Torastudie 72: Mozes en Messie - Exodus

FONTE ZOOM:
De Joodse wijzen STELLEN dat Eerste verlosser de verlosser zal zijn laatste. Dit wil niet dat zeggen Mozes en zijn Masjiach dezelfde. Mozes est van Stam Levi, terwijl de Masjiach van Stam Juda est. Het betekent echter dat Verlossing mourir porte Mozes est bereikt de Bron est voor de Verlossing porte de Masjiach. Het Doel van exode uit Egypte est ontvangst van Tora. De uiteindelijke vertegenwoordigt Verlossing de volledige en uiterste uitvoering van Tora.

Tora van Mozes est Essentie perfecte van Wereld van Masjiach

Mozes vraagt ​​Dieu de Masjiach sturen vous. Maar Dieu doet dit niet. Moeten Eerst de Joden uit Egypte geleid worden en Tora aan poule worden gegeven, een Taak mourir alleen Mozes kan uitvoeren. Zij beginnen aan hun missie de wereld vous perfectioneren als het Koninkrijk van porte middel van Dieu de la Torah, tot komst van Masjiach.

Gematria, numerieke woord waarde van Mozes en Masjiach

De numerieke woord waarde van Mosje est 345; des numerieke woord waarde van Majiach est 358. Dus het Verschil est 13. Mozes + 13 = Masjiach.

Dertien est numerieke waarde van echad. "Hoor Israël, de Heer est onze Dieu de Heer est echad." Dit is het dat Shema Jood elke ochtend reciteert. Periode de Messiaanse wordt als beschreven dag dat Dieu echad en zijn naam echad zal zijn.

Jachied lijkt een Beter dan echad woord vous zijn om uit te Goddelijke Eenheid drukken. Toch vertegenwoordigt echad een diepere Eenheid dan jachied. Echad vertegenwoordigt pluraliteit binnen Eenheid.

Mozes, plus echad = Masjiach

Mozes openbaart de goddelijke wijsheid en wil aan de mens. Het is een van openbaring Bovenaf. Het wordt de wereld rencontré als een Kracht opgelegd Hogere waarheid zonder dat het de wereld begrijpt. Het is een Goddelijk jachied.

Mozes wil dat Dieu de Masjiach zendt om het Volk Joodse vous bevrijden uit Egypte. Exode de la porte moet worden de geleid de Goddelijke echad. Maar echad moet Komen van Beneden Wanneer een wereld diversifiée uit eigen initiatief Kiest samen te gaan in een Integraal geheel. Kan Mozes formuler verschaffen. Echter het moet zich proces dans la boucle van drieëndertig eeuwen ontvouwen waarin de wereld de Goddelijke Waarheid absorbeert en Goddelijke wil uitvoert.

Période de Messiaanse est de culminatie en vervulling van de Wereld van Schepping onze. Voor het wordt dit Doel geschapen. Dans de wereld zal het licht Messiaanse van Dieu worden zonder geopenbaard duisterheid.

Een soort gelijk iets wordt al Ervaren Wanneer Tora wordt het aan geschonken Joodse Volk. Aan het Volk wordt getoond dat de Heer Dieu est en dat niets er buiten Hem bestaat. Dieu est echad. Dieu est Eén.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité