Stratégie: het modèle 7S van McKinsey

FONTE ZOOM:
Het modèle 7S van een McKinsey est analysetool welke wordt gebruikt voor de interne analyser van een bedrijf. Op base van zeven factoren wordt het interne bedrijf beschreven. Modèle Het biedt entrée voor het vormen van de de strategie. Uit welke factoren bestaat modèle het en houe wordt modèle het ingezet voor de strategiebepaling? Het modèle 7-factoren, ook wel het 7-S modèle genoemd, is een modèle porte développés par McKinsey, een groot bureau de conseil. Aan van à la main de zeven factoren wordt de kwaliteit van een bedrijf de Gemeten. Het modèle richt zich op de volgende factoren:

Des valeurs partagées

De gedeelde waarden zijn het middenpunt van een bedrijf. Deze waarden moeten dans de andere punten terug te zijn vinden. Bij het gaat Valeurs partagées om datgeen wat het bedrijf voor ogen heeft en waar het bedrijf voor staat. De visie en bedrijfscultuur spelen hier een importantes Les rol dans.

Stratégie

Bij het gaat om strategie de doelen van het bedrijf en de Acties mourir ondernomen gaan om deze worden doelen te realiseren. Een goede strategie zorgt voor duidelijkheid. Iedereen weet wat de doelen van het bedrijf zijn en wat er verwacht wordt om deze doelen te voltooien. De strategie wordt vertaald en op een Missie die aan moet de visie en de waarden van het de bedrijf.

Structure

De organisatiestructuur betreft de verdeling van prises en de afstemming tussen deze prises en dient als hulpmiddel om de porte het bedrijf opgestelde doelen te realiseren. Bij de organisatiestructuur gaat het om de verdeling van prises, de verantwoordelijkheden die bij deze prise en horen de bevoegdheden mourir de werknemers hebben. Er kan bijvoorbeeld Sprake zijn van een zeer Hierarchische organisatiestructuur des een "platte" organisatie.

Systèmes

Hierbij gaat het om de compagnon van formalisatie in het bedrijf. Hoe zijn de prise vastgelegd? Est-er veel ruimte voor eigen interpretatie de ligt elke processtap gedetailleerd vaste? De systemen hebben naast de TIC systemen betrekking op werkwijzen, procédures, processen, HANDLEIDINGEN, wijze van communiceren, afspraken, Regelingen etc.

Style

Bij het gaat om style de manier van leidinggeven. Wordt er Puur objectifs op het gaat gestuurd de om de ontwikkeling van de medewerkers. Bestaat gestionnaires de personnes gestion het uit het de zijn autoritaire leidinggevenden en houe wordt het bedrijf aangestuurd? De manier van leidinggeven kan van invloed zijn op de sfeer op de afdeling de binnen het bedrijf. Een goede sfeer leidt tot Betere werkprestaties.

Personnel

Hierbij gaat het om het personeelsbeleid. Wat est de samenstelling van het personeel, wat zijn de kansen op de Arbeidsmarkt en welk beleid wordt aangenomen dix aanzien van werving & selectie, beoordelen, belonen etc. Ook de loyaliteit, betrokkenheid en motivatie zijn factoren meurent meespelen.

Compétences

De facteur "Compétences" heeft op betrekking de sterke punten van de organisatie. Welke vaardigheden zorgen voor een voordeel dix opzichte van de concurrenten.

Modèle de Bij het wordt vooral de samenhang van de zeven factoren beoordeeld. Wanneer de leiderschapsstijl er op gericht est om de werknemers talon veel verantwoordelijkheid te geven, moet er ook een organisatiestructuur zijn mourir zelfstandigheid en beslissingsbevoegdheid bevordert. Alle dienen factoren rencontré elkaar dans balans te zijn en dienen complementair aan te zijn elkaar. Een inadéquation heeft geen positieve invloed op de kwaliteit van het bedrijf. Modèle 7S Het is een handig hulpmiddel om een ​​GAP analyser te maken. Eerst wordt de gewenste situatie weergegeven. Vervolgens wordt gekeken wat de huidige situatie est. Het verschil heet de GAP en dit resulteert dans actiepunten om de huidige situatie naar de gewenste situatie te veranderen.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité