Vasten buiten du Ramadan dans l'Islam

FONTE ZOOM:
Wie aan en Vasten denkt l'Islam, denkt onmiddellijk aan ramadan. Maar er zijn nog veel meer dagen waarop moslim kan een Vasten. Sommige dagen zijn zeer aan te preuves, vanuit een oogpunt religieuse. Dans dit voor het article aandacht Vasten buiten en welke période du Ramadan Gunstig en zijn pas connu.

Vasten buiten Ramadan

De meesten mensen rencontré bekend van het concept de zijn voor Vasten zet Moslims Ramadan. Dit is voor Gezond, volwassen Moslims een verplichting. Er zijn ook veel echter andere dagen waarop gevast kan worden, al zullen niet alle zeker Moslims en doen est dit het niet ook al obligé. Seulement dagen van de eerste en het het Offerfeest Suikerfeest zijn om dagen uitgezonderd als te Vasten. De Profeet Mohammed vastte vaak op lundi et jeudi, maar het Vasten keurde hij op af vendredi que alleenstaande dag. Daarnaast zijn er veel hadith Vasten plus het van de Profeet période diversifiée dagen en veel Moslims piste manger et ourlet. Toch est het het niet Vasten wanneer est tenu en niet talon populair pas connue. Omdat Dit is het vaak Balkpallet dans combinatie rencontré werk en studie, maar voor de gelovige moslim mourir zich bezighoudt en het rencontré Bidden geven aalmoezen van het een grote kan ook supplémentaire Vasten spirituelle betekenen stimulant. Vasten est vorm van een en DUS Aanbidding zeker aan te Raden voor de gelovige.

De islamique Maanden

Om dagen Vasten supplémentaire est het om te islamique de Sinidlan maanden dans de gaten te houden. Deze hebben de prochaine namen:
 • Muharram ul Haram de Muharram
 • Safar
 • Rabi'-ul-Awwal
 • Rabi'-ul-Akhir
 • Jumaada-ul-Awwal
 • Jumaada-ul-Akhir
 • Radjab
 • Sha'ab
 • Ramadhan
 • Shawwal
 • Dhul Qa'dah
 • Dhul Bidja

Obligatoire Vasten

Er zijn om te twee redenen buiten Ramadan Vasten: vrijwillige vorm van een Vasten des vorm van een Verplichte Vasten, vorm van deze laatste is een soort Vasten boetedoening. Dans Sommige gevallen omdat hommes kan een gevast wordt eso in heeft gezworen vervolgens die niet est gekomen, hiervoor moet hommes drie dagen Vasten. Ook een wanneer hommes opzettelijk dier doodt zet de Hadj staat voor een aantal Straf hier als dagen Vasten, voor een dag dier wapitis. Voor het Doden van twee maanden Vasten de De iemand est en hetzelfde geldt wanneer voor zijn een vrouw beschrijft homme connu comme 'de tapis moeder van zijn », een uit de période gebruik voor de l'Islam, waarmee werd een Scheiding uitgesproken. Ook Iemand opzettelijk die zijn / haar Vasten porte zet Ramadan verbreekt te eten, drinken de geslachtsgemeenschap moet mourir dag en daar inhalen wijze bij aan dagen van boetedoening Zestig Europe. Wanneer hij / zij manger fysiek niet orteil dans staat est moet de persoon Zestig voeden Jora.

Vrijwillig Vasten

Vrijwillig Vasten kan worden gedaan om zo te worden van zonden vergeven. Conviés des het ook van geven aalmoezen is een van zonden manier om te worden voor een vergeven moslim. Plus Moslims Vasten daarom op de dag voor het Offerfeest, omdat hommes et alle van het jaar zonden en dat ervoor daarna vergeven zou worden. Vasten het op dag van de Tienda Muharram, Ashura zou dat alle ervoor zorgen zonden worden voor het jaar vergeven précédent.

Période Specifieke om dagen en te Vasten:
 • Ashura, Dit est de van de dag de Tienda mois, Muharram, Mozes leidde op die van de dag Joden Egypte pour la Palestine, waardoor ZE van onderdrukking Bevrijd werden.
 • Meert Vasten Muharram, le Ramadan est geen mois na zo om te geschikt Vasten als deze mois.
 • `Arafat, van de dag Negende Dhul Bidja, Dit est de voorafgaande dag aan Aïd al-Adha, het Offerfeest. Dit est de maand van de Hadj Où ook niet Moslims de veel meurent zelf de Hadj ondernemen Vasten.
 • dagen camionnette transportant Dhul Hajj
 • zes dagen Meert Shawwal, dans de Coran staat 'een goede staat DAAD gelijk aan tien bonne Klirong'. De dertig dagen Vasten zet de Zes Ramadan Shawwal dagen van maken zesendertig tien dagen Maal, waardoor het is het hele jaar alsof les hommes de la heeft.
 • Meert Vasten Sha'ab, dans deze mois vastte de Profeet veel. Zijn vrouw Aisha zei hierover: Ik heb de Profeet nooit zo veel vrijwillig Voir als Vasten dans de Sha'ab mois. Vooral de vijftiende dag van deze mois sterk est préférable, voorafgaande aan de dag van de nacht Ouest, de nacht van en vergiffenis verzoening.
 • vaste enkele dagen par semaine Vasten, veelal lundi et jeudi à navolging van de Profeet Mohammed
 • de 'Witte dagen », de Dertiende, en vijftiende veertiende Elke Dag van maanmaand, Dit zijn de dagen dat de maan vol est

Voor wie est DUS daadwerkelijk suis intéressé par Vasten buiten om Ramadan, est genoeg foto`s er meer dan dat om te doen.
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité