 behaalde hij zijn doctoraal dans politieke wetenschappen en geschiedenis.

Zijn Doctorale verhandeling ?? Congressional Government ?? dat hij en 1885 schreef, ourlet bezorgde roem directe.

La carrière de Wilson ??

En 1890 wordt hij benoemd tot professeur aan de Universiteit van Princeton. Hier zou hij dans de periode van 1902 tot 1910, als een Recteur hebben grote de main dans de ontwikkeling van de Universiteit. Hij wilde meer sociale gelijkheid en probeerde de corporale structuur van de studentenmaatschappij af te breken.

En 1910 werd hij voorgedragen voor het gouverneurschap van New Jersey, welk hij ook gagné. Van 1911 tot 1913 bouwde hij een van reputatie op daadkracht, porte dit het corrupte New Jersey flink op te ruimen. Helaas voor New Jersey bleef hij maar talon carte gouverneur. Na drie jaar werd hij verkozen tot président van Amerika.

Woodrow familieman

Op 24 juni 1885 trouwt hij rencontré Ellen Louise Axson. Samen krijgen ze 3 kinderen, namelijk:
  • 1886; Margaret Woodrow Wilson, de Schwytz 1944
  • 1887; Jesse Woodrow Wilson, de Schwytz 1933
  • 1889; Eleanor Randolph Wilson, Nobel 1967

Ellen sterft op 6 augustus 1914 en op 18 décembre 1915 hertrouwt Woodrow rencontré Edith Bolling Galt, ze krijgen geen kinderen. Heeft toch wel een aantal tongen la losgemaakt de Dit snelle. Er heerlijk op Men los dat de nieuwe echtgenoot van eerste Woodrow zijn vrouw zou hebben vermoord.

Woodrow Wilson als président

Nadat de Democtraten tot 3x William Jennings Bryan hadden ingezet als kandidaat, werd nu gekozen voor Woodrow Wilson. Wilson a remporté Mède doordat de Republikeinen Onderling overhoop Lagen.

De nieuwe président begon rencontré de hervormingen, een van de verlaging importtarieven. Hij stelde en 1914 de la Commission fédérale du commerce des. Deze commissie kreeg de bevoegdheid oneerlijke concurrentie te Onderzoeken en verhinderen. Hij zette de op de banque centrale, dit la porte op 23 décembre 1913 een acte te ondertekenen; La Federal Reserve Act ?? ??.

Hij est président de 1e mourir te maken krijgt rencontré een grote oorlog à moins de Europa. De Eerste Wereldoorlog uit breekt. Woodrow neemt zich voor om te neutraal blijven, totdat Aletta Jacobs ourlet en 1915 in het kader bezoekt van haar ijver voor Vrede. En 1917 ontmoet hij Louis Ramaekers, een caricaturiste bij de Nederlandse ?? ?? De Telegraaf. Deze Louis weet de Duitse keizer zo fraai als barbaarse Beesten af ​​te schilderen.

Doordat hij zijn terres Buiten de Europese oorlog Wist te houden, werd hij voor een 2e termijn verkozen en 1916. Maar dan op 2 avril 1917 verschijnt hij voor een van het Cisticole Congrès a rencontré de vraag om Duitsland de oorlog te verklaren. Nadat 4 Amerikaanse schepen zijn gezonken, MEHF zijn wel terres zich rencontré de oorlog gaan bemoeien. Zijn toelichting op zijn dat hij vraag était van mening a consisté en: ?? Wij moeten de wereld veilig maken voor démocratie ??. ?? Moet worden De Vrede geplant op de beproefde funderingen van politieke vrijheid ?? aldus de président. Dagen Twee ging tard de Senaat rencontré grote meerderheid akkoord.

Dans januari 1918 kwam Wilson a rencontré zijn 14 punten Plan voor een vredesregeling. Het 14e botté de dégagement était de van oprichting de Volkenbond. Deze obligataire zou dans de toekomst conflicten collectief dans de kiem moeten smoren. Tot keer twee aan orteil onthield de Senaat zich van goedkeuring. En 1919 ontving Wilson de Nobelprijs voor de Vrede.

Op 2 oktober 1919 krijgt de président een hersenbloeding en overleefde dit. Hierdoor bleef hij halfzijdig verlamt. Zijn vrouw nam het presidentschap voor de resterende 17 maanden plus. Ze las haar homme alle voorstelen en papieren Aantekeningen voor, kwam rencontré van zijn wensen terug. Ze a été gemachtigd ministres se sont réunis wie ze niet te kon opschieten vervangen porte anderen. Ze was een van felle tegenstander Thomas R. Marshall, vice-président de Die De Van de overnemen président wilde prises. Dans maart 1921 zat de 2e termijn van Wilson erop en verliet hij het Witte Huis.

En septembre 1918 waren er meer dan militairen 1.000.000 Amerikaanse en Europa. Onder poule vocht ook de toekomstige président Harry Truman. Aan het einde van deze maand bij de laitier aan de Argonne kwam het einde van de oorlog.

Président af

Dans zijn 2 ambtstermijnen heeft Wilson meer dan wetgevingen getekend wie dan ook. Plus tard zou hij geëvenaard porte worden Franklin Roosevelt en Lyndon Johnson. Grote rencontré inspanning Wist hij nog één artikel te publiceren.

Hij de l'op 3 februari 1924 à zijn eigen woning à Washington. Zijn laatste woorden waren: ?? De la machine doet het niet meer, maar ik ben gereed ??.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité