Torastudie 122: de eerste Sivan ?? Exode 30:15

FONTE ZOOM:
Zes Weken na de l'Exode kwamen de Joden bij de berg Sinaï aan. Dit gebeurde op de eerste Sivan. Op deze dag zei Mozes niets tegen het volk Joodse. De reden était dat het volk vermoeid était. Maar er nog een andere était reden: de Joden moesten hun kampement opslaan als een de l'homme met een hart '. Zo moesten zij zich op de voorbereiden schenking van de Tora. De Rabbi de Loubavitch legt uit houe dit zit. Dit artikel bevat Leringen van de Rabbi de Loubavitch + de visie van Etsel.

Chronologisch overzicht

 • 1ste Sivan: Mozes zegt niets tegen het volk omdat het moe est van de reis.
 • 2de Sivan: Mozes bestijgt de Sinaï en komt met een van boodschap Dieu terug waarin Dieu aangeeft dat het volk Joodse het volk uitverkoren est.
 • 3de Sivan: Mozes krijgt van Dieu de opdracht Het Volk juist te plaatsen zodat openbaren kan de Dieu. Staan voor het Volk de la gewone De, Aharon staat nog dichterbij en Mozes beklimt de berg.
 • 4de Sivan: Het Volk Joodse moet zichzelf reinigen en heiligen ter Voorbereiding van de ontvangst van de Tora. Er mogen geen seksuele handelingen plaatsvinden en hommes moet zich in een onderdompelen Mikve.
 • 5de Sivan: Mozes Bouwt een altaar en bezegelt het verbond tussen Dieu en Israël. Het Volk roept: ?? Nous zullen doen en nous zullen luisteren ??. .
 • 6de Sivan: De Tora wordt geschonken.

De mysterieuze stilte

Mozes Beloofde Verlossing en het volk Israël wachtte rencontré smacht op de openbaring op de Sinaï. Het Ging om de Ultieme vrijheid: vrijheid van sterfelijkheid, vrijheid van eindigheid en wereldse materieel gebonden bestaan. De Joden waren zo ongeduldig dat ze de dagen aftelden.

Als de Joden zo ongeduldig waren dan est wat er op de eerste Sivan gebeurde moeilijk te begrijpen. Immers houe dichter hommes bij het hoogtepunt houe komt Sterker het verlangen. Hoe kan het dan zo zijn dat zij op de eerste dag helemaal niets Deden toen ze bij de Sinaï aankwamen?

Maken Het stil van de Joodse geest

Bij de Sinaï sloegen de Joden hun kampement op als homme één, zonder onenigheid zoals het geval était bij eerdere kampementen. Toch Moeten die niet ruzies negatief opgevat worden. Dieu schiep de mens als uniek; mens niet één est dezelfde. Ieder mens op zijn vindt unieke manier de waarheid. En dat opzicht est onenigheid dus positief. Toch était dit niet bij het te tolereren van de Kamp Sinaï. Waarom niet?

Voor Sinaï bestudeerden Joden ook al de Tora: Abraham Izaak en Jakob studeerden aan de Eber-academie. Ze richtten daarna eigen jesjivot op. Tijdens de slavernij en Egypte Hield de stam Levi zich ook bezig rencontré Torastudie. In die Période was het menselijk les hommes de verstand instruments het toegang avaient tot de Tora. Ieder mens interpreteerde de Tora niveau op haar eigen; geen enkele Menselijke geest kan de Tora geheel bevatten.

Maar op de Sinaï Schonk Dieu aan het volk Joodse de Tora. Dieu gaf alles ongeacht de beperkingen van het menselijk verstand. Op dat instant waren Mozes en de meest Simpele Jood gelijkwaardig: gelijkwaardig in het niet dans staat zijn Dieux wijsheid te bevatten met het eigen verstand en gelijkwaardig dans cela poule dit Dieu verstand als geschenk gegeven eu.

Er eu dus een van Transitie plaatsgevonden actief begrijpen van de Tora naar een PASSIEVE ontvangst van een geschenk van Boven. Om mourir reden moesten de Joden op de eerste een Sivan kampement oprichten waarin ze handelden als één homme met een hart.

Na de eerste Sivan kwamen vijf dagen van actieve Voorbereiding. Nu kwamen de verschillen weer naar boven: Mozes, Aharon, de Priesters en het volk gewone. Ieder MEHF op eigen niveau de Essentie van de Tora toepassen.

Visie van Etsel

In het Jodendom wordt bij het bestuderen van de Tora geen onderscheid gemaakt tussen de geleerde en eenvoudige de l'homme. De Tora est voor elke Jood bestemd. Ieder moet de Tora op zijn eigen niveau bestuderen en uitvoeren. De Tora est dus niet het eigendom van een geselecteerd groepje chachamiem. Ieder mens est gelijk wat bande betreft zijn rencontré Dieu. Dieu kijkt niet naar geleerdheid, talents, etc. Dieu kijkt alleen houe wapitis individu Hem op zijn eigen niveau dient. Elk mens est immers uniek en wapitis mens vindt op zijn eigen unieke manier de waarheid. Ieder mens wordt ook rencontré unieke uitdagingen en zijn leven geconfronteerd mourir rencontré behulp van de Tora aangepakt dienen te worden. De één leeft dans armoedige omstandigheden, de ander bulkt geld van het; de één est zijn hele leven chronisch ziek, de ander zijn est hele leven kerngezond; de één est rabbijn, de ander een eenvoudige boer; etc. Dit impliceert ook dat Ieder mens zelf verantwoordelijk voor zijn doen est en laten. Daarom oordeelt op ieders Dieu afzonderlijke zonden en kunnen anderen niet op meurent zonden zich nemen. Daarom ook heeft Dieu de mens met een vrije wil geschapen en kan Ieder mens zelf bepalen de Dieu ze wel niet des dient cq niet de wel zondigt.


Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren de u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug dans tekst bovenstaande.
 1. Waarom zei Mozes niets tegen het volk Joodse op de eerste Sivan?
 2. Beschrijf wat er gebeurde en periode de van de 2de tot en a rencontré 6de Sivan.
 3. Wat betekende de openbaring op de Sinaï voor het Volk Joodse?
 4. Beschrijf het verschil tussen het kampement bij de Sinaï en de andere kampementen dans de woestijn.
 5. Wat is het verschil tussen de Tora vóór en na de Sinaï?
 6. Waarin est de mens gelijk en waarin verschilt deze van elkaar?
 7. Wat is het verschil tussen de eerste Sivan en de vijf dagen mourir daarna kwamen?

VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité