Vermogensrecht: un basisbergippen

FONTE ZOOM:
Dans dit artikel wordt Begrip vermogensrecht Nader toegelicht. Vermogen est het van geheel op meestal geld waardeerbare rechten en Plichten van een rechtssubject. Vermogen est dus niet alleen een mooie automatique Heeft hommes meurent. Ook niet tastbare zaken zoals een bankrekening behoort tot het vermogen. Vermogen est dus meer dan zaken mourir iemand dans heeft eigendom. Het wordt vermogensrecht onderverdeeld in het goederenrecht en het verbintenissenrecht. In het een goederenrecht staat persoon de verhouding tussen een goed en centraal. Dans le verbintenisrechtelijke verhouding staat van een persoon de verhouding tot een andere persoon centraal. Deze twee Relaties zijn van elkaar eux vous bezien, maar ook een er bestaat nauwe relatie tussen beide. Art Uit. 7: 9 BW volgt uit een dat koopovereenkomst voor de koper de verplichting volgt om het aan de Koper gekochte dans eigendom sur vous dragen.

Vermogensrecht à Engi zin

Dans le zin van art. 3: 6 BW est het een vermogensrecht subjectief recht van dat onderdeel iemands vermogen kan zijn. In die zijn zin vermogensrechten:
A. Zijn overdraagbaar: het op zijn geld waardeerbare overdraagbare rechten. Bijvoorbeeld het eigendomsrecht, vruchtgebruik, vorderingsrechten de immateriële goederen behoren hiertoe. Het is een dat ook denkbaar bepaald vermogensrecht alleen maar overdraagbaar est samen met een ander recht. Een Hypotheek bijvoorbeeld kan worden alleen overdragen tezamen rencontré par vordering tot het zekerheid waarvan hypotheekrecht dient. Dit soort rechten worden afhankelijke recht.
Voordeel / wat la verkregen B. verschaffen est en Ruil voor het verstrekt d'en Vooruitzicht gesteld voordeel. Deze zijn niet rechten overdraagbaar, maar het Grootste gedeelte van vermogensrechten kun je overdragen.

Vermogensrecht dans ruime zin

Est-dat deel van het recht objectieve dat van voor het Belang est vermogensrecht. Deze rechtsregels staan ​​dans boeken de 3 t / m 8 van het BW. Het is dat uitgangspunt stof gerangschikt est van algemeen naar bijzonder. Goederenrecht staat in de boeken 3 en 5. Vermogensrecht Heeft rechtsregels op betrekking betreffende rechten en Plichten mourir tot het van behoren vermogen de rechtssubjecten. Het regelt de rechtsverhouding tussen rechtssubjecten Onderling en est remplie nom geregeld dans six boek van het BW. Rechtssubjecten zijn van dragers Rechten en Plichten. Dit kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersoon zijn.

Goederen

Goederen en goederenrecht zijn een paar in het voorgaande al Voorbij gekomen. Wat zijn goederen wordt omschreven dans l'art. 3: 1 BW: Alle alle en zaken vermogensrechten. Vermogensrechten zijn zoals eerder aangegeven stoffelijk voordeel; overdraagbaar, al dan niet in een ander combinatie rencontré recht.

In het Privaatrecht staat het Begrip centraal "subjectief recht". Van een goed de kan een eigenaar tegenover Ieder zijn op zijn subjectief recht eigendom afdwingen. Dit wordt een absoluut subjectief recht genoemd. Ook een vordering is een subjectief recht. De rechten koopovereenkomst filière uit een voortvloeien est dat de Koper verkoper betaalt voor de zaak. De verkoper zal dan eigendom plus de zaak moeten overdragen. Dit is het vorderingsrecht. Het Verschil tussen het recht subjectief "eigendom" en "vordering" dat het eerste est een Ieder kan worden jegens ingeroepen. Jegens Het tweede de alleen de wederpartij contractuele. De vordering est dan ook een relatief subjectief recht.

Terminologie van rechthebbenden:
A. zaken: rechthebbende de van een zaak heet de eigenaar.
B. vorderingsrechten: rechthebbende de van een vorderingsrecht heet schuldeiser du créditeur.
C. Beperkte rechten: rechthebbende de van een beperkt recht heet de Beperkte gerechtigde.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité