Quel avenir pour le travail d'interprétation dans le film et les médias studie

FONTE ZOOM:
Het artikel «Quel avenir pour le travail d'interprétation en études cinématographiques et les médias? van het Alan Durant benadrukt gegeven DAT hommes zich meer bezig zou moeten gaan houden rencontré het mechanisme van betekenisproductie en de Eigenschappen van betekenissen dans zowel de films als de televisie. Dans zijn het artikel haalt Durant werk van Making Signification David Bordwell aan. Het verbaast Durant dat niemand ooit met het werk iETS gedaan heeft.

Faire Signification

En faisant Signification worden vier argumenten uitgewerkt:
  1. Hommes Moët er zich van bewust worden dat er Binnen études de Film een ​​industrie interpretaties van het werk tekstuele aan été.
  2. De theoretische inhoud van verschillende porte benaderingen wordt de bepaald De Standaard methoden die zijn bij het gebruikelijk interpreteren van teksten.
  3. Juist porte deze praktijk van interpretaties ontstaat er een ingewikkeld Netwerk van gevolgen, waardoor zelfs de meest Simpele Reeks filmbeelden toch een van ingewikkeld systeem betekenissen wordt.
  4. Uit Faire Signification wordt films duidelijk dat in een ruimere contexte sociaal-historische gezien zou moeten worden. Tot dusver était les hommes alleen bezig losstaande teksten te analyseren.

Durant benadrukt dat Faire Signification niet de invloed heeft gehad mourir les hommes Zou verwachten, Ondanks het dat het Feit boek een veelgelezen werk était. Er heeft wel een duidelijk verschuiving plaatsgevonden; les hommes houdt zich nu meer bezig rencontré de manier waarop het publiek betekenissen produceert. Eerder était les hommes vooral bezig rencontré de mogelijke effecten mourir bepaalde teksten op het publiek zouden hebben.

études d'audience

Er hebben zich tot het Met betrekking begrip ?? betekenis / sens ?? drie importantes Les Veranderingen voorgedaan mourir uiteindelijk tot de ontwikkeling naar études d'audience dans les études de Film hebben geleid:
  1. Mède porte de komst van de psychoanalyse est les hommes verschillende betekenissen gaan toekennen aan een tekst, terwijl mourir tekst voorheen geanalyseerd van werd aan de main een heersende theorie.
  2. Betekenissen worden nu toegekend Vanuit de Sociale toestand / situatie kijkers van een groep. Deze sociale toestand kan van Tijd tot tijd veranderen en de betekenis van een tekst kan zodoende mee veranderen.
  3. Porte de komst van het postmodernisme veranderde de heersende houding dix opzichte van de semiologische naar een études cinématographiques Grotere Diversiteit van verschillende interpretaties.

Bovendien est de aandacht verschoven naar de manier waarop de diversité sociale factoren van kunnen op zijn invloed de manier waarop betekenissen gevormd worden. Hommes bestudeert nu dus eerder de Mechanismen rondom de betekenisvorming. Dergelijke betekenissen worden natuurlijk niet uit alleen teksten gehaald, maar zijn overal aanwezig dans onze et environs.
Ter illustratie haalt Durant de nouvelles études de Public aan, mourir strijden tegen de eerdere theorieën en eigenlijk een voorstander zijn van de nieuwe manier; namelijk de manier waarop het publiek betekenissen uit teksten produceert. Hier moet de aandacht, Volgens Durant, dus naar orteil.

Uiteindelijk stelt Durant DAT hommes moet streven naar een ?? samenkomst ?? tussen twee verschillende manieren van betekenisvorming. Een samenkomst zou, volgens Durant, dus de oplossing zijn voor het probleem.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité