Procesverbetering rencontré behulp cartographie de la chaîne de valeur van

FONTE ZOOM:
chaîne de valeur, des in het Nederlands ?? waardestroom ??, est een middel om processen in een organisatie in kaart te brengen en te verbeteren. Een Value Stream Carte brengt alle activiteiten in kaart, die gedaan worden om een ​​produit bepaald te realiseren. Hierbij kijkt hommes van de grondstof tot het eindproduct. Vervolgens kan een er Value Stream carte voor de gewenste situatie worden opgesteld. porte Veranderingen de porte te voeren kan rencontré werken naar de gewenste situatie. een porte Value Stream Carte op te stellen kan bekeken worden produit en informatiestromen porte er de organisatie lopen welke. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal speelt om een ​​eindproduct tot tenir te brengen. Wanneer hommes een verbeteringstraject gaat opstarten, zal altijd eerste een Value Stream Carte van de courant worden état gemaakt. Hierin wordt alles beschreven zoals het op dit moment, van toepassing est. Vervolgens wordt er een Value Stream Carte gemaakt voor de gewenste situatie. Hierin zijn verbeteringen doorgevoerd, waardoor er Goedkoper fr / de sneller Geproduceerd kan worden. Vervolgens moet worden er gekeken houe hommes van état actuel de naar de l'état futur kan Komen. Hiervoor zullen bepaalde Acties opgestart moeten worden.

Van een Value Stream la carte de Het état actuel

De eerste stap in het is het verbeterproces valeur een van opstellen état actuel flux carte voor de. Hierin wordt weergegeven houe de processen, informatiestromen en productstromen dans de huidige situatie lopen. Het flux de valeur mappen begint met het in kaart brengen van de deur-tot-deur processen. Hierin worden niet processtappen meegenomen, maar een procès wordt als Zoals lassen procès gezien EEN. De de valeur een filière gebruikt worden voor flux carte mogen zelf opgesteld la worden. Op zijn ook Internet tal van modèles te vinden. Het est niet belangrijk welke iconen je gebruikt, maar het wel est belang van dat je dans le projet de een dezelfde iconen gebruikt en dat de betekenis hiervan voor iedereen duidelijk est.

Conseils bij het opstellen état actuel van een VSM:
  • Verzamel zelf de informatie. Doe porte dit zelf en procès het te gaan kijken en niet te porte kijken naar het zou ?? houe moeten ??. En theorie Werkt alles anders dan dans de praktijk.
  • Lancer met een van de wandeling grondstoffen tot het eindproduct. Dit is een eerste belangrijk om te indruk krijgen van de processen en de flux procès van het.
  • Teken een Value Stream carte altijd rencontré potlood. Houd een gomme bij de la main, veulent een VSM wordt vaak aangepast en verbeterd. Voor een presentatie kun je de VSM Achteraf altijd nog maken digitaal.
  • Breng de valeur flux alleen in kaart. Iedereen heeft een andere kijk processen op. Je deze verschillende opvattingen gaat combineren Devenez fan et recevez je een vertekend flux de valeur beeld van Wanneer.
  • Rencontrez de tijden zelf. Ga niet uit van op tijden papier, maar rencontrent met een chronomètre wat de doorlooptijden en procestijden zijn.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité