Voor de Kidoesj van de sjabbatsmaaltijdviering

FONTE ZOOM:
De eerste maaltijd op Sjabbat wordt op genuttigd vrijdagavond Voorafgaande aan het worden de kidoesj 'sjalom Aleichem »Ee'sjet chajil' en de Kinderzegen gereciteerd. Ik maak voor het artikel gebruik van het boek van Bader rabbijn Ies en de Vorst Sjiach Jitschak

Sjalom Aleichem

Als hommes uit sjoel thuiskomt, worden met een menti de Engelen begroet, die een oude volgens overlevering de mens op de Sjabbat zouden begeleiden van het commencer tot het Einde. Dans dit menti worden de Welkom geheten, vraagt ​​hommes Zegen en hun hun geeft hommes bij een Komen en gaan vredesgroet. Het wordt menti Afgesloten remplies psalmverzen twee, die het van het menti aangeven motief:
Vous voulez voor u geeft Hij Zijn Engelen opdracht u te op uw bewaken wegen al.
MOGE de Eeuwige éveiller plus uw Vertrek en aankomst, van tot nu dans eeuwigheid.

Maïmonide noemt la ook Engelen 'afzonderlijke intelligenties de mourir dans Onze Wereld ACTIEF kunnen zijn. Er zijn verschillende Typen Engelen. Er Bestaan ​​'oude' Engelen en 'jonge' Engelen die het zijn van onze Gevolg daden. Zo Bestaan ​​er Goede en noblesse Engelen, afhankelijk van onze daden.

Ee'sjet chajil - loflied op de huisvrouw

Dit komt uit het menti Spreukenboek. Het is een van de parallèle Hemelse verhouding de Aardse. Daarom beschrijft de Koning Salomo liefdevolle verhouding Dieu tussen en het volk Joodse.

Een vrouw Ideale, wie die vindt,
Verboven paarlen gaat uit haar Waarde.
Haar homme Stelt van Ganser Harte vertrouwen en haar
en WINSTA ontgaat cours niet.
Zij doet cours Zolang de leeft coursiers goed en nooit kwaad.
Zilpa zoekt de wol en lin uit en maakt wat haar maar Handen Willen.
Te Vergelijken est réuni du handelsschepen:
verre van haar brengt du couvain.
Zij als staat op het nog Nacht est.
De verzorgt voor het haar Voedsel Gezin,
voor haar meisjes wat de toekomt.
Heeft de haar zinnen op een Akker gezet, dan ook meurent de koopt
en van végétale wat een verdiende de eigenhandig Wijngaard.
De staalt énergie haar en haar Maakt Armen gravier.
Merkt de haar de données zaken goed gaan
dan ook gaat 's nachts niet uit haar Licht.
Haar Handen steekt zij uit naar het spinrokken
en haar handpalmen omvatten de weefspoel.
De heeft een voor de Gulle arme à la main
en de behoeftige reikt de Helpende de main.
Zij est voor haar Gezin niet voor Bang sneeuw
veulent haar hele Gezin est gekleed chaud.
Dekens heeft gemaakt de Zilpa,
Fijn van Linge, karmozijnrood est kleding haar.
Haar homme goed staat bekend dans de Poorten
als hij heeft met de Cisticole senatoren van het terres.
Onderkleding maakt zij en verkoopt mourir,
de Marskramer Levert zij gordels.
Met en macht gland est zij bekleed,
lachend Zeit de Toekomst de tegemoet.
Met opent de wijsheid de haar mond
en wat de leert komt vriendelijke plus haar tong.
Zij Houdt toezicht plus Gangen van de Haar Gezin
en haar couvain otte zij niet dans nietsdoen.
Haar kinderen staan ​​op prijzen en haar gelukkig,
ook haar homme geeft haar filière lof:
'Talon veel succes vrouwen hebben gehad
maar gij steekt Boven allen uit. '
Bedriegelijk est bevalligheid en Ijl est de schoonheid,
maar een vrouw met ontzag voor de Eeuwige wordt geprezen.
geeft van haar wat haar Handen voorbrachten
en laat dans de haar eigen werk Poorten Grootste lof zijn haar.

De Kinderzegen

Het is een Gewoon beide de données ouders de kinderen bensjen.
Voor een zoon geldt de volgende Zegen: Dieu MOGE est doen en zijn als Ephraïm Manassé.
Voor een dochter geldt de volgende Zegen: Dieu MOGE est doen zijn als Sara, Rebekka, Rachel Lea en.
De Zegen wordt voor de Zoon zowel als de dochter Besloten met een priesterzegen:
MOGE Dieu zegenen en beschermen.
Hij MOGE est rencontré aanschouwen Vreugde
en est liefdevol bejegenen.
Hij zich tot MOGE jou Wenden
en Vrede est Schenken.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité