Wat est la courbe de rendement een?

FONTE ZOOM:
Een courbe de rendement de la courbe de rente est le terme een filière veel wordt gebruikt in het Vermogensbeheer, en heeft vaak betrekking Obligaties op. Volgens rendement het woordenboek de betekent: Het Rendement Obligaties op, inclusief de jaarlijkse rentebetalingen, de aankoopprijs en De Tijd tot de afloop van de Obligatie. Een Obligatie met een hoge rente zal meer waard op worden moment het dat de marktrente zakt.

De la courbe de rendement est een grafiek mourir het verband aangeeft tussen rendementen op vergelijkbare leningen Met verschillende looptijden. Deze courbe wordt Obligaties vaak gebruikt bij. De horizontale que bevat de looptijd van de Obligaties, en tant que de verticale het Rendement. Dans dit artikel courbes zullen wij de drie de Verschillende carte toelichten. Het gaat hierbij om de Volgende courbes:
  • Courbe de rendement Vlakke
  • Courbe de rendement normale
  • Courbe de rendement inverse

Wat est la courbe de rendement een vlakke?

La courbe de rendement de gelijk des rendements plate courbe laat een Rendement zien filière voor alle looptijden est. Deze komt de praktijk eigenlijk niet voor, het is een theoretische courbe.

Wat est la courbe de rendement een normale?

Een normale courbe de rendement laat zien dat een korte looptijd plus het Algemeen zal resulteren in een lage rente, dans vergelijking leningen rencontré rencontré een lange looptijd. Dit wordt veroorzaakt doordat dans de lening rencontré de langere looptijd een compensatie est ingebouwd Verband rencontré mogelijke inflatie. Porte inflatie zal de waarde van de lening namelijk zakken. De rente zal meer stijgen naarmate er een hogere inflatie wordt verwacht.

Van rente la porte wordt de bepaald de De:
  • Verwachtingen: een verwachte rentestijging zal de la courbe de rendement steiler maken. Een rentedaling resulteren Juist zal dans la courbe de rendement de dalende een.
  • Liquiditeit: Kortlopende rente est porte de lager zijn grote liquiditeit
  • Kredietwaardigheid: Bij het uitlenen van Geld speelt de compagnon van het geld zekerheid dat terugbetaald gaat worden een grote rol. Bij een kans dat het Grotere geld niet volledig terugbetaald gaat worden, ook een passé Grotere risico-opslag.

Wat is een courbe de rendement inverse?

In het geval het Rendement op leningen kortlopende hoger est dan de langlopende leningen, est er Sprake courbe de rendement inverse van een. Dit tafereel zal vaak ontstaan ​​als centrale banken maatregelen nemen om de inflatie te bestrijden, d'om een ​​onstuimige conjunctuur af te remmen. Een rendement inverse courbe kan voor een banken reden zijn om de stijgende kosten van de financement rekening te brengen bij klanten hun. Hierdoor stijgen de kosten van het Krediet, hetgeen weer een dempend effet gaat hebben op de hoogconjunctuur.

Waar courbes de rendement Worden voor gebruikt?

De courbes de rendement kunnen gebruikt worden om de contante waarde van toekomstige bedragen vaste te stellen. De la courbe de rendement laat twee verschillende elementen zien. Het élément de eerste heeft betrekking op het beleid van de Centrale banque. Zij stellen namelijk de hoogte van de korte rente vaste. Andere kant Aan de zegt het iets plus de verwachting van de markt.

Hoe moet een courbe des taux worden geinpreteerd?

Het gaat om een ​​hierbij slechts momentopname. De situatie kan één dag weer tard al anders Eruit zien. Om iETS rencontré de informatie van courbe de rendement te kunnen doen moet worden er gekeken naar de ontwikkeling van de courbe. Deskundigen kunnen informatie halen uit de la courbe de rendement waar ze wat betreft Beleggingen en Investeringen op kunnen anticiperen.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité