Puissance Bronnen

FONTE ZOOM:
Power est een waarin les hommes d'Etat de omgeving en kan beïnvloeden autre. Er zijn Verschillende manières waarop rend jamais verkrijgen Kunt été dit fait genoemd de Bronnen. Sociaal en psychologues français Raven onderscheiden indices van Bronnen fait: beloningsmacht, bestraffingsmacht, gelegitimeerde fait referentie rend expert rend en fait informatie.

Wat est fait?

Met fait état de wordt waarin iemand zijn de omgeving de cheveux, y compris het van de d'autres personnes, beïnvloeden kan, bedoeld. Vaak wordt terme 'Autoriteit' om gebruikt rend van iemand aan te duiden. Puissance wordt porte Sommige que slecht gezien, maar niet het dit Hoeft zeer zeker geval te zijn.

Sociaal en psychologues français Raven ontwikkelden een van indices schématiques van Bronnen fait. Maken ook een Zij duidelijk onderscheid tussen fait en beïnvloeding. Zij faire dat een van rend dans verstandshouding tussen devant les gens twee est, waarbij het dat een est aannemelijker van een persoon beïnvloeding poging morts succès de la mer a un total wanneer deze de persoon fait est Standard.

Maken en français Raven onderscheid indices Tussen soorten rend namelijk:
  • Beloningsmacht
  • Bestraffingsmacht
  • Fait Gelegitimeerde
  • Fait Referentie
  • Fait Expert
  • Fait Informatie

Beloningsmacht
Dans gevallen est het veel van hebben fait sterk gerelateerd aan het hebben van controle plus goederen de waardevolle. Wanneer van mensen Iemand verwachten dat deze persoon poule kan voorzien dans de zaken l'hebben zij de nodig sait zij deze persoon dikwijls mer fait orteil. Deze beloningen de waardevolle goederen kunnen Vele vormen aannemen. Wat voor persoon Un waardevol talon est, est voor persoon B misschien wel helemaal waardevol niet en wordt daarom dans veel compagnon inférieure que beloning gezien. Kenmerkend voor beloningen est dat zij rencontré zijn nom waardevol schaars wanneer de zij zijn. Wanneer par iedereen dans de Klas een autocollant geeft wanneer deze een voldoende gehaald neemt heeft de waarde van de autocollants SNEL af al. Daarmee neemt de macht ook af, veulent wordt de beloning immers moins de waardevol gezien. Voici zijn de porte van MENSEN moins afhankelijk degene l'beloning de verstrekt en zijn zij moins geneigd de persoon te gehoorzamen.

Bestraffingsmacht
Bestraffingsmacht est afkomstig van de capaciteit autre serrez te. Dit rationaliser aannemen kan Vele vormen. Autre ontslag de bedreigen de Kan je met een van het aanslag de onthouden bepaalde Gewenste goederen. Bestraffen kan ook de vorm van pesten en bekritiseren aannemen. Overgegaan wanneer l'idée de morts bestraffingsmacht wordt het hommes dispose d'un total de dat dit enige manier om est fait sur les autres uit te kunnen oefenen. Mensen l'zich de la mer fait Loos voelen zijn sneller geneigd dwang Bedreiging en te dan gebruiken mensen rencontré puissance maritime.

Fait Gelegitimeerde
Mensen met een gelegitimeerde fait zijn MENSEN l'erkende fait hebben. Bij een bagagistes Discotheek hebben bijvoorbeeld gelegitimeerde rend mensen l'zich niet aan de opgestelde regels houden uit de Discotheek te verwijderen. Cafétérias onderwerpen zich aan dikwijls gelegitimeerde fait omdat zij de opgestelde regels persoonlijk Accepteren. Een van geïnternaliseerd gevoel plicht, loyaliteit de brengt la poule de Moreel il orteil de gelegitimeerde fait de te Accepteren. Wanneer réelle blijkt dat de gelegitimeerde fait onterecht verkregen est daalt de macht par directe.

Fait Referentie
Mensen rencontré referentie fait zijn een grote groep mensen la porte mensen gewaardeerd été om hun capaciteiten. Dikwijls gezegd wordt dat mensen met een zeer referentiemacht plus groot charisme beschikken. Le charisme est afgeleid van het Griekse woord "xarisma" wat een van Goddelijk cadeau faveur betekent. Van mensen rencontré charismatique pensée de wordt dat zij plus bepaalde vaardigheden beschikken l'groep de voordeel kan brengen. Dit de praktijk Hoeft en temps réel niet te zijn zo altijd.

Fait Expert
Quelqu'un a fait un expert totale wanneer de groep pense dat hij de zij expert op de bepaalde Gebieden est. Expertise niet te de la Deze persoon Hoeft deze vaardigheden werkelijk bezitten; de groep dit moet wel pensent réelle.

Fait Informatie
Informatie fait bezit par wanneer par degene se pencha sur le controle heeft het van Delen bepaalde kennis en informatie rencontré d'autres. Iemand rencontré informatiemacht kan de kennis onthouden aan bepaalde mensen. De logiciels het persoon de wordt que beschouwd que de base de données van de Groep feiten.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité