Psychologische essai: test de Rorschach

FONTE ZOOM:
De Rorschach Test inktvlekken is een essai psychologische. De Rorshach essai behoort tot de zogenaamde indirecte methoden waarbij de onderzochte persoon moet aangeven ziet Precies wat hommes tien plateau réuni inktvlekken. Geven een van de indruk psyché van de la persoon de De. Le test de De bestaat uit tien plateau en moet worden gescoord aan de van een main aantal punten.

Wat Zie je dans de inktvlekken?

Le test de Rorschach De is een essai psychologische waar nogal eens Grappen plus gemaakt worden en cynisch plus gedaan wordt. Toch kan de Rorschach Nuttige de test informatie opleveren. Test de Rorschach est een zogenaamde indirecte methode. Dat betekent dat een iemand relatief ongestructureerde taak aangeboden krijgt hommes waaraan zelf betekenis moet geven. Aangenomen wordt dat de manier waarop een persoon omgaat rencontré het materiaal iets zegt plus de Eigenschappen, voorkeuren, reactiewijzen en dergelijke van de onderzochte.

Nut indirecte methode
Je zou je af kunnen vragen waarom je een persoon niet gewoon vraagt ​​houe hij zich voelt, welke gedachten een importantes Les spelen en zijn de haar leven en tegen welke problemen hommes aanloopt. Het lastige est echter dat mensen zich plus het niet algemeen volledig bewust zijn van bepaalde processen dans de psyché, les hommes de brouillard bepaald inzicht. Indirecte methoden kunnen dit beperkte inzicht aanvullen. Daarnaast zijn indirecte Methoden minder gevoelig voor al dan niet bewuste neigingen van ondervraagden om zichzelf anders voor te doen dan hommes est.

De Rorschach

Test de Rorschach est een van de voorbeeld zogenaamde associatiemethode. Bij de associatiemethode moet het eerste woord hommes de mourir de eerste waarneming hommes te binnen schiet aangeven, als reactie op een bepaalde stimulus. In het geval van de Rorschach worden de test er tien plateau réuni inktvlekken aangeboden. De ène helft van de plateau est enkel zwart-wit, de overige plateau bevatten ook kleuren.

Scoren van de Rorschach
Afgenomen Nadat de Rohrschach est moet hij natuurlijk ook nog gescoord worden. Er scoringssystemen bestaan ​​diversifiée maar het "système global" van het Exner wordt meest gebruikt. Dit scoringssysteem als wordt de ook het meest betrouwbaar en beschouwd valide. Het "système global" kent een aantal hoofdcategorieen:
  • Localisation: op welk deel van de plaat heeft het gegeven antwoord betrekking?
  • Ontwikkelingskwaliteit: houe uitgebreid en genuanceerd est het antwoord?
  • Déterminant: welk kenmerk heeft invloed op het gegeven antwoord?
  • Organisatie-activiteit: worden de betekenisvolle delen van de plaat rencontré elkaar geintegreerd?
  • Vormkwaliteit: dans compagnon welke passé het gegeven antwoord bij de vormkenmerken van de inktvlek?
  • Hoe 'populair' est het antwoord?
  • Is het antwoord logisch de bevat het versprekingen, confabulaties en dergelijke?

Op base van de gegeven antwoorden worden enkele hypothesen opgesteld. Dit zijn toetsbare beweringen plus de onderzochte, bijvoorbeeld 'de onderzochte reageert emotioneel stress op'. Afname en interpretatie van de Rorschach Vergen echter ontzettend veel Tijd en aan de betrouwbaarheid van de verkregen informatie wordt nogal eens getwijfeld. De Rorschach Test kan echter Handige aanknooppunten bieden voor meer mensen die psychodynamisch georienteerd zijn.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité