Torastudie 183: Sjabbatsjaar ?? Lévitique 25: 1-2

FONTE ZOOM:
Dans De Tijd de moderne est de Sjabbatsjaar terme du congé sabbatique populair geworden. Wetenschappers en mensen in het een bedrijfsleven gebruiken sabbatique om te doen iets anders dan hun alledaagse verplichtingen. Ze hebben daarvoor dagen en geld gespaard bij hun werkgever. De terme Sjabbatsjaar komt echter oorspronkelijk uit de Tora en heeft een andere betekenis. De Grond in het terres Israël mag om de zes jaar een jaar lang niet worden bewerkt: niet zaaien, de plantes, de oogsten, ploegen de irrigeren. De Joodse Bevolking moet leven van de voorraden mourir dans de zes voorafgaande jaren zijn aangelegd. Dans Feite wordt het geloof van het volk Joodse hiermee op de proef gesteld. De Joden moeten erop vertrouwen dat Dieu poule voldoende voedsel geeft Tijdens de Shemieta. Shemieta Verwijst ook naar de Messiaanse periode, als nette de Sjabbat.

Tekst Lévitique 25: 1-2

En de Eeuwige SPRAK tot Mozes op de berg Sinaï als volgt: Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot poule: wanneer gij dans les terres het zult gekomen zijn, dat Ik u geef, dan zal een terres het Shabbat vieren ter avant des Eeuwigen.

Tekst in het Hebreeuws

א וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה בְּהַר סִינַי לֵאמֹר. ב דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם כִּי תָבֹאוּ אֶל-הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם וְשָׁבְתָה הָאָרֶץ שַׁבָּת לַיהוָה.

Lévitique 25: 1

En de Eeuwige SPRAK tot Mozes op de berg Sinaï.

Berg Sinaï en het Sjabbatsjaar
Wat heeft het Sjabbatsjaar te maken met de Berg Sinaï? Alle immers wetten de waren gegeven op de Berg Sinaï. Vers Het vertelt dat het zoals Sjabbatsjaar op de Berg Sinaï werd gegeven net, zo ook werden alle andere wetten op de Berg Sinaï gegeven. Volgens Rabbi Ismael werden De algemene voorschriften op de Berg gegeven en de détails dans de Tente der Samenkomst. Volgens Rabbi Akiva werden zowel de algemene voorschriften als de détails op de Berg Sinaï gegeven, werden ze herhaald dans de Tente der Samenkomst, en voor een derde keer dans de Vlaktes van Moab.

Lévitique 25: 2

Wanneer gij in het zult des terres gekomen zijn, dat u geef Ik, dan zal een terres het Shabbat vieren ter avant des Eeuwigen.

jaar zevende
Het vers lijkt aan te geven dat het volk Joodse meteen een Sjabbatsjaar MEHF houden zodra ze het binnentraden des terres. Maar dans de praktijk hebben de Joden eerst zes jaar gewerkt en pas in het jaar zevende het la rouille des terres gegeven. Shemieta moet zowel voorafgaan als volgen op zes jaar arbeid. Ditzelfde geldt voor de Sjabbat. De Sjabbat zegent de dagen daarna en vervolgens wordt op de volgende Sjabbat geprofiteerd van de zes werkdagen. Hoewel Dieu met de Schepping op een zondag begon, ging er aan een de Schepping Sjabbat vooraf als een visie van een de Dieux complète en perfecte wereld.

Hoe moeten nous het benaderen wereldse? Nous beginnen rencontré het materiële, voulons de wereld wordt porte geleid oorzaak en effet. De middelen gaan onvermijdelijk vooraf aan het einde. Maar dit niet est het eerste dans de gedachte. Dans de gedachte en het moet het bewustzijn einde voorafgaan aan de middelen. Er moet een duidelijk Doel zijn.

Opbrengst van de la Sjabbat de De de Shemieta kan alleen bereikt worden porte een semaine te werken: omgaan rencontré de materiële wereld en haar bronnen ontwikkelen. Maar het een wordt voorafgegaan porte Sjabbat dat aan de grondslag ligt van onze daden.

Visie van Etsel

Op twee zaken wil ik Nader ingaan:
 • Het Sjabbatsjaar / de Sjabbat als voor een test het geloof van het volk Joodse en Dieu.
 • Dans de wereld de Volmaakte est het altijd Sjabbat.

geloof getest
Zowel de Sjabbat als het Sjabbatsjaar zijn tekenen dat de Schepping Dieu toebehoort. En Israël staat de Sjabbatsrust op de tocht. Er zijn coursiers meer geluiden te horen om het bijvoorbeeld openbaar vervoer op een Sjabbat de gedeelte daarvan wel te laten rijden. A Haïfa gebeurt dat Overigens Allang, maar à Tel Aviv wil ook dat nu. Ook est om er discussie vliegtuigen van El Al misschien toch op Sjabbat te laten vliegen omdat het niet rendabel est om slechts 5,5 dag par semaine te vliegen.

De idee dat Sjabbat de Shemieta Les Vrees leidt tot materieel Verlies komt voort uit. Mensen zijn om de Wereld Bang om poule Heen te verliezen waaraan ze zijn gehecht geraakt. Dit wordt veroorzaakt porte het dat mensen Feit Prioriteit geven aan de stoffelijke wereld. Ze zijn Bang porte niet hun et environs geaccepteerd te worden. Dans de Sjoelchan Aroech staat: ?? Gevoel geen Schaamte in het bijzijn van die poule bespotten ??. Het Matérialisme est vluchtig. Het verdiende geld est zo weer uitgegeven. Anderen hoeven jou helemaal niet te Accepteren. Je moet alleen jezelf Accepteren porte Dieu dans je leven op te nemen. De Goddelijke Wetten leiden tot een leven deugdzaam. Het brengt heiligheid je, de la rouille, en een van orde bepaalde compagnon. Het gaat om een ​​absoluut vertrouwen en Dieu hebben. Daarmee verdwijnt elke angoisse voor ziekte, armoede, dood, etc.

Bitachon est verbonden met het woord emoena. Bitachon betekent vertrouwen en emoena betekent geloof. Bitachon is een van Krachtig gevoel optimisme en vertrouwen gebaseerd op emoena. Het est rationeel Boven: WEET dat Dieu goed est en dat Hij alles regelt. ?? Dingen zullen goed zijn omdat ik dat ze geloof goed zijn. ?? Het geloof en Dieu creëert niet het goede, het goede est de onderliggende Realiteit. Bitachon zit niet in de mens in een uniforme toestand. Niet het dur werken levert succes op Dieux de maar dat Zegen erop ligt. Een dokter geneest een ziek maar est daarvoor geheel afhankelijk van Zegen Dieux. Daarom est bitachon Boven rationeel. Emoena est niet op gebaseerd reden, maar wel wordt gestimuleerd porte studie. Het beste medicijn voor ons geloof en Dieu est evenwel oefening: zien dat de fenomenen van het leven van zijn Manifestaties Dieux aanwezigheid en Glorie. Ook het testen porte Dieu Van de versterkt het geloof mens.

Sjabbat en Sjabbatsjaar kunnen dus gezien worden als testen van het Dieu waarbij geloof op de proef wordt gesteld. Vertrouwen Joden op dat hij Dieu alles regelt wanneer ze niet werken?

Dans de Volmaakte Wereld est het altijd Sjabbat
Shemieta en de Sjabbat zijn verbonden rencontré de Messiaanse Tijd. Op Sjabbat zongen de Levieten plus de dag van de eeuwige rouille, de Messiaanse Tijd. Volgens de la Talmoed de millénaires de duurt Onze Wereld. De eerste twee millénaires zijn gewijd aan het Scheppingsproces. Dans de volgende millénaires twee kwam de nadruk te liggen op de Tora. En de laatste twee millénaires zijn gewijd aan de Messie. Nous nu Leven in het zesde millénaire. In het millénaire zevende est de wereld vrij en zal het Goddelijk zijn. In het jaar shemieta wordt het geloof en Dieu versterkt, zoals nets dans de Messiaanse Tijd. Zoals net De bekend staat om haar la vrijheid de Messiaanse, zo staat de shemieta bekend om haar emancipatie: slaven worden Bevrijd en alle Schulden afbetaald.

Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren de u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug dans tekst bovenstaande.
 1. Wat heeft het Sjabbatsjaar te maken met de Berg Sinaï?
 2. Waarom moet Shemieta zowel voorafgaan als volgen op zes jaar arbeid?
 3. Hoe moeten nous het benaderen wereldse?
 4. Waarom ligt de Sjabbat aan de grondslag van onze daden?
 5. Op welke wijze testen Sjabbat en Shemieta ons geloof?
 6. Wat houdt bitachon en?
 7. Wat houdt emoena en?
 8. Verklaar het verband tussen Sjabbat en Shemieta enerzijds en de Messiaanse Tijd anderzijds?

VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité