Test de stress de la BCE

FONTE ZOOM:
De Europese Centrale Bank BCE des tests de résistance de Voert ?? uit voor de grootste banques van Europe. De BCE doet dit om een ​​goed te inzicht krijgen dans de solvabiliteit secteur van de bancaire s diepgaand inzicht te krijgen dans de risico ?? s de banques Ieder afzonderlijk lopen. Sinds de financiële crise, les losbrak wil hommes eind 2008 coûterait wat het coûteuse vermijden dat de opnieuw belastingbetaler zal moeten bijspringen om één d'autres banques en Europe te rougir. Le test de stress de plus Een van de banques de Belangrijkste KPI ?? kan de BCE helpen om talon SNEL de nodige maatregelen te nemen om een ​​Banque terug op het Spoor goede te krijgen en zo een paniek-kettingreactie dans de bankwereld uit te sluiten.

Waarom een ​​test de stress de la BCE?

De stress test, waarvan de resultaten op 26 octobre 2014 ont été bekendgemaakt zijn in het kader bankenunie van een grote van de creatie. Vanaf 4 novembre 2014 zal de immers BCE houden toezicht op de 130 banques Grootste en Europe. De BCE wil beting, alvorens De banques toetreden tot de bankenunie, waar het aan orteil est. Autres De gebuisde banques hadden in het kader hiervan, na bekendmaking van de resultaten op 26 octobre 2014 morts le 9 novembre 2014 De Tijd om te formuleren houe zij hun kapitaalpositie versterken zouden. Vanaf dan hebben zij 6 9 morts maanden tijd om dit effectief waar te maken. De banque sert dit Actieplan alvast voor te leggen aan de BCE. Op 26 octobre 2014, il avait 13 banques gebuisd met een effectief kapitaaltekort. Hiervan ce qu'il slecht banque de groot één, namelijk de Monte dei Paschi italien banc.

Wat wordt exacte bij onderzocht de test de stress een?

stress Een zal de test gaan Onderzoeken des banques de de waarde van hun hun activa en passifs uiteraard ook goed kunnen inschatten. Été tout bezittingen, zullen waarborgen kredietportefeuilles en nagekeken de ze de CORRECTE waarde hebben. Inde dit het niet zijn geval zou dan kan een de afwaardering Banque overgaan morts dans de Boekhouding de kunnen il provisies été voorzien. Naast deze KPI controles zal ook nagegaan été de la Banque de komt externe financiële Schokken kan opvangen zonder dat deze dans gevaar. Vous connaissez zouden Voorbeelden zijn een hiervan forse Krimp van de economie, instorting van obligatiekoersen niet meer du foncier redevable hun kunnen afbetalen en een schuldherschikking gedwongen morts. Comment wil Slagen moet de test voor de stress een kapitaalbuffer kunnen aanhouden van 8% e opzichte van de Leningen l'lopen. En een moeilijk coursiers tampons economisch équipe verwacht wordt dat deze Boven de 5,5% blijft.

Zal een nieuwe stress test een crise bancaire kunnen voor Komen?

Dat est des tests de résistance de deze bedoeling de van de. Uiteraard servir op deze base regelmatige uitgevoerd om te était ittle effet te hebben. Tijdens de crise van einde 2008 est immers het talon SNEL bergaf gegaan rencontré secteur de gezondheid de van de bancaire a atteint tous van gevolgen servir. Op Paniek De Marchés Financiers, met een sneeuwbaleffect que Gevolg, is een nachtmerrie voor de secteur bancaire réel. Toch costumes hommes distance via deze de controle Banque wat het te verhogen op een nieuwe crise bancaire de risico vraiment wel indijkt.

De Stress Test voor de banques belges

Indices belge banques zijn onderworpen geweest aan de test de stress: AXA Banque Belfius Banque, Dexia Banque de repos, Investar, KBC Groupe de la Banque de NY Mellon s. Axa Bank Europe en zijn niet Dexia geslaagd dans de van de test de stress de Europese Centrale Bank. Dexia dispose d'un total de 339 € miljoen te vineuse kapitaal, cheveux maar een gezien verleden kan van de banque genieten uitzonderingsmaatregel en het geen Hoeft argent op te halen. Nieuws Goed voor de Belgische belastingbetaler. Ook Axa Banque Komt 200 miljoen te carte, maar a un total de 225 intussen miljoen opgehaald via moederbedrijf cheveux. Uiteindelijk il moet dus geen enkele l'argent de la banque belge ophalen om te de kapitaalbuffer verhogen.

De stress test voor de banques Nederlandse

Dans Nederland ING, Rabobank, ABN Amro, SNS Bank Nederlandse Gemeenten, la planche de l'eau de la Banque en Nederlandse onderdelen van RBS onderzocht. Deze instellingen blijken plus voldoende financiële tampon TE beschikken, zelfs il MEHF een economische crise uitbreken. De Nederlandse Bank secteur reageert alvast opgelucht en bevestigt hiermee dat de juiste été Beslissingen porte génomique gestion de van het banques de de respectievelijke.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité