Spaarvormen ?? Jeugdspaarrekening

FONTE ZOOM:
Banques Veel bieden speciaal voor Kinderen distinctive spaar- en betaalrekeningen ?? des Combinaties van deux ?? aan. Zo Kunnen enfants Alvast Wennen aan betalen économiser, en het een van Beheren rekening. Het Doel van een bancaire est blijven natuurlijk dat de kinderen bij deze Banque. De op de retraite de jeugdspaarrekening est niet meestal talon erg Hoog.

Jeugdspaarrekening

Een jeugdspaarrekening is een rekening waar jamais comme ouder ?? des grootouder ?? l'argent op zet voor de kinderen. Zodra wordt het kind 18 años, kan het argent hierop été perturbé. Komt het argent vrij voor het type de Na de Achttiende. Het kan het type dan vrij plus gespaarde bedrag beschikken. Le Tijd morts Beheren de Ouders het spaargeld. Na de Achttiende verjaardag est une sorte de biens het om het vrij plus te geldbedrag beschikken. Het kan geen kwaad ici om van het kind tevoren rencontré plus de te Praten, om Roekeloos gedrag te komen voor. Het immers zou de zijn Zonde que de duur gespaarde spaarcenten ineens verdwijnen.

Tot en a rencontré 15 jaar

Het kan ook dat je que ouder de keuze maakt om een ​​te spaarrekening openen voor Kinderen en a rencontré 15 años morts. En dat het geval est mogelijk om eerder dan de Achttiende verjaardag bij het gespaarde argent - een deel de daarvan - te komen. Zeker wanneer jamais ici Kunnen flétrissure beschikken, est dit een Handige optie. Wel est het goed om te beting dat ici Sommige gevallen een vergoeding voor wordt gevraagd. Dit omdat het vroegtijdig nette wordt opgenomen.

L'argent Storten

Quand il Eenmaal een jeugdrekening est geopend, ontvangen de ouders het rekeningnummer. Vanaf dat instant kunnen op het de ouders deze argent rekening storten gaan. Dit kan porte handmatige stortingen, porte een maar ook Periodiek grande bedrag bij te laten schrijven. Bij het een van openen rekening krijgen ouders ook een ligne toegang tot bankrekening. Hiermee kunnen ze via de banque internetzaken regelen. Dus ook het maken argent sur. Het argent kan ook uiteraard gewoon overgemaakt été via een bancaire de girorekening.

Grootouders

En principe de openen ouders de rekening voor hun enfant. Dat neemt niet dat loin d'autres ici ook op kunnen storten. L'argent Vaak saké steunen grootouders ook voor hun storten bambin opgroeiende, om poule de toekomst financièrement te. Comme ouder kun je het rekeningnummer van de jeugdspaarrekening talon simples aan de grootouders - des autres - doorgeven. Le kunnen dan zelf bepalen hoeveel argent ze souci storten. Ook voor poule valt te kiezen voor een van een Periodieke Storting bepaald bedrag.

Tussentijds opnemen l'argent

Vous connaissez Zoals gezegd argent kan het ook tussentijds opgenomen. Dans de meeste gevallen moet dit dan schriftelijk ?? rencontré ondertekening ?? doorgegeven été. Voici zijn wel aan coût réel verbonden. De jeugdspaarrekening est immers geen gewone spaarrekening. Het Doel est om een ​​mooi bedrag te sauver voor Iemand l'wordt de Achttien. De voor het coût van deze opnemen rekening verschillen par maand. Bij het OHRA komt bijvoorbeeld Neer op 0,1% par spaarmaand morts aan de Achttiende verjaardag, met een van ?? minimum de 25 - en een van maximale de 4,0% sur het opgenomen bedrag.

Voordelen jeugdspaarrekening

De grote Voordelen voor een Ouders l'openen de jeugdspaarrekening, est dat ze ze niet dat het argent NODIG directement hebben Opzij kunnen zetten voor hun enfant. Comme ze dan het Toch - al dan niet onvoorzien - hebben nodig, est het op tegen een altijd te nemen emplacement vrij vergoeding. Voor het kinderen est ook een natuurlijk voordeel quand il op een hun Achttiende verjaardag vermogen petite op de te State Bank surveillée. Denk étude de een voor aan de coût de, maar ook voor een nieuwe rijlessen de voiture.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité