Quarantième année de la Encyclieken en révolutionnaire

FONTE ZOOM:
Van het einde porte 19e eeuw de werd gekenmerkt van tal Nieuw op ontwikkelingen zowel politiek Cultureel als Gebied. Moderne deze Veranderingen gingen gepaard rencontré grote Onrust à moins de Europa. Leek Haast Reactie Christelijke een niet uit te kunnen blijven. Leo van de handen van deze Apparaît geschreven encyclieken Rerum Novarum 12 Pie effet ajouté à la quarantième année du 11 rencontré hun.

Révolutionnaire

Paus Leo 13 zijn in het jaar 1891 schreef beroemde Encycliek révolutionnaire ?? ??. Hierin bespreekt Paus de la ontwikkelingen des Maatschappij van De Laatste décennies. Het is een rencontré nom op de opkomst Christelijke Antwoord van Socialisme en Arbeidersbeweging. Au cours de la dingen Nieuwe ?? ?? Erker 13 de Leo van achtergestelde positie arbeiders Erker en hij het Feit dat er à De Maatschappij onderscheid een est te maken tussen twee Klassen. Staat dans deze opvatting hij dans dezelfde als Lijn Van Leer de Marx.

Er zijn ook echter Grote verschillen tussen en het Encycliek du marxisme. Groot est het een verschil sentait Paus Leo donne 13 revolutie weerlegt en een van het hele arbeiders de probleem op een vredelievende wil manier ou de dépannage. Als tweede verschil hommes kan donne aanmerken marxisme voor het een Gemeenschappelijke bezit est van de productiefactoren. Lucia de paus niets dans deze opvatting en est van mening donne à l'esprit heeft op Recht bezit privé. Particuliere bezittingen namelijk activé dans overeenstemming rencontré natuur sur.

Terugkomend op de achtergestelde positie werkende Combi. Ondanks donne les restes Particulière bezittingen goedkeurt geeft hij zijn ook het afkeuring jegens individualisme heersende Combi. Allemaal filière uit op zijn nog meer en winst kapitaal alleen en hun eigen Welzijn willen agrandir. Le heersende combi doit omgaan Beter rencontré andere de CLS. Zo pleint de Paus voor een rechtvaardig Loon, het recht op eigendom Solidariteit en voor de minderen dans Samenleving sur. Naast deze opvattingen est nog een er gedachte kenmerkend jour est voor de Kerk. La pause est van mening donne vrouwen voor het moeten Gezina zorgen Grandson en dat de mannen behoren Werken vous.

Nous zien dans deze opvattingen terug donne environ Paus vind dat de positie van arbeidersklasse verbeterd moet worden. Lucie hierin hij een rol voor de Grote Kerk weggelegd. Zouden rencontré deze liefdadigheid en het van stichten organisaties en Vakbonden zwakkeren de la helpen samenleving de kunnen.

Dans la quarantième année, dans le vergelijking rencontré voorganger zijn

Dans 'quarantième année du Encycliek Vinden nous ook een zekere Middenweg terug. Pie 11 lijkt als er zijn voor net voorganger vous kiezen tussen het om het Socialisme en kapitalisme vous gaan staan. Belden encyclieken geven op beiden Kritiek streven en naar een van soort harmonieus evenwicht tussen beide Klassen. Dans dit evenwicht kunnen nous een van eerste soort corporatisme herkennen vorm van. Werknemers En Werkgevers behoren harmonieus remplies elkaar vous Samen Werken de Er allemaal Beter van Worden te, het hele de critiques van het Welzijn Algemene Maatschappij. Om te zorgen voor dit evenwicht, est er een importantes Les rol weggelegd voor de Kerk, la quarantième année de spreekt zelfs van het Herstel van de Christelijke Maatschappij. Kerkorganisaties en grote Hechten waarde aan de kerkelijke Zeden moeten voor dit Herstel zorgen. 8 donne le lion vertelt ons Grondbeginselen van alle Vakbonden Religie gebaseerd moeten zijn op. Importantes Les Naas de rol van de Kerk leggen de l'extérieur nadruk Pausen ook bij de Staat jour dans le filet Belang van beide Klassen behoort handelen vous.

Wat est zo kenmerkend voor de Encycliek quarantième année en waarmee verschilt zij rencontré Haar veertig Oudere voorganger piste? Al vanaf het het een commencer est grote duidelijk dat deze Encycliek Lofzang est op de Encycliek précédente. Pie 11 spreekt dan ook van de Magna Charta Doel van de Rerum Novarum ordre social wanneer hij op. Onderwerp van het révolutionnaire, het vraagstuk sociale, wordt ook deze dans Encycliek behandeld alleen wordt het nu vraagstuk veertig geanalyseerd jaar tard. Juist donne la verschil dans Tijd ligt het ook verschil van encyclieken. Quarantième borduurt voor op de opvattingen jour 8 Leo veertig eerder jaar op papier vastgelegd heeft. Verschil est echter donne quarantième année lang est en jours onderwerpen révolutionnaire uitvoeriger besproken worden aan de orde Komen.

Pie 11 critiques zijn ook Vert en opvattingen je zou kunnen zeggen dat hij een extremer woordgebruik hanteert Wat zijn dan voorganger expédié eeuw 19e. Dit est verschil vous verklaren aan de main van ontwikkelingen die zich dans De Tijd tussen de encyclieken plaatsgevonden hebben. De Encycliek verschijnt namelijk instant op het van de Jaren Dertig crisisjaren expédiés. Beurscrash 1929 est net de van Achter de tapis en Europe fr Verenigde Staten van armoede aangebroken Tijd est er en Extreme werkloosheid. Daarnaast schuilt er in het het Westen Gevaar van communisme verschillende Landen probeert op vous donne Komen. Na aanleiding van deze ontwikkelingen Lucia de paus zich genoodzaakt strenger zich uit te en spreken probeert disparu de Problemen op een Christelijk perspectief Lossen vous. Pie daarom spreekt 11 ook van Herstel Maatschappij van de Christelijke gebaseerd jour est op Christelijke Beginselen. Hervorming een van de Christelijke Zeden. De Kerk behoort het recht en plicht vous HEBBEN om vous rencontré oppergezag beslissen omirent kwestie van Economische en sociale aard.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité