Soorten kostprijsberekening

FONTE ZOOM:
Er bestaan ​​meerdere methoden om de uiteindelijke kostprijs van een produit te berekenen. Er zijn er enkele filière vrij gebruikt fréquente worden dans ondernemingsvormen Verschillende, le wapiti a rencontré hun typische karakteristieken.

Historische kostprijsberekening

Dit is een van de meest eenvoudigste types van kostprijsberekening. Hierdoor est d'info de hoeveelheid die deze methode verstrekt eerder summier. Het woordje historisch doet al vermoeden dat het gaat om het berekenen van de Effectieve kostprijzen nadat de producten roseaux verkocht zijn, de roseaux lange tijd dans productie. Op plotse Het veranderen van paramètres wordt veel te laar opgemerkt en bijsturen est vrij moeilijk en gebeurt meestal te laat. Wordt berekent nadat het boekjaar de De est Afgesloten, het dan ook niet est verwonderlijk dat deze methode slechts aan te raden est voor een bedrijven filière beperkte, homogene productie hebben. De mannier om de kostprijs te bepalen est een Simpele deling tussen de totale kosten en de geproduceerde stuks.

Standaardkostprijsberekening

Dans plaats van rencontré historische cijfers te werken Maakt hommes bij deze methode gebruik van schattingen. Worden op gemaakt Grond la fourgonnette de De de vooropgezette materiaalspecificaties en het productieproces.

Via deze methode est het mogelijk de kostprijs van een produit op voorhand te kennen. Hierdoor ontstaat er een outil de vgl waarmee de latere werkelijke kosten kunnen vgl worden met de berekening. Hierdoor est het ook mogelijk om makkelijk nieuwe producten dans passen te en budgetten, en de kosten zo Beter onder controle te houden.

Variabele en integrale kostprijsberekening

Het grote verschil tussen deze twee methode bestaat in het niet al dan onmiddellijk verwerken van de grande kosten.

Bij integrale kostprijsberekening worden de grande kosten pas naar de resultatenrekening gebracht het produit waarop deze kosten betrekking hebben wordt verkocht. Dus enkel de variabele kosten worden onmiddellijk aan de kostendrager toegewezen. Dit is een Handige methode om SNEL tot een kostenverdeling te komen tussen de verschillende geproduceerde goederen. Op lange termijn echter est deze methode niet zo gebruiksvriendelijk, omdat de vaste kosten de neiging hebben als zich variabele kosten te gedragen. Er dient ook een vrij categorieke opdeling te worden gemaakt van wat vaste en variabele kosten zijn, wat niet zo voor évidente Sommige kosten.

Bij de variabele kostprijsberekening wordt er een onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele kosten. De vaste kosten worden beschouwd als kosten gemaakt in een bepaalde periode die ook gedekt zullen opbrengsten porte worden dans diezelfde periode. De vaste kosten worden dus directe bij voltooiing produit van het nar de gebracht resultatenrekening.

Beide methoden kunnen uitgevoerd worden rencontré Historische gegevens de standaarden rencontré.

Target Costing

Dit is een methode om te bepalen wat de kostprijs van een produit zou mogen zijn, op base van de geschatte verkoopprijs en de gewenste winst. Eens de cibler kostprijs bepaald kan deze worden vergeleken rencontré de geschatte kostprijs en kunnen er verklaringen worden gezocht als er zich merkbare verschillen naar boven Komen.

Deze methode vergt een verandering dans denkproces vermits er omgekeerd tewerk gaat.

Denkproces Conventionele
Productie -> bepalen dan de kostsprijs -> bepalen verkoopprijs -> winst / Verlies

Nieuw denkproces
Productie -> bepalen van de verkoopprijs -> bepalen geschatte winst -> vinden van de kosten

Activity Based Costing

Bij dit systeem worden Allerhande financiële gegevens verzameld op base van de omvang en de aard van de activiteit. Het vooropgezette Doel est de kosten te koppelen aan de handelingen mourir nodig zijn om een ​​tot verkoop te komen. Dus er een wordt opdeling gemaakt naar productie, distributie, aankoop, administratie, ?? Het grote voordeel hierbij est dat het een gestion de gedetailleerd overzicht krijgt van de handelingen en kosten. Zo kunnen er gefundeerde Beslissingen worden voor genomen bepaalde deelfacetten mourir geen substantiële Toegevoegde waarde rencontré meebrengen zich. Het is een methode mourir geschikt Uitermate est voor grote bedrijven met een verscheidenheid aan producten.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité