SWOT-analyse en confrontatiematrix

FONTE ZOOM:
De SWOT-analyse est onderdeel van het Marketingplan en de strategieontwikkeling. Deze analyser kan voor wapitis bedrijf gemaakt worden. De SWOT-analyse bestaat forces uit, faiblesses, opportunités en menaces. Porte de uitkomsten van deze SWOT-analyse, kan systematisch na worden gegaan dans welke richting de strategie moet worden gezocht.

SWOT-analyse

Een bedrijf dat wil groeien, ontwikkelt doelstellingen en een strategie de marketing en plan om deze doelstellingen te behalen. De SWOT-analyse est onderdeel van het Marketingplan en de strategieontwikkeling. Deze analyser kan voor wapitis bedrijf gemaakt worden. De SWOT-analyse bestaat forces uit, faiblesses, opportunités en menaces. Porte de uitkomsten van deze SWOT-analyse, kan systematisch na worden gegaan dans welke richting de strategie moet worden gezocht.

De SWOT-analyse wordt dans twee delen uitgevoerd. Allereerst commencer je met het interne van deel de situatieanalyse, dit deel Bevat De forces en de faiblesses. Deze sterktes en zwaktes gaan plus het bedrijf zelf, dus stagiaire. Dit gaat plus zaken en factoren mourir het bedrijf kan beïnvloeden. Het est belangrijk dat er objectief gekeken wordt naar deze punten. Het bestuur de directie de van het bedrijf zal eerlijk en realistisch moeten kijken naar de zwakke punten van het bedrijf. Vervolgens ga je porte met het externe deel van de situatieanalyse, de Opportunités en menaces. Deze kansen en bedreigingen gaan plus de markt waar het bedrijf zich op bevindt, dus externe.

Van een sterkte-zwakteanalyse Een:
Sterktes
 • Groot marktaandeel
 • Grote naamsbekendheid
 • Les werknemers goed
 • Effectieve communicatie

Zwaktes
 • Weinig contact direct met de klant
 • Geen rechtlijnige strategie
 • Weinig gebruik van médias sociaux

Voor de externe analyser est het belangrijk dat de omgevingsfactoren in kaart gebracht worden. De omgevingsfactoren zijn factoren mourir het niet bedrijf kan beïnvloeden. Een kans is een tendance gebeurtenis die Leiden kan een tot stijging van de omzet de winst, een Bedreiging is een tendance gebeurtenis die juist minder omzet de winst tot Gevolg heeft. Bij zowel kansen als bedreigingen est het dat het belangrijk bedrijf er zo goed op mogelijk inspeelt. Deze analyser moet worden doelgericht uitgevoerd, zodat er geen Tijd wordt verspild aan materiaal pertinent. Als de kansen en bedreigingen duidelijk zijn, zal het voor het bedrijf makkelijker zijn voor een om bepaalde Marketingstrategie te kiezen. En externe de omgeving gaat het bedrijf vooral op zoek naar vrijstaande kansen, kansen waar nog op niemand dans gespeeld heeft. Bedreigingen zijn belangrijk, omdat ze kansen bieden voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. De bedrijfsvoering wordt beïnvloed porte vier Categorieën externe factoren, tendances op de markt, strategieën van concurrenten, ontwikkelingen De bedrijfstak en tendances dans dans de distributiekanalen.

Van een kans-bedreiginganalyse Een:
Kansen
 • Van een nieuwe Betreden markt
 • Technologische ontwikkelingen
 • Toename gebruik médias sociaux
 • Snelle groei van de markt

Bedreigingen
 • Toenemende concurrentie
 • Crise Economische
 • Toename aanbod van substituten

Hierna verwerk je deze punten in een zogenaamde confrontatiematrix. Deze matrice combineert de sterktes en zwaktes en de kansen en bedreigingen zoals volgt:
 • sterke punten + kansen = uitbuiten en groeien
 • Sterke sterktes punten + bedreigingen = verdedigen en concurreren rencontrés
 • zwakke punten + kansen = verbeteren en ombuigen tot sterke punten
 • zwakke punten + bedreigingen = vermijden / terugtrekken en samenwerking zoeken

Naar van deze aanleiding SWOT-analyse en confrontatiematrix, kan het bedrijf de marketingdoelstellingen formuleren.
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité