Richard von Weizsäcker: Europees penseur en Engels geweten

FONTE ZOOM:
De loopbaan van de Duitse oud-président Richard von Weizsäcker est zowel imposant que veelzijdig te noemen. Deze'll loopbaan gekenmerkt porte Enkele facteurs opvallende de Constante Een le timbre drukten op zijn op visie Europe. Dans dit artikel été deze facteurs besproken, le thème de waarbij ook que verhouding morts CDU Helmut Kohl kanselier de Von Weizsäcker, alsmede de rol van Duitsland en Europe aan de orde Komen.

Facteur Eerste: Europese beïnvloeding

Race perspectief
Comme facteur de eerste een Europese kan beïnvloeding genoemd été. Zo est er al vanaf Von Weizsäcker de jeugd een Europese Duidelijke Oriëntatie bij ourlet waar te nemen. Vader Ernst von Weizsäcker ce onderhield contacten internationale namelijk diplomaat en vele. Van Richard von Weizsäcker'll Mède daarom porte getypeerd la vele de De verblijven in het buitenland, onder autre en association d'étude. Zo kreeg hij zijn onder meer schoolopleiding à Copenhague en Berne. Naar propre zeggen est hij zijn dan ook dans jeugd bijna mer in het Europese buitenland geweest dan en Duitsland. Voici standard hij de porte race een ontegenzeggelijk cultureel perspectief gekregen.

Geschiedenis Duitse
Vous connaissez beschouwd perspectief Dit kan een comme importantes Les parler voor de latere intérêt van Von Weizsäcker en Europe. Voor de Europese van beïnvloeding zijn ook leven est vrai een van ander élément Belang. Zo est leven de Von Weizsäcker dans meerdere opzichten Nauw verbonden geweest rencontré geschiedenis de Duitse. Van het een groot-nationaal le socialisme de De dispose d'un total bijvoorbeeld deel van zijn jeugd getekend. Toen hij van 1933 tot 1936 à Berne zat op school, hij zijn Vanwege Duitse achtergrond negatief'll bejegend porte Verscheidene Leraren. Ook en 1937 en 1938 ondervond hij tijdens études à Oxford Grenoble en groot veulent zijn Rouwen wortels tegen de Duitse. Van 1938 tot 1945 zou Von Weizsäcker uiteindelijk servir soldaat s tard kapitein in het décontracté. Gespannen Deze, atypique jeugdervaringen en de situatie international deze ervaringen veroorzaakte, Latere visie op hebben Von Weizsäcker Gekleurd Europe. Zo est Standard hij altijd benadrukt dat de problèmes van de Europese Naoorlogse ont été eenwording bas verleden dans vergelijking rencontré de gespannen situatie en zijn.

Levensgeschiedenis 'Europese'
In een relents entretiens de jaren vroege negentig'll Von Weizsäcker naar zijn van deze Invloed persoonlijke verleden Gevraagd. Hij dat zijn erkende toen houding e opzichte van een groot voor Europa deel bepaald ce zijn ?? Europese porte ?? levensgeschiedenis. Zo benadrukte hij zijn Vele herinneringen aan afschuwelijke la vernietigingen de excès nationaal-SOCIALISTE. En dat zijn lumière het ce chiffres overtuiging dat de latere Europese toenadering, a rencontré le nom de Duits Fringe vriendschap, van onschatbare geweest de waarde quoi. Ook van de toenadering Duitsland morts zijn Oosterburen vond hij dans l'escouade dit bijzonder belangrijk. De hedendaagse Duitse symbiose Europe se est réuni ce volgens ourlet dus niet Vanzelfsprekend, gezien de schokkende ervaringen uit zijn verleden.

Functies Naoorlogse
Ook in zijn Naoorlogse functies zou een leven la Duidelijke de Von Weizsäcker Europese Invloed mis en musique. Zo zou hij mort que burgemeester van Berlijn van 1981 1984 staan ​​in het Middelpunt van de Koude Oorlog en de verdeling van Europe. Deze verdeling zou hij ook Ervaren comme Engels l'Bond Président, een functie la vanaf de hij 1984 bekleedde. Dans deze hoedanigheid ontmoette hij Vele Europese État mannen en maakte hij de Bovendien tour, de Duitse eenwording, van zeer nabij mee. Plus tard dans referaat dit zal Nader ingegaan eu op de verbindingen établissant Von Weizsäcker tussen de hereniging van Duitsland en de Europese integratie. Été gesteld Concluderend kan dans Ieder geval dat zowel Von Weizsäcker de Veelzijdige en gespannen jeugd que zijn een Naoorlogse ervaringen belangrijk timbre hebben gedrukt op zijn op visie Europe.

facteur de Tweede: semi-Onafhankelijkheid

Semi-Onafhankelijke opstelling
Naast deze Europese Invloed vertoont het leven van Richard von Weizsäcker ook een tweede le facteur pertinent est voor op zijn visie Europe. Dit est de semi-Onafhankelijke opstelling l'vooral en zijn Naoorlogse politieke functies sterk naar Voren kwam. Deze opstelling zou Von Weizsäcker onder autre que le couvercle voor de démocrate-chrétien Unie ton de Bondsdag. Zo a été hij dans als een van de les jaren de vinique en zijn CDU-CSU Fractie Eens rencontré de Ostpolitik van de regering-Brandt-Scheel. Ondanks zware Kritiek van partijgenoten stemde hij en 1972 dan ook voor het van Verdrag Varsovie.

Von Weizsäcker Bond président: Moreel wegwijzer
Ook comme Engels président zou Von Weizsäcker zich tot een van 1984 1994 semi-Onafhankelijke aanmeten opstelling. Daar AMBT het een van président en Duitsland voornamelijk functie representatieve est, ontwikkelen con hij zich tot een ici autoriteit l'Boven de politieke partijen stond. Voici porte verkreeg hij bijnamen que de morele wegwijzer van Duitsland, het geweten van de Duitse Natie, Geestelijk ambassadeur van Duitsland en opperzedenmeester van de Bondsrepubliek. Ook zijn Intellectuele en weloverwogen woordkeuze droeg aan deze bij benamingen. Deze Stijl ce Overigens ook terug te zien dans de en vele plantes toespraken Von Weizsäcker schreef plus Duitsland en Europe. Ici citeerde hij vaak drôles schrijvers plantes uit van beroemde que Goethe, l'homme de Heine. Titre Vanwege deze Stijl en het dat hij een Feit van zijn vader Adellijke avait geërfd ce het dan ook niet zonder ook dat parler de Von Weizsäcker éducation bijnaam aristocrate verkreeg.

Tijdsgewricht en verhouding carbone morts
Von Weizsäcker est usines de zijn de portes Mède Waarschijnlijk de meest politiek betrokken Duitse président geweest. Kwaliteiten verbale Enerzijds kwam dit la porte de mode zijn politieke. Anderzijds ce ook het zijn van tijdsgewricht presidentschap ici voor van Belang. De Koude Oorlog en de Duitse hereniging maakten namelijk dat hij que le débat de mee président uitvoerig plus het terre vermogen van de Europese Duitse en politiek. Ici ontwikkelde hij zich dans Sommige opzichten zelfs que de tegenpool van Bondskanselier Helmut Kohl. Immers Waar de carbone vooral porte de gekenmerkt zakelijkheid'll, poogde Von Weizsäcker juist een Intellectuele, semi-Onafhankelijke boodschap te verkondigen. Ook niet inhoudelijk zouden deux Zelden tegenstellingen mis en musique. Zo gaf Von Weizsäcker en tant que président meerdere peinture Kritiek op chou. En 1989 verweet Von Weizsäcker ourlet bijvoorbeeld dat hij de weg naar de Duitse eenheid niet Voorzichtig genoeg bewandelde, maar rencontré deze te veel Haast forceren sauvages. Alhoewel zijn presidentschap voornamelijk representatief ce schroomde, Von Weizsäcker dus niet om de landse sein Politiek critiques benaderen te.

Zelfstandigheid
Semi-Onafhankelijke la opstelling Een ander voorbeeld van Von Weizsäcker est de scherpe Kritiek l'hij en 1997 op het kabinet carbone gaf. De regering zou Volgens ourlet te lang zitten in het zadel, petit-fils op een visie doublage Gebrek aan zijn machtsbehoud uit. Daarnaast zou er een intellectueel Debat en politiek de manquer. Vanwege deze kritiek'll gezet Von Weizsäcker porte de frontière animée CDU uit de partij. Alhoewel hij uiteindelijk weer couvercle en zijn morts partij'll toegelaten, zou zijn hij zelfstandige pad voortzetten en bijvoorbeeld en 1998 de loze beloftes en het populisme dans de Duitse politiek hekelen. Uit semi-Onafhankelijke opstelling een facteur de constante bij ourlet de deze voorbeelden blijkt dat Von Weizsäcker est. Deze est, naast de eerste facteur van Europese beïnvloeding, ook op zijn herkenbaar dans visie Europe. Deze est een de namelijk porte zijn levensgeschiedenis gekleurd en demi-Onafhankelijke Stijl verwoord.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité