Soorten bail: crédit-bail et location opérationnelle

FONTE ZOOM:
Leasen is een financieringsvorm mourir nom Vaak voorkomt bij automobiles ?? s rencontrés. U betaalt een grande bedrag par semaine de par maand. Er zijn twee bail soorten, namelijk crédit-bail en location opérationnelle. Wat is het verschil Tussen leasing opérationnel en crédit-bail? Wie betaalt onderhoud de Schade aan de leaseauto? Tenslotte worden de belangrijkste begrippen uit het leasecontract toegelicht.

Crédit-bail

Crédit-bail lijkt veel op huurkoop en est keukens mogelijk voor de parquet. Dans de leaseovereenkomst worden bepalen rencontré betrekking tot onderhoud en garantie opgenomen. De kredietverstrekker blijft juridiquement eigenaar Tijdens de leaserperiode, maar het volledige economisch eigendom zijn voor rekening van de locataire.

Leasemaatschappij kan produit opeisen
Als u de aflossing niet meer op Kunt brengen en nog geen 75% van uw schuld hebt voldaan, dan heeft de leasemaatschappij het recht produit om het op te Eisen.

Crédit-bail et caractéristiques
 • De looptijd est plus het Algemeen gelijk aan de economische levensduur produit het geleende van
 • Het economisch risico ligt bij de locataire
 • Aan het einde van de leaseperiode heeft het recht de locataire de soms de plicht om te worden eigenaar tegen betaling van de koopoptie

Rente bail aftrekbaar
De rente die u bij bail betaalt est aftrekbaar van de belasting op dat het voorwaarde produit gebruikt wordt voor van eerste verbetering de eigen woning.

Leaseauto kopen

Aan het einde van de leaseperiode kunt u om het ervoor kiezen produit te kopen. Als u de koopakte betaalt, ben u de eigenaar juridiquement.

Le leasing opérationnel

Location opérationnelle lijkt meer dan op op huren huurkoop. Van het eerste Na contrat Bent u bij produit eigenaar van het leasing geen opérationnelle. De leasemaatschappij est zowel de economisch als juridiquement eigenaar. U hebt alleen het genotsrecht van het leaseproduct.

Kenmerken leasing opérationnel

 • De overeenkomst kan meestal op korte termijn worden opgezegd
 • Het economisch risico ligt bij de bailleur

Onderhoud van de leaseauto

De u verantwoordelijk voor het plié onderhoud van de leaseauto, hängt af van het soort leasecontract. Als er Sprake est van leasing opérationnel, est de leasemaastchappij verantwoordelijk. Als u een contrat hebt ondertekent voor de crédit-bail, dan bent u de economisch eigenaar. Dat wil zeggen dat u verantwoordelijk voor onderhoud plié en reparatie produit het van

Schade aan de leaseauto

Voor schade aan de leaseauto geldt hetzelfde als bij ?? onderhoud ??. Bij leasing opérationnel loopt de leasemaatschappij een zeker risico.

Crédit-bail vs leasing opérationnel

Het beste bail bij u passé de Welke, hängt onder andere samen met de vraag d'u plan de van plié om het produit aan het einde van de leaseperiode te kopen. Zo ja, dan kunt u het beste overgaan bail tot. Als u niet de intentie hebt om het produit tot uw eigendom te verwerven, dan ook Kunt u wellicht andere leenvormen overwegen, zoals een doorlopend Krediet des een persoonlijke lening.

Begrippen bail

Dans dit artikel passeerden diverses begrippen rencontrés betrekking tot bail de revue.
 • Bailleur = kredietverstrekker: de leasemaatschappij
 • Locataire = kredietnemer
 • Koopoptie = mogelijkheid voor de locataire om de zaak te aan het kopen einde van de leaseperiode tegen de residuwaarde
 • Huurcontract = contrat waarbij het niet eigendom overgaat van de bailleur naar de locataire
 • Huurkoopcontract = contrat waarbij de eigendom van rechtswege wordt overgedragen op het eind
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité