Stratégie: de Productlevenscyclus

FONTE ZOOM:
De productlevenscyclus est le modèle de een, développés par dans de jaren '60 van de twintigste eeuw, est modèle de veelgebruikt een om de beweging van een produit porte De Tijd Heen weer te geven. Een produit doorloopt een aantal "levensfases" en fase par een andere est aanpak van het bedrijf nodig. Uit welke fases bestaat de productlevenscyclus en welke strategieën worden bij de verschillende fases gehanteerd?

De portefeuille analyser

De productlevenscyclus is een van onderdeel de portefeuille analyser. portefeuille de Een analyser is een van de aanwezige analyser producten, De Markten waarin het bedrijf actief est en de combinatie van de producten en De Markten. Voor de produits marktcombinaties-est de matrice BCG instrument een veelgebruikt. Voor de analyser van de producten wordt de productlevenscyclus veel gebruikt.

De Productlevenscyclus

Geeft la inzicht de De à de "levensfases" waarin de aangeboden producten zich bevinden. Over het Algemeen doorloopt een levensfases produit vier. De looptijd van de productlevenscyclus kan variëren van maanden tot tientallen jaren.

De vier fases

De productlevenscyclus bestaat uit vier fases. Elke fase vereist een andere aanpak van het bedrijf:


De introductiefase

De introductiefase staat in het vooral teken van de introductie van het produit op de markt. Dans deze fase lopen de kosten voor de Baten uit. Er moet worden veel geïnvesteerd om op naamsbekendheid te bouwen en om het produit bekend te maken bij het publiek. De vraag komt Langzaam op gangs, waardoor de omzet nog laag est. Het zal produit dans deze fase niet des nauwelijks winstgevend zijn. De introductiefase kan par produit verschillen. Produit zal op het een commencer weinig concurrentie Ervaren maar om naamsbekendheid op zijn er bouwen te veel Investeringen nodig. Een bestaand produit est al bij het bekend publiek, waardoor er minder Investeringen nodig zijn om het produit bij het publiek bekend te maken. Echter hebben de concurrenten al een naam opgebouwd, waardoor er zijn om Investeringen nodig marktaandeel van de concurrenten weg te nemen. Articles dans de introductiefase zijn vaak Hoog geprijsd. Dit bevordert de vraag niet. Alleen consumenten mourir graag rencontré tendances mee gaan en het produit graag willen hebben, zullen het produit aankopen. Soms wordt juist een strategie omgekeerde gebruikt. Er wordt dan met een lage prijs begonnen om de beginvraag te bevorderen om daarna de prijs te verhogen.

De groeifase

Wanneer de introductiefase voorbij est, zal het een produit snelle groei Ervaren. De marketinginvesteringen hebben geleid tot bekendheid bij het publiek. Dit betekent niet dat er niet meer geïnvesteerd wordt. Om de groei te stimuleren en te zorgen dat er zo snel een mogelijk Hoog marktaandeel wordt Gerealiseerd, blijven de Investeringen doorgaan. Omdat produit de ontwikkelingskosten niet meer gemaakt hoeven te worden en het het Algemeen sur Goedkoper Geproduceerd kunnen worden, zal de prijs dalen, waardoor een Grotere doelgroep wordt bereikt. Dit geeft een impuls supplémentaires aan de omzet.

De volwassenheidsfase

Dans deze fase komt de omzet op het hoogste niveau. Een verdere van stijging de omzet zal niet des nauwelijks plaatsvinden. Vaak est geconsolideerd markt de, vindt er weinig marktgroei Plaats en est de concurrentie Hoog. Om marktaandelen te vergroten, vinden er Vaak Plaats prijsverlagingen. Om rencontré deze lagere prijzen toch renderend te zijn, wordt er kritisch gestuurd op kostenbesparingen. Marketinginvesteringen hebben vooral betrekking op het Behoud van het naamsbekendheid de bekend maken van prijsverlagingen de Acties om het marktaandeel te Behouden.

Neergangsfase

Aan het eind van de volwasssenheidfase treedt er verzadiging op. Zet een tendance dalende de De fr komt dans de neergangsfase. Het marktaandeel est la porte de hoge concurrentie les afgenomen de salle de introductie van. De van daling de omzet komt niet porte zozeer een daling dans afzet, maar een porte verdere daling van de prijzen. Omdat de marges verder dalen, zullen er geen nagenoeg Investeringen meer plaatsvinden en wordt er geteerd op het huidige marktaandeel. Er zijn zullen bedrijven die het bedrijf uit de markt halen.

De Productlevenscyclus en de matrice BCG

De verschillende levensfases produit een van vertonen gelijkenissen remplies de matrice BCG van de Boston Consultancy Group. Een produit dans de kan het introductiefase meilleure worden vergeleken met een "Question Mark". Er is een klein marktaandeel en het nog est onzeker de mourir de Vele marketinginvesteringen benodigd zijn het gewenste effet zullen hebben. Produit het Wanneer groeit en dans de groeifase komt, est de "Star" uit de matrice BCG van toepassing. Het marktaandeel groeit en er est Sprake van een SNEL markt groeiende. Investeringen zijn vooral gericht op het verder vergroten van het marktaandeel. Wanneer de marktgroei afneemt, produit het komt dans de volwassenheidsfase. Het marktaandeel zit rond het hoogtepunt en produit deze fase kan het meilleurs als "Cash Cow" worden aangemerkt een. Het moet marktaandeel zo lang mogelijk en stand worden gehouden en de winst est porte lage kosten, lage marketinginvesteringen en roseaux afgeschreven Investering Hoog. Produit het Wanneer de markt krimpt, komt dans de verzadigingsfase en kan het produit als een "chien" worden gezien. De concurrentie est Hoog, er geen est groei meer en het marktaandeel est afgenomen porte concurrentie en subsitutie.

Het verlengen de vertragen van de Productlevenscyclus

Produit "normale" leven van een Bovenstaande vier fases vormen het. Een bedrijf kan een echter productlevenscyclus verlengen de zelfs wijzigen. Een goed voorbeeld hiervan est de Volkswagen Kever. Eind jaren '80 trad een verzadiging dans de op markt, waarna de Kever dans de neergangsfase terecht kwam. Volkswagen heeft de Kever toen en andere landen geïntroduceerd, produit waar het in een groeifase kwam. Denk hierbij aan Mexique, waarbij de Kever eind jaren '80 en commencent jaren '90 enorm populair werd. Zo kwam de Kever in een nieuwe productlevenscyclus terecht. Daarnaast porte kunnen aanpassingen fases verlengd worden de kan een nieuwe produit op een markt geïntroduceerd worden.

Lees verder

  • Stratégie: de matrice BCG
  • Stratégie: het Vijfkrachtenmodel van Porter

VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité