Tora Lezing - Parasha: Exodus

FONTE ZOOM:
Exodus est het Tweede Bijbelboek. De volgende Parashot WORDEN gelezen: parachat Chemot, parachat Va'era, Paracha Bo, la parachat Beshalach, parachat Yitro, parachat Mishpatim, parachat Terumah, parachat Tetzaveh, Paracha Ki Tissa, Paracha Vayakhel, parachat Pekoudei.

Parachat Chemot

Bijbeltekst
Exode 1: 1-6: 1

Inhoud
Pharaon Akt tot de Kinderen van israélienne Slaven / hij instrueert de vroedvrouwen de eerstgeboren Jongetjes doden maar mourir weigeren te dit / Mozes geboren en wordt dans de Nijl gezet une porte gevonden Batja de dochter van Pharaon / Mozes doodt volwassen leeftijd op een Egyptenaar die een Israelische slaaf sloeg / Mozes vlucht en komt bij vitro terecht / hij trouwt Tsiporra en krijgt Twee ZONEN / In een Brandend braambosje spreekt Dieu tot Mozes / Mozes Moet naar het volk Joodse israélienne brengen / Mozes en Aharon Gaan rencontré Pharaon Praten plus de vrijlating van de Joden / Het Volk ne rder werken Moet nog.

Gegevens
telt 7 parsjiot, pour ouvrir un Urvan 6 1 gesloten, 124 pesoekiem, verzen, 1763 woorden, 6762 lettres en est de 15e et langste parsja. Sjemot kent geen gé- de verboden.


Paracha Va'era

Bijbeltekst
Exode 6: 2-9: 35

Inhoud
Dieu hoort klagen het van de Joden / hij dat hij zegt tegen Mozes ze Zal wegvoeren uit een Egypte, ze maar niet luisteren / Mozes Pharaon gaat naar de Joden maar niet wil mourir laten Gaan / Dieu Treft Egypte rencontré STEL plagen.

Gegevens
Paracha enfer bestaat uit 16 parsjiot, Afdelingen d'ouvrir un gesloten zijn Urvan 8 8, zijn er 121 pesoekiem, verzen, 1748 woorden, 6701 lettres en est daarmee de 20ste et langste parsja. Va ?? ère bevat 3 gé- en 14 verboden.


Paracha Bo

Bijbeltekst
Exode 10: 1-13: 16

Inhoud
Dans l'enfer de la parachat WORDEN laatste plagen en Egypte besproken / De Joden krijgen instructie plus het een Uitgebreide Pessah offre / Et Pharaon Laat de laatste plaag Het Volk Joodse Gaan / De Joden krijgen de geboden van het lossen Tefillien un van Mens en Dier.

Gegevens
Paracha Bo bestaat uit 14 parsjiot, Afdelingen. Hiervan ouvrir en zijn 8 6 gesloten zijn. De parachat Telt 106 pesoekiem, verzen, 1655 woorden, 6149 lettres. Het est des ateliers de De 29e et langste. Bo Telt 20 mitsvot, 9 gé- un 11 verboden.


Paracha Beshalach

Bijbeltekst
Exode 13: 17-17: 16

Inhoud
Mozes neemt Jozef van de gebeenten mee / Dieu porte leidt Volk zijn de woestijn - overdag met een wolkenzuil en 's nachts een vuurzuil / Faro achtervolgt de Joden / De Egyptenaren Komen om dans de Rietzee / Mozes en een maken Mirjam Danklied / Mozes verändert amère eau dans DRINKWATER / Het Volk jammert plus het voedsel / Dieu zendt kwartels une manne / Mozes pas alt Wederom uit de l'eau De la pourriture / Amalek distingué israélienne aan / Jozua leidt de strijd / israélienne WINT wanneer Mozes zijn pas steekt omhoog.

Gegevens
Paracha Beshalach bestaat uit 14 parsjiot, Afdelingen d'ouvrir un gesloten zijn Urvan 9 5, telt 116 pesoekiem, verzen, 1681 woorden, 6423 lettres. Het est de 23e langste pasrha. Het bevat une TSWA.


Parachat Yitro

Bijbeltekst
Exode 18: 1-20: 23

Inhoud
Vitro, de schoonvader van Mozes, Hoort plus de wonderen van Dieu un brengt offres / OP qui nraden van vitro stelt Mozes 78,600 Rechters aan / Het Joodse Volk qui nvaardt het verbond rencontré Dieu op de berg Sinaï / Mozes bestijgt de Berg en Het Volk Moet op afstand blijven / Dieu schenkt Onder de Tien Geboden luidt Sjofar geluid / Het Volk schrikt vraagt ​​Mozes en te bemiddelen rencontré Dieu / Dieu Wijst Mozes erop dat het volk Joodse haar verantwoordelijkheid neemt.

Gegevens
Paracha vitro bestaat uit 11 parsjiot, Afdelingen d'ouvrir un gesloten zijn Urvan 4 7, telt 75 pesoekiem, verzen, 1105 woorden, 4022 lettres, 47e et langste ateliers. Bevat 3 gé- en 14 verboden.


Paracha Mishpatim

Bijbeltekst
Exode 21: 1-24: 18

Inhoud
Handelt plus de WETTEN / Slaven moeten et 6 Jaar vrijgelaten WORDEN / wordt een meisje Joods vrij wanneer ze puber wordt / onderscheid Tussen Noord en doodslag / schaderegelingsysteem voor letsel / Dieren eigenaren moeten Schade voorkomen / potentiële schadeveroorzakers verwijderen / je mag jezelf verdedigen / verantwoordelijkheden voor de onbetaalde en betaalde bewaarder, Lener en it rder / geen Parente Heffen / verloren Voorwerpen aan de Oorspronkelijke eigenaar teruggeven / Sjemita-voorschriften / tijdens Pessah, Sjawoeot un voor verschijnen de Soekot rencontré landbouwproducten Dieu / Dieu belooft de Volkeren te helpen verdrijven.

Gegevens
Paracha Mishpatim bestaat uit 33 Afdelingen, pour ouvrir une Urvan 27 6 en zijn gesloten telt 118 pesoekiem, verzen, 1462 woorden, 5313 est les 22 lettres A et langste ateliers. Bevat 23 gé- en 30 verboden.


Paracha Terumah

Bijbeltekst
Exode 25: 1-27: 19

Inhoud
Het Volk Israël Moet een heffing inzamelen: Goud, zilver, Koper etc, Specerijen voor de fr voor het zalfolie welriekend reukwerk, bepaalde stenen voor het borstschild Efod en het van de Koheen Gadol / Hiermee moeten de Joden een maken en oa Heiligdom ook een van Ark acaciahout, el lang 2,5, 1,5 en 1,5 el el race Hoog / De Ark Moet overtrokken WORDEN alleen rencontré Goud / Aan de Närke moeten draagstokken bevestigd WORDEN / Chez les hommes de Närke Moet Tafels van de Getuigenis neerleggen.

Gegevens
Paracha Teroema bestaat uit 9 Afdelingen, d'ouvrir un Urvan 4 5 gesloten zijn. Het Telt 96 pesoekiem, verzen, 1145 woorden, en 4692 est de 42 lettres et langste parsja. Het bevat 2 Geboden un 1 verbod.


Paracha Tetzaveh

Bijbeltekst
Exode 27: 20-30: 10

Inhoud
Mozes krijgt de opdracht de Menora Brandend te houden / stelt Aharon Mozes en zijn aan als ZONEN Priesters / Kleren WORDEN Aharon en zijn voor ZONEN geweven, die gedetailleerd beschreven WORDEN: OA een borstschild, voorhoofdsplaat een, een schoudermantel, tulband een en een Gordel / Er Moeten stenen Twee, a rencontré daarin de Amen van de stammen gegraveerd, aan de schouderstukken gehecht WORDEN. / Voorts Moet Aharon voor een bijzondere Beslissingen borstschild ?? ?? Speciale rencontré le dragen de zijn op Hart. / Onderaan de cheminée van Aharon belletjes de Moeten qui ngebracht WORDEN. / Voor de qui van het nvaarding moeten priesterschap offre gebracht WORDEN terwijl de Nieuwe Priesters Zich Zeven moeten voorbereiden cette date. / Aharon wordt rencontré tevens olie gezalfd, met een meeloffer, olie en Wijn. Ook Andere offre WORDEN voorgeschreven.

Gegevens
Tetsave bestaat 10 uit parsjiot, Afdelingen d'ouvrir un gesloten zijn Urvan 2 8. Het Telt 101 pesoekiem, verzen, 1412 woorden, 5430 lettres en est hiermee de 23 et langste parsja. De parachat bevat 4 gE- 3 verboden.


Paracha Ki Tissa

Bijbeltekst
Exode 30: 11-34: 35

Inhoud
Er NDT een volkstelling Plaats, bras en Rijk betaalt Nieder een ne LVE sjekel / Betsaleel wordt qui ngewezen als Architecte. / Op Sjabbat wordt niet aan het Heiligdom gewerkt. / Mozes est 40 qui datent op de Berg en ontvangt de Twee stenen Tafelen. / Het Volk denkt terugkomt niet dat Mozes en EIST dat een Aharon dieu zichtbare Akt. / De Eeuwige est woedend en wil Het Volk uitroeien Mozes en uit een Nieuw volk geboren laten WORDEN. / Mozes gooit et van het het Gouden Kalf zien de stenen Tafelen stuk un doodt Samen Stam a rencontré de niet aan de Levie -Die afgodendienst heeft meegedaan- 3000 afgodendienaren / Mozes houwt Nieuwe stenen à Rop Dieu nogmaals uit de Wet schrijft:. het vernieuwde Dieu Verbond Tussen un Israélien.

Gegevens
Neuf entendent bestaat uit 14 parsjiot, Afdelingen, Urvan 10 pour ouvrir une zijn 4 gesloten. Het Telt 139 pesoekiem, verzen 2002 woorden, 7424 lettres. Het est de 10 et langste parsja. Neuf entendre un gé- bevat 4 5 verboden.


Paracha Vayakhel

Bijbeltekst
Exode 35: 1-38: 20

Inhoud
Mozes gebiedt Het Volk de Sjabbat et te leven. / Nook vraagt ​​Mozes opnieuw bij om te dragen in natura voor de Bouw van het Heiligdom. / Naast Betsalel uit de Stam Jude Oholiav als wordt uit de Stam Dan architecte qui ngesteld.

Gegevens
Vajakheel bestaat uit 13 Afdelingen pour ouvrir un Urvan 7 6 gesloten. Het Telt 122 pesoekiem, verzen, 1558 woorden, 6181 lettres. Het est de 22 et langste parsja. Vajakheel bevat slechts une Gebod.


Paracha Pekoudei

Bijbeltekst
Exode 38: 21-40: 38

Inhoud
Mozes geeft gedaan wat een overzicht van de gewijde Gaven est remplie. Mozes spreekt de Zegen uit het volk plus. / Daarna verneemt Mozes van Dieu dat de oning op de 1ste e Moet WORDEN opgezet. / Mozes zorgt dat alle onderdelen van de oning op de juiste Plaats terecht Komen. / Aharon en zijn de Vier ZONEN trekken priesterkleding aan en WORDEN gezalfd. / Als alles klaar est daalt de Wolk Eder op de oning, als teken dat glorie Dieux est neergedaald. Als de Wolk optrekt, trekt Het Volk verder.

Gegevens
Pekoedee bestaat 20 uit Urvan 6 Afdelingen pour ouvrir une 14 gesloten. Het Telt 92 pesoekiem, verzen, 1182 woorden, 4432 lettres. Het est de 41 et langste parsja. Pekoedee bevat geen enkel Gebod.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité