Vivekananda, de apostel van Ramakrishna

FONTE ZOOM:
Narendranath Dutta, zoon van Vishwanath Dutta, een vooraanstaand Advocaat uit Calcutta, werd wereldberoemd onder de naam Swami Vivekananda.

Geboorte

De la camionnette de Naren hadden roseaux vier dochters en nog geen coursiers Zoon. Zijn Moeder mauvaise tot de Heer Shiva om een ​​zoon te krijgen en op 12 december 1863 werd à Calcutta, de jongen geboren mourir plus tard de naam van zou aannemen Swami Vivekananda.

Jeugd

Naren était een moeilijk en onhandelbaar genre. Om hier iets aan te doen overgoot zijn moeder ourlet rencontré koud l'eau en Zong de naam van Shiva dans zijn om plancher ourlet rustig te krijgen. Naren werd rustig. Zijn moeder leerde ourlet de oude Epische verhalen uit de Mahabharata en de Ramayana. Naren était talon erg deze Geestelijke zaken geïnteresseerd.

Wanneer zijn om vrienden vroegen rencontré ourlet te spelen, stelde hij poule soms voor om samen te gaan mediteren. Eens tijdens zo ?? n meditatie verscheen een cobra. De andere kinderen gingen lopen. Naren bleef rustig mediteren en de cobra Ging weg. Hij avait voeling grote rencontré Dieren, tamme, zowel als wilde.

école Op bleek hij een heel leerling begaafd. Naren était niet enkel zeer intelligent, doch ook begaafd dans le sport en muziek.

Geestelijke roeping

Zowel het innerlijk als het uiterlijk lijden van de mens roerde ourlet. Zo avait hij als jongen de gewoonte om voorbijgaande bedelaars niet enkel eten te geven, doch ook stukken van het huisraad.

Zoektocht naar Dieu

Narendranath Hoorde altijd sur Dieu spreken, maar niemand kon ourlet rencontré Dieu en contact brengen. Hij Ging afwisselend naar een Christelijk priester, een Hindoe Geestelijke, een sadhu, enz. vroeg en poule de ze ooit Dieu hadden gezien. Allen hoopten dat dit ooit zou gebeuren, maar ze hadden het nog niet meegemaakt. Uiteindelijk werd hij doorverwezen naar Sri Ramakrishna, die zijn grote leraar zou worden.

Contact se est réuni Ramakrishna

Toen hij bij Ramakrishna aankwam, poireau het de roseaux lang op deze ourlet avait gewacht. Narendranath vroeg aan de Meester de HIJ Dieu roseaux avait gezien. Daarom antwoordde Ramakrishna: al talon vaak en duidelijker dan ik U zie! Vivekananda werd een van aangenomen leerling Ramakrishna.

De missie van Swami Vivekananda

Ramakrishna Vivekananda avait opgedragen de boodschap van de Vedanta in de wereld uit te dragen. Dit porte niet enkel acte de hij en Inde een aantal ashrams op te richten en publieke lezingen te geven, maar ook in het buitenland.

Chicago

En 1893 werd à Chicago het Internationaal Parlement der Religies gehouden. Afgevaardigden van de grote wereldreligies kwamen hun geloof vertegenwoordigen en de boodschap ervan naar voor brengen. Na lang aarzelen en vooral na van de geest van zijn Schwytz meester Ramakrishna de opdracht te hebben gekregen, trok Vivekananda naar Chicago.

Zijn bijdrage op de conferentie haalde alle krantenkoppen. Dans plaats van het gehoor, zoals de anderen dit Deden, aan te spreken rencontrés ?? Mesdames et Messieurs ?? begon hij zijn toespraak rencontré ?? sœurs et frères d'Amérique ??. Succes zijn niet meer était te stuiten. Na de conferentie werd hij een gevraagd lezingentournee te houden doorheen de Verenigde Staten. Er werden op verschillende plaatsen Vedantacentra opgericht.

Terug en Inde werd hij als een tenu onthaald. Bij zijn aankomt werden de paarden van zijn koets gehaald omdat de mensen, waaronder de vorst, eigenhandig zijn kar wilden voortrekken. Plus tard volgden voordrachtenreeksen dans Engeland en continentaal Europa.

Van Vivekananda de De

Swamiji predikte niet enkel de Vedanta. Hij leerde de mensen tolérante te zijn dix opzicht van elke religie. Hij zijn zette leerlingen aan te Zieken verzorgen en Armen te Herbergen, zaken waarin hij het zelf voorbeeld gaf.

Overlijden

Swami Vivekananda spaarde zich en zijn niet gezondheid LEED hier erg onder. Hij kreeg diabète dernière van en astma. Toch porte ging de hij met het ontvangen van leerlingen en mensen die wilden raad vragen.

Op 4 juli 1902 Ging hij, na een lange dag van werk, toespraken, Wandelen, meditatie en gebed aan de Goddelijke Moeder, tegen de avond rustig dans mahasamadhi.

Beroemde uitspraken van Swami Vivekananda

De ethiek van de toekomst zal Erin bestaan ​​de Innerlijke Dieu te ontdekken.
Zoals nous de bodem niet meer van een kunnen zien, omdat er Rimpels op het wateroppervlak zijn, zo kunnen nous de diepten van de geest niet zien, Zolang de oppervlakte onrustig est.
Dieu zien dans als hemel en hel, dans als leven dans dood.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité