Tall Ships Sail Amsterdam 2015

FONTE ZOOM:
Het est prachtig al om de zeilreuzen Tall Ships op televisie te zien, maar je moet ze een keer dans levende lijve hebben als bewonderd dat mogelijk est. Bezoek de intocht van de Vloot bij de commencer van SAIL, het vijfjaarlijkse Maritieme evenement à Amsterdam. Uit alle Windstreken komen de prachtigste schepen naar de sluizen van IJmuiden om daarna naar Amsterdam te varen. A Amsterdam zijn ze enige dagen te aanschouwen. SAIL Amsterdam wordt en 2015 gehouden van 18 tot en a rencontré 23 Auguste. Lees hieronder plus de Artemis, de Loth Lorien, de Eendracht, de Gulden Leeuw. Wanneer ze zijn gebouwd, hun geschiedenis, bijzonderheden. Deze achtergrondinformatie maakt het zien van de zeilreuzen nog Leuker en interessanter.

Inhoud artikel

 • Tall Ships meurent nog niet eerder te zien waren tijdens SAIL Amsterdam
 • Van het type de SCHIP Het
 • Amerigo Vespucci
 • Artemis
 • Atlantis
 • Eendracht
 • Gulden Leeuw
 • Loth Lorien
 • Mercedes
 • Morgenster
 • Oosterschelde
 • Pedro Doncker
 • Stad Amsterdam
 • Thalassa
 • JR Tolkien
 • Wylde Swan

Tall Ships meurent nog niet eerder te zien waren tijdens SAIL Amsterdam

Tijdens de Negende editie van SAIL Amsterdam Komen er schepen filière nog niet eerder te zien zijn geweest Tijdens het evenement. Zoals de Young Edeavour uit Australië, de réplique van de Nao Victoria uit Spanje, de La Grâce uit Tsjechië, de Atyla uit Spanje en de Kapitan Borchardt uit Polen. Nog meer Bijzondere Tall Ships: Belem uit Frankrijk, de Gloria uit Latijns-Amerika.

Van het type de SCHIP Het

Het hängt van het geheel van zeilen, masten en lijnen af ​​tot een welk Type SCHIP behoort. Er zijn twee hoofdcategorieën aan te duiden: dwarsgetuigde schepen en langssgetuigde schepen. Verder zijn er ook mengvormen nog: voorbeelden zijn de brik en de topzeilschoener. In het hieronder rijtje wordt verschillende keren gesproken plus ra een, dit is een aan de mât vastgemaakte horizontaal draaibare flèche, waaronder een zeil gezet kan worden.

 • Écorce: minimaal drie masten mourir de zeilen aan de ra de hebben en aan de Achterste mât alleen langsscheepse zeilen.
 • Barkentijn: minimaal drie masten, waarvan de Voorste mât zeilen aan de ce ra heeft. De reste van de masten heeft langsscheepse zeilen.
 • Brigantijn: masten twee, De Voorste mât Heeft Zeilen aan de Ra. De Achterste mât heeft alleen langzeilse zeilen.
 • Brik: masten twee mourir de zeilen aan de ce ra hebben. Lijkt op een volschip maar dan rencontré masten twee. Aan de Achterste mât meestal nog een langsscheeps zeil.
 • Kits: masten twee, de Voorste mât est het langst. Het roer bevindt zich achter de Achterste mât.
 • Schoener: Achterste de mât est langer dan de Voorste. Bij meer dan twee masten kunnen de masten même lang zijn. Alle masten hebben langsscheepse zeilen.
 • Topzeilschoener: zie bij Schoener, bij een topzeilschoener worden Boven het nog een langsscheepse zeil de twee zeilen aan een ra gevoerd.
 • Volschip: minimaal drie masten, alle masten hebben zeilen aan de Ra. Aan de Achterste mât zit vaak nog een langsscheeps zeil.
 • Yole: dit is een Tweemaster, de Voorste mât est het langst, het roer bevindt zich tussen de twee masten.

Amerigo Vespucci

De Amerigo Vespucci est gebouwd en 1931 en est vernoemd naar een van de meest beroemde zeevaarders uit de Wereldgeschiedenis. De beeltenis van de zeevaarder kun je zien onder de boegspriet van het SCHIP, Vespucci werpt een blik plus als zee de De Gouden boegbeeld. Het SCHIP doet onder andere Dienst voor als opleidingsschip cadetten van de marine italien. De Amerigo Vespucci heeft een zusterschip gehad wat vernoemd était naar Christoffel Columbus, dit SCHIP est helaas en 1963 gesloopt à Leningrad.

Artemis

De Artemis est gebouwd dans Noorwegen en 1926 en était bestemd voor de jacht op walvissen. De naam Artemis Verwijst naar de Godin van de jacht. Dans de jaren vijftig est het SCHIP omgebouwd tot vrachtschip en de vaarroute ligt tussen Azië en Zuid-Amerika. Dans de jaren negentig blijkt de Artemis niet meer rendabel en wordt het SCHIP buiten Dienst gesteld. En 2001 wordt de Artemis overgenomen Door de gebroeders Bruinsma, zij het Verbouwen SCHIP tot zeilcharter. De imposante driemastbark heeft een goede daarmee Bestemming gevonden.

Atlantis

De Atlantis is een driemastbarkentijn een van lengte rencontré 57 mètres. Het SCHIP werd gebouwd en 1905 op een Duitse werf. Het was een vuurschip, jaar Heeft het les als meer dan de Kustlicht gefungeerd dans de Duitse wateren. Na die wordt het tijd buiten Dienst gesteld maar en 1984, na een volledig renovatie début het een SCHIP tweede leven, dit keer als charterschip. En 2005 komt het SCHIP dans bezit van de gebroeders Bruinsma en wordt ze weer verbouwd, de uitstraling est Traditioneel. Vanaf 2006 kun je het SCHIP tegenkomen rond de Balearen en de Franse Côte d'Azur.

Eendracht

Thuishaven van de Eendracht est Rotterdam. Het idee voor de bouw van dit SCHIP est ontstaan ​​toen duidelijk werd dat het de professionele zeilvaart definitief zou gaan afleggen tegen de gemotoriseerde scheepvaart. De kennis van het niet zeezeilen möcht verloren gaan en daarom werd en 1938 de Nationale Vereeniging Het Zeilend Schoolschip opgericht. Het lukte echter niet om het geld bij elkaar te krijgen voor een driemasttopzeilschoener. Een nieuwe vereniging, Het Zeilend Zeeschip, lukte het wel een SCHIP om te bouwen, le plan de maar het het om een ​​Ging kleiner SCHIP dan était: een tweemastschoener rencontré de naam Eendracht. Dans augustus 1989 porte werd het nieuwe SCHIP gedoopt Koningin Beatrix. De nieuwe Eendracht est de grootste driemastschoener van Nederland.

Gulden Leeuw

De Gulden Leeuw is een driemasttopzeilschoener. Het SCHIP diende oorspronkelijk als onderzoeksschip voor het Deense ministerie van Landbouw en Visserij en ging en 1937 l'eau de te onder de naam Dana. Het SCHIP kan Oceanen bevaren en tussen ijsschotsen doorvaren. De Gulden Leeuw est tard voor verschillende doeleinden ingezet: bevoorrading van booreilanden, opleidingsschip. De naam verändert ook diverses keren. En 2007 koopt een rederij uit het Kampen SCHIP dat op dat moment de Dana Nyborg Draagt. Het SCHIP wordt tot een verbouwd driemasttopzeilschoener. Het doet denken aan het Oorspronkelijke SCHIP uit de jaren dertig. De Dana Nyborg krijgt een nieuwe naam: Gulden Leeuw.

Loth Lorien

De Loth Lorien est gebouwd à Bergen en 1907. De functie van het SCHIP est haringlogger oorspronkelijk. En 1989 krijgt het een nieuwe SCHIP eigenaar: Jaap van der Rest. Het wordt vrachtschip een tweemastlogger, het tuigage wordt gemoderniseerd en het interieur wordt luxe. Eind 2001, commence 2002 krijgt het SCHIP drie masten. En 2009 wordt het SCHIP opnieuw omgebouwd, dit keer tot driemastschoener en wordt er een jacuzzi Geplaatst op het dek. Lengte van het SCHIP: 48 mètres. Je Kunt de Loth Lorien tegenkomen op de Oostzee, Noordzee en andere wateren in Europa. De naam van het SCHIP komt van het elfenbos uit de trilogie En interdiction de van de bague van JRR Tolkien. Een ander SCHIP, le fourgon de 'ZUS de Loth de Lorien, Draagt ​​de naam: JR Tolkien.

Mercedes

De Mercedes est gebouwd en 1958 en gebruikt als vissersschip. Het SCHIP werd vooral ingezet op de Noordelijke Atlantische Oceaan. Jaren heeft een andere ze onder naam gevaren dans de vissersvloot van Merseyside. Daarna komt de se défouler en van handen O. Wippefürth en het wordt en 2005 compleet omgebouwd tot een vierkant getuigde brik. Het is een zeer zeewaardig SCHIP en est ook comfortabel. Lengte van het SCHIP: 50 mètres. De Mercedes festivals doet mee aan bijna alle Maritieme meurent dans Europa gehouden worden.

Morgenster

En 1919 wordt de Vrouwe Maria gebouwd à Alphen aan den Rijn, het SCHIP wordt gebruikt bij de vangst van op haring de Noordzee. Na negen jaar krijgt het een moteur SCHIP en ze wordt langer gemaakt. En 1959 wordt de naam veranderd dans Morgenster. Rond 1979 wordt het SCHIP ingezet dans de Sportvisserij en fungeert ze als voor zendschip Radio Delmare. Dans de jaren tachtig ligt de Morgenster stil à Rotterdam, est dit funest voor het SCHIP, wordt er erg veel vernield. Gelukkig wordt de Morgenster chée en 1993 en krijgt de functie van trainingsschip voor de zeilvaart. Restauratie vindt Plaats à Urk en Den Helder en vanaf 2008 Vaart het SCHIP weer volledig.

Oosterschelde

En 1918 komt het SCHIP Oosterschelde, een van de Werf driemasttopzeilschoener. Het SCHIP est gekocht porte de Hollandsche Algemeene Atlantische Scheepvaart Maatschappij uit Rotterdam. Het is een vrachtschip en vervoert nom rencontré Steen, aardappels en hout naar bestemmingen à Noord-Afrika. Jaren daarna wordt het een SCHIP overgenomen porte Deense rederij en de Oosterschelde krijgt de naam van het bedrijf: Fuglen. Dans de Tweede Wereldoorlog raakt het een SCHIP porte beschadigd zeemijn, maar kan gerepareerd worden. Plus tard het komt dans handen van een Zweedse reder en ook nu verändert de naam weer: Sylvan. Jaren talon veel tard Komt het SCHIP weer terug naar Nederland en wordt gerestaureerd. En 1992 krijgt ze haar naam Oosterschelde weer terug. Het est de laatst overgebleven authentieke Driemaster. De Oosterschelde wordt gebruikt voor commerciële vaartochten.

Pedro Doncker

De Pedro Doncker est gebouwd en 1974 en est een stevige en ruim gebouwde Barkentijn. Het SCHIP est zeer geschikt om onder zeer zware omstandigheden te op zee vissen. En 1992 werd de zeilboot verbouwd tot een driemast-Barkentijn en ingezet als charterschip dans de Caribische zee. En 1998 kocht Rederij Vlaun Holding BV het om er SCHIP rencontré vier homme Bemanning plus de Atlantische Oceaan naar Europa te zeilen. De Pedro Doncker trotseerde orkanen twee.

Stad Amsterdam

De Stad Amsterdam Vaart sinds 2000. Met haar 76 mètres lengte heeft het een SCHIP indrukwekkende uitstraling. Tijdens SAIL Amsterdam 1995 ontstond het om idee de historie nieuw leven in te blazen. Randstad en de gemeente Amsterdam waren De opdrachtgevers. Het SCHIP est op geïnspireerd de SCHIP de Amsterdam uit 1854, maar de Stad Amsterdam est geen van kopie dit SCHIP. Tijdens SAIL Amsterdam 2000 est het SCHIP gedoopt en est gelaten het te de l'eau. En septembre 2009 vertrok het een reis SCHIP voor de Wereld rond voor het televisieprogramma Beagle. Dans dit programma beschouwden journalisten, wetenschappers en het werk van schrijvers Darwin.

Thalassa

En 1980 gaat het SCHIP Relinquenda te eau à Zaandam. Er wordt gevist rencontré SCHIP het op de Noordzee en langs de Britse kusten. Na een botsing op een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog raakt het SCHIP zeer gehavend. En 1994 Komt de Relinquenda dans bezit van Arnold Hylkema en Henk Stallinga en zij het laten SCHIP ombouwen tot zeilschip. Het wordt een driemastbarkentijn rencontré Veertien zeilen. Het SCHIP krijgt de naam: Thalassa. De Thalassa est talon robuust en kan Iedere bevaren zee.

JR Tolkien

De JR Tolkien est en 1964 een gebouwd op werf dans Duitsland. Het SCHIP wordt als ingezet sleepboot en Draagt ​​dan nog de naam Dierkow. Na jaren Dienst est het de bedoeling dat ze gesloopt wordt, maar een er est plus rouge: Jaap van der Rest. Het wordt SCHIP omgebouwd tot tweemasttopzeilschoener en krijgt de JR Tolkien naam. De JR Tolkien est het zusterschip van de Loth Lorien, ook dans bezit van Jaap van der Rest. Het zeilschip est vaak te vinden op de Oostzee.

Wylde Swan

De Wylde Swan est de grootste tweemasttopzeilschoener van de Wereld. Het est en 1920 gebouwd onder de naam Blomberg dans Duitsland. Haar functie était marktjager: een SNEL SCHIP dat op zee langs vissersschepen Ging om haring op te kopen om naar de markt te brengen. De Wylde Swan krijgt keren diversifiée een nieuwe eigenaar en Draagt ​​ook verschillende namen. En 2001 porte wordt het SCHIP gekocht Willem Sligting en de Jemo wordt verbouwd tot opleidingsschip. En 2010 est het opnieuw tijd om te Verbouwen, de Bemanning van het SCHIP bestaat nu zeilers uit zijn mourir opgeleid tot zeilleraren.

Schepen overzicht

VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité