Règlements vie de zijn de Wat?

FONTE ZOOM:
Dans de Verenigde Staten est dit een Alternatieve manier om te geld investeren. Het Rendement est afhankelijk van het tijdstip van het Overlijden van de verzekerden op de polissen mourir opgekocht worden. Dans de Verenigde Staten est la vie de règlement een manier om te investeren mourir en 1996 est ontstaan. Dit kan worden gezien als een alternatief voor het Beleggen dans aandelen de goud de andere vormen van Beleggingen, maar het niet zonder est risico ?? s.

règlements vie de zijn de Wat?

Legt een groot som geld bij la elkaar Een groep. Met dit bedrag worden levensverzekeringen gekocht. De rechten en Plichten uit een verzekering worden overgenomen van de polishouder. Zijn vanaf donnée la fourgonnette de De overdracht de premie verschuldigd en de uitkering op einddatum, des bij Overlijden, komt dix goede aan de investeerders. Het moet gaan om een ​​groot aantal polissen, met een leven van afhankelijkheid de dood. Het Rendement Van de investeerders est afhankelijk van de dood van de verzekerden.

Waar bestaat het Rendement uit voor de investeerders?

Het gaat om een ​​verzekeringen mourir kapitaal uitkeren op het dat moment de verzekerden Komen te Overlijden. Rendement Het wordt hoger indien op korte termijn verzekerden Overlijden. Dit maakt règlements vie een van Beleggen omstreden manier.

Waarom worden levensverzekeringen verkocht?

Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Er zijn Amerikanen mourir de Levensverzekering verkocht hebben omdat ze niet meer de polis nodig hebben. De polis verkopen brengt een hoger bedrag op aan het dan laten afkopen van de polis. Er zijn ook mensen nog maar een rencontré korte levensverwachting die als een verkoop manier zien om geld uit de polis te krijgen filière uit gaat keren na Overlijden. Het geld uit de polis kan de verzekerde bijvoorbeeld gebruikt worden om medische kosten te dekken, d'om nog dromen te verwezenlijken.

Hogere rendementen bij meer Schwytz verzekerden

Rendement Het wordt als hoger de verzekerden van de verkochte polissen zo vroeg mogelijk na het verkopen van de polis Komen te Overlijden. Bij het leven duurt namelijk langer dat de investeerders de uitkering kunnen opstrijken en moet de jaarlijkse hoge de voldaan premie worden. Verzekerden mourir worden oud, kunnen De investeerders geld gaan kosten. Ze zijn het namelijk geïnvesteerde bedrag langer kwijt en jaarlijks moet worden de premie voldaan.

Wat zijn de bezwaren van vie règlement?

Ethisch est het een omstreden manier om te geld investeren. Dans de praktijk blijkt het dans de Verenigde Staten vaak te gaan om mensen nog maar een mourir korte Période te hebben leven, en waarbij de uitkering dus op korte termijn wordt verwacht. De investeerders schatten de polis en op een bepaalde waarde.

Voorbeeld
Heeft nog een van 5 levensverwachting la jaar Een, en na zijn er een dood volgt uitkering van 100,000 dollar. Tot het moet Overlijden er een jaarlijkse premie worden voldaan van 5,000 dollar. Op een base wordt hiervan kansberekening gemaakt. Bij de van binnen de verzekerde één jaar, est er 5,000 dollar geïnvesteerd aan premie en volgt er een van uitkering 100,000 dollar. Er bestaat een kans dat de verzekerde langer leeft dan 5 jaar. Ook dit moet worden meegenomen dans de kansberekening. Vervolgens krijgt de verzekerde een bod op de polis.

Dit voorbeeld est Vereenvoudigd sterk, maar wel een geeft règlements vie indruk de houe Werken.

Life Settlements à Nederland

Dans Nederland est en 2002 la vie de om een ​​poging de gedaan établissements te introduceren. Het initiatief kwam vanuit Easy Life en werd verkocht via tussenpersonen. Dit bedrijf werd tard Verdacht van het verduisteren van Geld en MEHF haar activiteiten stoppen na haar faillissement en 2008. Daarnaast werd het succès geen de groot porte de Ethische VRAAGSTUKKEN mourir uit van deze manier Beleggen voortkwamen.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité