Torastudie 179: educatie - Lévitique 21-24

FONTE ZOOM:
In het Jodendom wordt als een leren gezien levenslange onderneming. Het houdt niet op na jeugd je. Er est noodzaak jezelf je hele leven lang te ontwikkelen en te groeien. Dans Lévitique 21: 1-24: 32 instrueert Dieu aan Mozes: ?? Spreek tot de Priesters, de zonen van Aharon, en zeg tegen poule .... ?? Dit est Bijbelse bron van het concept de van educatie. Wijsheid moet aan de volgende generatie worden overgebracht.

Shema

Dans hoofdstuk iden tifie van Deuteronomium gaan vijf verzen plus het Shema. Deze porte wordt de Jood elke ochtend en avond gereciteerd. Het gaat om vijf fundamentele voorschriften van de Shema:
 1. het belijden van de Eenheid van Dieu;
 2. Liefhebben Dieu;
 3. het bestuderen van de Tora;
 4. de tefillien aanbrengen Armen op en hoofd;
 5. de mezoezot op de deurposten van onze huizen aanbrengen.

Dans Deuteronomium 6: 6-7 wordt verwezen naar het bestuderen van de Tora: die ik u les coursiers vandaag de opleg de Houd de dans gedachten. Prent ze uw kinderen fr coursiers spreek er plus, thuis en Onderweg, als u lit naar gaat en als u opstaat.

Het gaat om de eeuwigheid van het volk Joodse en dat een partenaire de Joden zijn van het Dieu dans Scheppingsproces. Elke generatie moet de kennis van de Tora weer overdragen aan de volgende generatie. Niet alleen de jongeren moeten leren, maar ook een de volwassenen talon leven lang. De Jood moet zich Geestelijk ontwikkelen en blijven groeien zodat het volgende de generatie kan grootbrengen. te de porte Onderzoeken houe nous onze kinderen moeten opvoeden weten nous Hoe nous onszelf Moeten onderwijzen.

Visie van Etsel

Gedeeltelijk aan de main van het boek 'Joodse als de Traditie leren permanente Van IBH Abram wil ik dieper ingaan op het Menselijke vermogen om de leren te permanents.

Een roseaux leert type vóór zijn geboorte via zijn moeder mourir hört naar de souches van degene filière bezig est remplie de Studie van de Tora. Begint la het Maar leren permanents dans de Wieg en eindigt in het graf. Met de leeftijd neemt de wijsheid orteil bij degenen filière blijft leren. Tot het graf hommes kan De Tora bestuderen de blijven. Dat est nodig veulent alles est en haar bevat. Het gaat om de Maximale INZET bij het leren. Niet iedereen haalt hetzelfde niveau.

De niet-Joodse wereld heeft het idee van van leren permanente de Joden overgenomen. Wie deelneemt aan de Arbeidsmarkt en op een hoge positie zit zal bijleren de Moeten constante. Dit geldt werkloos ook voor mensen die Raken en weer op zoek naar een andere zijn baan.

Hoewel gezegd wordt dat het Tijdens de jeugd meest geleerd wordt, geldt dat levenservaring ook bij het leerproces hoort. Zo blijkt uit intelligentietests dat een ouderen vaker plus Grotere woordenschat bezitten. Ouderen kunnen zich ook nieuwe inzichten en vaardigheden eigen maken. Er bestaat echter geen relatie tussen intelligentie en leeftijd. Zoals la opleiding de Andere, gezondheidstoestand en specifieke ervaring houden daarmee samen.

Abram noemt achtenveertig manieren om kennis van de Tora te verwerven. Dat geldt voor Ieder mens mourir de Tora bestudeert. Naast het leren en luisteren worden oa genoemd: weinig slapen, weinig Praten, het dragen van het lijden, Dieu liefhebben, de mens liefhebben, gewetensvol leren en nog vele andere punten.

Er zijn ook nog vijf studieregels te noemen:
 1. leer permanente;
 2. herhaal;
 3. leer individueel en collectief;
 4. porte de leer dans de praktijk te brengen;
 5. Het plan eigen leren.


Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren de u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug dans tekst bovenstaande.
 1. Uit welke vijf fundamentele voorschriften bestaat het Shema?
 2. Dans welk Bijbel gedeelte wordt verwezen naar het bestuderen van de Tora?
 3. Waarom est het Belang van een leven lang talon Léren te?
 4. Wanneer begint het leren van een type Informeel en wanneer formeel?
 5. Waar gaat het bij het leren om?
 6. Welke factoren spelen een rol bij het leerproces?
 7. Hoeveel manieren zijn om er kennis van de Tora te verwerven?
 8. Noem studieregels de vijf.

VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité