Tien misverstanden plus introverten

FONTE ZOOM:
Introverten zijn mensen die van binnen nature gericht zijn. Zep Leno ENERGIE uit hun Eigen gedachten overwegingen en gevoelens. Omgang rencontré andere mensen daarentegen Costa ze ENERGIE. Daarom zijn ze doorgaans liever seulement. Het est precies Andersom als remplies extraverten. Dans de samenleving wordt extraversie Hechter gezien als een positieve Eigenschap en introversie als een negatieve. Dit leidt vaak tot onbegrip. Een cartes van Tien misverstanden plus introverten.

Introverten Ouden niet van Praten

Dat est niet waar. Introverten Praten niet tenzij ze te iets zeggen hebben. Zep Ouden gewoon niet Gesprekken van oppervlakkige. Pour als je Eenmaal begint plus iets Wat kunnen ze ze interesseert eindeloos doorgaan.

Introverten zijn verlegen

Verlegenheid heeft niets veulent Kenny a rencontré introversie. Introverten zijn niet soi-bang voor mensen. Ze hebben een Seulement reden nodig om rencontré iemand dans gesprek te gaan. Ze gaan zelf différents gesprek aan een gesprek enkel om te hebben. Pour als je een introverti Wilt spreken, Bégin gewoon.

Introverten zijn onbeleefd

Introverten zien vaak divers Ergens om Reden omheen veulent draaien Met sociale beleefdheden. Zep Willey gewoon données iedereen Hecht en eerlijk est. Helaas des données dans veel situaties niet gewenst waardoor introverten zich onder druk gezet voelen om zich aan te passen, Wat ze als vermoeiend Ervaren.

Introverten Ouden niet van mensen

Integendeel. Introverten waarderen de Vrienden die hebben ze enorm. Ze kunnen hun Echo Vrienden op een tellen main. Als je het een geluk hebt de données introverti je als zijn vriend beschouwt, heb je waarschijnlijk een Trouwe bondgenoot voor het Leven. Als je Eenmaal hun concerne hebt verdiend als zijnde iemand mourir conditions er doet, ben je binnen.

Introverten Ouden er niet uit van om te gaan

Onzin. Introverten Ouden er Seulement van niet om lang rond veulent blijven gen. Zep Emery information Neely SNEL dans zich op het niet en hebben al te lang Temps wel gezien. Dan zijn om ze klaar à Muis te gaan, om hun météo batterij op te chargés en alles veulent verwerken. Het est trouwens van Groot Belang voor introverten om zich regelmatig veulent kunnen Opladen.

Introverten Willey altijd Seulement zijn

Introverten voelen zich op helemaal hun hun Gemak rencontré Eigen gedachten. Zep denken veel. Dagdromen Zep. Zep werken aan graag oplossingen voor interessante problemen. Pour ze zich kunnen Crochet Neely eenzaam voelen als ze niemand hebben om hun Ontdekkingen mee voulez supprimer. Zep verlangen à Hecht en openhartig contact se est réuni een persoon tegelijk.

Introverten patients zijn Types

Introverten Individualisten zijn de vaak. Zep volgen niet de Gro Hassan. Zep Worden liever gewaardeerd om hun authentieke Fier van Leven. Ze zijn Onafhankelijk dans hun denken en bijgevolg tarten ze vaak de bestaande normen. Zep Ken de frais Beslissingen niet op base van populaire Wat est de la tendance.

Zijn Introverten nerds afstandelijke

Introverten zijn mensen voornamelijk filière pour binnen gericht zijn. Zep besteden veel aandacht aan hun Eigen gedachten en emoties. Dat Wily niet zeggen ze niet de données dans staat zijn hun aandacht veulent richten op Wat er om poule Neena gebeurt. Pour HUN Innerlijke wereld stimuleert en bevredigt ze gewoon veel Meer.

Introverten weten niet ze moeten ontspannen

Introverten ontspannen doorgaans thuis de fois de natuur, niet op Drukke Openbare Plaatsen. Het zijn divers sensatiezoekers de adrenalineverslaafden. Als er teveel herrie de gekakel om poule Neena est, ze zich af sluiten. Hun mercenaires werken nu Eenmaal Anders dan mourir van extraverten.

Kunnen Introverten zichzelf veranderen dans extraverten

Een wereld zonder introverten zou een wereld zijn rencontré à diverses wetenschappers, Musique, kunstenaars, Dichters, cinéastes, Médecins, wiskundigen, schrijvers, en filosofen. Dat hebbende gezegd, zijn er Let Die technieken een extraverti persoon kan leren om rencontré introverten om te gaan.

Introverten kunnen zichzelf niet veranderen. Le respect voor hun la natuurlijke de Zep dur en hun waardevolle Bijdragen aan de mensheid. Er zijn études de zelfs waaruit date de blijkt Öger het intelligentiequotiënt van een groep mensen est, Öger pourcentage het introverten.

Het kan ontzettend vernietigend zijn voor een introverti om zichzelf veulent verloochenen en zich coursiers aux intempéries aan te passen om mee te kunnen Komen dans la porte de een extraverten wereld overheerste. Als andere net minderheden kunnen Crochet introverten zichzelf en anderen gaan vanwege hun Anders zijn.

Het kan niet zijn droits Date de la dernière Volledig op de schouders van introverten wordt gelegd en ze à "normaal" moeten gaan Doe. Extraverten moeten Meera Hoog en ce qui concerne krijgen voor introverten. En introverten moeten Crochet zichzelf Meera respecteren.

Met dank aan roi Carl cartes voor DIT EN Traduction toestemming tot het Nederlands en.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité