Value Stream, waarde dans de organisatie vinden

FONTE ZOOM:
Maken Het van een Value Stream est een handig hulpmiddel in het inzichtelijk maken van dagelijkse processen. Dit artikel gaat Nader op de Value Stream en houe organisaties hiermee zelf aan de laitier kunnen. Value Stream est vrij vertaald de stroom van waarde / processtappen binnen de organisatie, vaak resulterend in een Value Stream Map.

Value Stream Map

Value Stream Mapping est een van de techniek afkomstig filosofie Lean. Een VSM est niets meer dan een des minder schematische van een weergave procès. Proces Zowel, als informatie, als materiaalstromen worden weergegeven op een VSM. Het Doel van een VSM est om verbeteringen procès binnen het Visueel te maken en procesoptimalisatie te realiseren. Zo kunnen importantes Les Stappen, ofwel waardetoevoegende Stappen, een kleur krijgen. Stappen kunnen op deze manier bediscussieerd la worden de De. Kunnen deze Stappen gezien worden als verspilling de zijn het niet waardetoevoegende, maar organisatie noodzakelijk Stappen. Indien Het Laatste het geval est, wordt gestreefd naar efficiëntie.

Op deze manier kan een zowel huidige staat en een toekomstige procesmatige inrichting gemaakt worden.

Diepgang Value Stream Map

De diepgang van de VSM kan verschillen afhankelijk van het Doel. Van procès een oppervlakkige visualisatie tot een procesuitwerking complète, waarbij alle stromen in kaart worden gebracht van waarde tot verspilling.

Value Stream Carte maken

Van een la VSM Het est theoretisch niet zo ingewikkeld. De kunst est om het creëren een van de VSM groepsproces te worden laten, waarbij de werkvloer wordt betrokken. Op deze manier worden diversifiée ideeën en werkelijkheden samengevoegd tot een realistisch beeld. Om de VSM te maken neem je diversifiée post-it ?? s waarop de Stappen diversifiée worden genoteerd kleuren. Iedere kleur kent zijn eigen functie, bijvoorbeeld oranje geeft verspillingen weer en groen waardevolle Stappen.

Wees voorbereid op het begrip discussie sur ?? waarde ?? en welke processtappen als waardetoevoegend beschouwd kunnen worden. Een Gezamenlijke definitie van waarde kan hierbij de discussie soepeler laten verlopen. Een controle de inspectie est geen waarde toevoegende stap een klant Heeft voordeel geen directe en produit het niet verändert ook zichtbaar. Desondanks niet par definitie verspilling, maar een wellicht noodzakelijke Stap voor de organisatie.

Lancer eenvoudig en begrijpbaar. Het groepsproces verdient ook voldoende aandacht, het procès compleet est niet par definitie een Doel op zich. Een proces kan altijd op een tard instant verder uitgewerkt worden. De Wijze van Samenwerken en het bespreken daarvan laat vaak al voldoende verbeterpotentie zien. De VSM est hierbij ondersteunend.

Valkuil

Een bekende Valkuil bij verbetertrajecten en dus ook bij het inzetten van een VSM est starten met een verbetering zonder dat de werkvloer achter de verbetering staat des zonder dat echt Sprake est van samenwerking. Vaak brin dan de verbetering de slechts est Sprake van suboptimalisatie.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité