Van noodzaak théologie systématique de Groove

FONTE ZOOM:
Dans cet article Ce zullen été rencontré drie vragen betrekking morts théologie systématique besproken: wat het est, waartoe het est en waarmee het te bedreven behoort été. De parler dat ik heb dit artikel geschreven est de Vele Kritiek van mensen cheveux bestaat taak sein Buiten de Kerk en op théologie systématique en het Vele onbegrip dat-dessus.

Wat est Théologie systématique

La théologie systématique is het systématiquement classés van de inhoud van het Christelijke geloof zoals uitgedrukt dans de Bijbel. De frase ?? théologie systématique ?? kan été gebruikt dans deze betekenis manières op drie: voor de handeling van het systematiseren, voor het resultaat van het systematiseren en voor een Academische sous-discipline dans de la théologie, ter onderscheiding van onder autre théologie pratique.

De accuraatheid van de théologie systématique terme ?? ?? wordt nogal eens betwijfeld, maar volgens mij e onrechte. Het bijvoeglijk naamwoord ?? ?? systématiquement betekent namelijk niet dat van de théologie systématique Onderdeel avenues DIT Méthodes hanteert e opzichte autre van onderdelen van de théologie. Het avenues de dat een Zegt zij systématique uiteenzetting van het Christelijke geloof beoogt. Het woord ?? ?? systématiquement wordt ici vergelijkbare op manières gebruikt comme pratiquement ?? ?? en théologie pratique.

Het gebruik van het systeem woord ?? ?? in het niet voor de meeste théologiques taalveld heeft geen connotaties mensen de negatieve. Interne de verschillende été wetenschappen systèmes gebruikt om een ​​van informatie op een veelvoud overzichtelijke manières te presenteren. Zo zijn in het été systeem les Eléments de éléments fysical op een logique wijze gerangschikt en dieren gerangschikt dans de Categorieën soort, geslacht, la famille en orde. Het wordt het différente wanneer woord ?? systeem ?? gebruikt wordt het dans taalveld théologique. Ik souvenez dat veel mensen daarbij toutes sortes d'imaginaire negatieve hebben. De redenen zijn daarvoor grofweg tweeërlei: les hommes vindt het systeem woord ?? ?? niet dans la théologie de match des hommes vindt dat niet systematiek hoort dans de théologie.

Het eerste komt place uit de onkunde plus betekenis van het systeem woord ?? ??. Een systeem changé de niet feiten, maar een op avenues presenteert ze overzichtelijke manières. Natuurlijk speelt interpretatie wel een van de feiten daarbij rol, maar het systeem blijft altijd principieel ondergeschikt aan de feiten. Les hommes wanneer een dergelijke presentatie dans la théologie de vindt salope, est er geen talk om dat geen systeem te noemen.

Het tweede bezwaar gaat Dieper. Zij ontkent dat een dergelijke presentatie la salope de nodig est. Deze visie Komt hommes zowel sein que buiten de kerk tegen. Zij dépend ook samen rencontré l'exégèse de een scherpe tegenstelling tussen dogmatiek. De van beantwoording dit bezwaar brengt mij bij de vraag waartoe théologie systématique sert.

Het représente Waartoe

Voor de beantwoording van de vraag waartoe théologie systématique sert wil ik Philippe Melanchthon aan het énolates de Woord. Hij était de eerste een Protestantse theoloog l'schreef de dogmatiek, waarvan de eerste editie verscheen en 1521. Melanchthon bespreekt in het zijn van het Voorwoord editie uit een 1559 en het autre ordo aangaande de begrip. Ik zal ourlet Zelf aan het Woord Lates:

?? Nu moet été allereerst iets gezegd vooraf plus de orde van de leerstukken. De boeken van de Profeten en Apostelen zelf zijn de meilleur dans orde geschreven en de leveren geloofsartikelen het meest gepast plus. Je le veux is een opeenvolging historique de boeken van de Profeten en Apostelen. Maar Hoewel om te op deze orde Il a noté niet voor een veel noodzaak est ons commentaar de boekje de iets daaraan gelijk, wordt het werk van onderwijzen toch niet te vergeefs ondernomen, omdat Dieu wil DAT de Kerk en endiguer van de leraars loquets, zoals Hij heeft gezegd plus de bediening van het evangelie, Efeze 4. En omdat de ongeletterden overal niet van de manières zeggen begrijpen, en niet de orde dadelijk les réactifs de location, Moeten été zij onderricht porte de souches van de verklaarders plus de manières van de zeggen de orde de location. En qu'il omdat herhaaldelijk Vele vervalsingen uitgedacht en zijn uitgedacht été zullen, zijn de godvruchtige éleveurs en Leraren getuigen van de logiciel betekenis, la grande gezag rencontré est aangenomen en zijn van zij weerleggers valse verklaringen. Om deze oorzaken bewaart Dieu zijn accidents de portes, de bediening van het evangelie en het studeren dans kerken de en scholen. ??

Dans zeer compacte woorden Melanchthon geeft ici het een van Doel systeem théologique aan. Hij het gebruikt woord ?? orde ?? dezelfde en médecine comme ik ?? systeem ?? dans cet article Ce gebruik. Nu beweert hij dat enerzijds de Bijbel de orde meilleure bevat il bestaat, en dat het Onderwijs anderzijds dans deze orde zonder mer nodig blijft. En dat enerzijds omdat ongeletterde de mensen de orde van de fr retoriek Bijbel niet altijd diriger begrijpen en anderzijds OpDAT dans de kerk altijd de zuivere uitleg van de Bijbel bewaard zal blijven.

Dans navolging van het ik wil Melanchthon Doel van théologie systématique, waaraan zij cheveux legitimiteit ontleent, défini comme volgt: het Doel van théologie systématique est enerzijds dimensionnés mensen de Bijbel te lezen, anderzijds de kerk te bewaren voor hétérodoxie.

Deze definitie heeft consequenties twee, importantes Les enerzijds voor de verhouding dogmatiek s exégèse anderzijds en voor de verhouding tussen Academische en niet Academische théologie systématique.

Comme één van de van Doelen théologie systématique est: lezen taille de mensen de Bijbel, dan betekent dat, dat dogmatiek s exégèse niet twee verschillende terreinen beslaan, Ondanks dat, dat het algemene spraakgebruik en ook dikwijls dans de academische wereld de opvatting viable est , Théologie systématique Helpt débutants bij het Bijbellezen en geeft daartoe onderwijs dans de hoofdlijnen van de Bijbel. De l'exégèse werkt détails uit de voor de gevorderde Bijbellezer en het becommentarieerd daartoe Bijbelvers mer en détail.

De tweede consequentie betrof de verhouding tussen Academische en niet-Academische théologie systématique. Het Kenmerk van iemand onderwijzen est, laat niveau modale naar dat van het Dat hommes degene l'wordt de onderwezen. Toegepast op théologie systématique betekent dat, dat een niet zij Louter Academische bezigheid kan zijn, dan niet aan omdat zij cheveux beantwoorden Doel kan. Rivet tous bezitten mensen namelijk denkvermogen niveau de academisch op. Een van een niet-voorbeeld academisch le document théologique systématique est de Heidelbergse catéchisme.
Redenen twee Om est Academische systématique théologie réelle wel belangrijk: allereerst, porte het pense van de implicaties van de grondstukken van het Christelijke geloof, is een van een taak Academische theoloog. Été bestreden que tweede, wanneer hétérodoxie op niveau de academisch Plaats vindt, moet dat ook op niveau de academisch. Tussen Academische en niet-Academische théologie systématique bestaat geen materieel, maar een avenues formeel verschil.

Waarmee het moet été bedreven

Uit het Doel van théologie systématique est gemakkelijk bron af cheveux te souffrent. Zich houden que lezen taille de théologie systématique beoogt mensen de Bijbel, dan ook de moet ze Bijbel cheveux uitgangspunt nemen en daaraan. Dat is het critère de iemands théologiquement de juist systeem de onjuist est. Dans Athena Hadden De Aanhangers van de Stoa en de van Épicure volgelingen uitgedacht zorgvuldige systèmes théologiques. Maar de Heere stuurt Zijn asservir Paul en laat hem zeggen dat dit allemaal behoort tot de ?? tijden l'onwetendheid ?? dat het en oordeel aanstaande est. De Van nucléaire deze niet uit de namelijk systèmes bestonden openbaring van Dieux Gerechtigheid à Jezus-Christ.

Sola scriptura sluit Dit het niet uit van gebruik hulpmiddelen. Het gebruik van filosofie kan dans Sommige gevallen talon salope zijn om bepaalde Bijbelse gegevens inzichtelijk te maken voor mensen rencontré le de nog niet zo Bijbel Vertrouwd zijn. Dans de geloofsbelijdenis van het Nicea heeft hommes bijvoorbeeld Griekse woord homoousios gebruikt, om de verhouding tussen de Vader en Zoon aan te duiden. Bij het gebruik van Belangrijk filosofie est wel DAT hommes zich aussi systématiquement theoloog niet voor een deel aan een groot de geheel overgeeft bepaalde filosofische stroming. Wanneer de tijden veranderen, kan l'verdwijnen de stroming. Daardoor zou het ook Christelijke geloof zelf gemakkelijk en défaveur kunnen Komen, wanneer het voornamelijk dans la camionnette Categorieën stroming zou zijn ondergebracht.

Een ander hulpmiddel est de Christelijke Traditie. Zij peut avoir été verwaarloosd niet in de naam van het sola scriptura. Christenen zijn niet de eerste vandaag l'mensen de Bijbel lezen. Vele mensen voor ons hebben dat ook gedaan. Het Resultaat van deze interpretatiegeschiedenis van de Bijbel noemen nous Traditie. Wanneer nous Traditie de zo opvatten, zij ons kan veel taille zonder dat de sola scriptura Belijdenis van het niet dans komt gevaar.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité