Torastudie 127: Hillel en Sjammai ?? Exode 32: 1

FONTE ZOOM:
Maken Het Gouden Kalf van het modèle staat voor een andere 'moeilijke dag »dans de Joodse geschiedenis: de dag waarop de volgelingen van Sjammai mourir van Hillel overtroffen. De Tora zegt dat bij onenigheid tussen wijzen twee hommes de meerderheid moet volgen. Normaal waren de leerlingen van Hillel dans de meerderheid behalve bij één aangelegenheid waarbij de leerlingen van Sjammai de meerderheid vormden en Achttien wetten deel van de Tora werden. Dit artikel betreft een Bewerking van een van artikel Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Tevens de visie van Etsel op Dieux eenheid en de Schepping.

Achttien wetten worden deel van de Tora

De Achttien wetten van Sjammai werden als aangenomen deel van de Tora-humide. Ze werden même bindend Als de 365 verboden base.

Verschil école Hillel en école Sjammai

De van scolaire Hillel était beschaafder en bescheidener inzake de toepassing van de Tora-humide, terwijl de l'école van Sjammai gekenmerkt werd porte strikheid en strengheid. Dit was het produit van verschillende perspectieven op de functie van de Tora.

Dagelijks de leven Jøden met een onenigheid inzake de perceptie van de Realiteit. Enerzijds erkennen Joden DAT niets er Naast Dieu bestaat, andere kant aan de worden ze geconfronteerd met een wereld filière toont dat er wel iets anders bestaat; de Wereld est gescheiden van Dieu. Daarom gaf Dieu aan de Joden de Tora welke instructies geeft houe de Goddelijke wil de wereld op te leggen. Porte de Tora na te leven Scheppen nous Een wereld die niet van gescheiden est Dieu maar ondergeschikt est Hem aan; een wereld die niet de exclusiviteit van de Goddelijke Realiteit tegenspreekt, instrument maar het is van haar realisatie.

Goddelijke eenheid contre gescheidenheid

Zoals De Wereld nous meurent waarnemen lijkt gescheiden van Dieu. Maar dans werkelijkheid bestaat alleen Dieu. De Tora perdu dit op rencontré 365 verboden en 248 geboden: ontzegging en aankweek.

ontzegging
De Jood EET alleen voedsel casher. Treife voedsel wordt genegeerd. De Jood gehoorzaamt alleen Dieu, terwijl het andere bestaan ​​wordt genegeerd.

aankweek
Een deel van de Wereld wordt développés par instrument dans een van het Goddelijke. Bijvoorbeeld een stuk leer heeft geen relatie rencontré Dieu, maar wanneer hiervan gebedsriemen worden gemaakt dan wel. Het wordt iets nu niet genegeerd maar niet langer est gescheiden van Dieu.

Wat est belangrijker: ontzegging de aankweek? Dit is het onderliggende verschil tussen de van scolaire Sjammai en de van scolaire Hillel.

Sjammai
De Tora est voornamelijk 'negatief'; het niets van de fysieke Realiteit. Wetten hebben ook een van effet op ontzegging de la wereld de De.

Hillel
De Tora est niet om de fysieke Realiteit te ontzeggen cq negeren, van maar om te openbaren houe haar 'iets' een deel van het est «iets de Dieu. Dus de positieve wetten drukken hun uiterste functie uit. De verboden zijn de base regels voor de juiste cultivatie van de Wereld als een van het Goddelijke instrument.

Beide percepties van de Tora zijn legitiem; beide bevestigen de waarheid dat er niets naast Dieu bestaat. Maar op subtiele wijze Erkent Sjammai een 'gescheidenheid' van de Wereld: de wereld bestaat en daarom moet het genegeerd worden. De Wereld van eenheid daagt de Dieu uit. Daarom moet het ontkend worden.
Volgens Hillel est het 'bestaan' van de Wereld geen rebellie tegen de Goddelijke soevereiniteit, maar een potentieel om te worden Gerealiseerd. De Wereld est volgens 'gescheidenheid.' Hillel geen Wat nous waarnemen als gescheiden is een uitdrukking van het dat het Goddelijk wezen doordringt.

Wanneer de visie van Hillel de boventoon Voerde été het geen Bedreiging voor de Intégrité van Israëls relatie rencontré Dieu: parallelle visie van het Goddelijke blauwdruk voor het leven. Maar er zijn tijden dat de wereld Hillels visie moet accentueren, en zijn er tijden dat de wereld Sjammai de visie moet accentueren.

Toch werd op de dag leerlingen de pronation kregen een dag moeilijke filière gelijkgesteld la werd de dat Sjammai rencontré de dag toen het Gouden Kalf werd gemaakt. Het Gevaar bestaat namelijk dat de wereld gezien wordt anders als de les IETS dan Dieu, iets dat Vreemd est aan de waarheid van haar Schepper. Uiteindelijk kregen echter de volgende dag de leerlingen van Hillel weer de bovenhand, a rencontré van uitzondering de Achttien wetten van Sjammai waarover gestemd était. Er bestaan ​​dus geen 'andere' elementen à Gods wereld.

Visie Etsel plus de van eenheid Dieu en de Schepping

Dans Deuteronomium 04h35 staat:. ?? U Aan est getoond om te weten dat de Eeuwige de Godheid est, niets anders buiten Hem ?? Dit impliceert dus dat de Schepping, Vanuit Dieux perspectief bezien niet als gescheiden bestaat. De Schepping est produit een van Geest Dieux. 'Denkt Dieu niet meer dan aan de Schepping bestaat deze ook niet meer. Dieu blijft echter gewoon onveranderd. Vanuit het perspectief van de mens gezien lijkt de Schepping los te staan ​​van Dieu. Dat klopt ook omdat Dieu zich 'teruggetrokken' heeft om het gevoel ons zo te geven Onafhankelijk te leven. Zo kunnen nous uit vrije wil voor Dieu kiezen. Porte de Tora na te leven realiseren nous ONS dat Realiteit Dieu de Enige est en dat de Wereld van niet gescheiden est Dieu en dus niet Onafhankelijk bestaat.


Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren de u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug dans tekst bovenstaande.
  1. Beschrijf het verschil dans visie tussen Hillel en Sjammai?
  2. Wie avait meestal De Aanhangers de meeste?
  3. Waarom werd het gelijk van Sjammai als een gezien slechte dag dans de Joodse geschiedenis?
  4. Welke visie remporté uiteindelijk en waarom?
  5. Waarom worden beide visies als juist beschouwd?
  6. Wat wordt bedoeld rencontré 'ontzegging' fr 'aankweken'?

VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité