Wat est la gestion des ressources humaines?

FONTE ZOOM:
Bijna Ieder bedrijf, des iedere organisatie, heeft wel een ressources humaines afdeling om het personeelsbeleid in goede stromen te Leiden. Welke geen RH afdeling la hebben de ook, hebben te maken rencontré ressources humaines het managen van; echter gebeurd het dan veelal impliciet. Wat est nu eigenlijk GRH en op het welke manier houdt zich bezig met het personeel binnen bedrijven? Deze vraag sur la gestion des ressources beantwoord dit artikel humaine.

Wat est la gestion des ressources humaines

Gestion des ressources humaines betreft alles dat à moins bedrijven en andere min of meer Formele organisaties geassocieerd wordt met het werk van managen en werknemers. Het gaat dus niet daarbij alleen om personen als Individuen, maar ook als personen in een groep; als een procès meer de Collectief. Op beide manieren zullen werknemers daarom benaderd moeten worden GRH de la porte, zowel individueel als collectief.

Individuele prestaties van werknemers

De prestaties van Werknemers op een individueel niveau kunnen gezien worden als de culminatie van drie facetten van prestatie. Deze facetten zijn de capacité, la motivation en opportunité van werknemers, oftewel De compétences en exercices, de motivatie en de Gelegenheid om te presteren. Dit levert de formule P = AMO op:
  • P est hierbij de performances
  • Une capacité est de om te presteren
  • M est de la motivation om te presteren
  • O est de possibilité om te presteren

Het est echter niet alleen het modèle AMO dat de prestatie van Werknemers beïnvloed, maar ook beleid en politiek binnen de organisatie kunnen een grote invloed hebben op de prestaties werknemers van, zonder dat GRH dit aanstuurt.

Collectieve prestaties van werknemers

Op een collectief niveau kan prestatie niveau op eenzelfde manier gevormd worden als op het de individueel; hierbij gelden echter wel andere facetten die het Collectieve presteren beïnvloeden. Op het geld Collectieve niveau P = OCA, waarbij organisation, capacités en attitudes een rol spelen:
  • O est hierbij de l'organisation
  • C est capacités hierbij
  • A est attitudes

AMO en OCA

GRH heeft als rol binnen organisaties om het zowel capital humain, menselijk kapitaal, als het capital social, kapitaal sociaal, op te bouwen. Dit porte gebeurd in te spelen op de verschillende facetten van het AMO modèle OCA, porte de GRH afdeling zelf la gebeurd de waarbij dit dan, porte het beïnvloeden van lijnmanagers om deze op hun beurt weer la de dan Werknemers op een positieve manier te laten beïnvloeden .

Diversiteit RH beleid

Binnen organisaties est het gebruikelijk dat een grote er Diversiteit est binnen de soorten aanpak van GRH richting personeel. Zo gestionnaires bijvoorbeeld anders Worden behandeld dan Technici. Niet alleen binnen bedrijven, maar ook tussen bedrijven kan de aanpak sterk verschillen. HR strategieën worden dan ook sterk porte beïnvloed de karakteristieken van de industrieën waarin ze opereren. Bedrijven nemen vaak gelijke RH strategieën plus bedrijven van die rencontré dezelfde kennis opereren de hetzelfde soort klanten probeert te bedienen. Overheidsinstanties E.D. kunnen binnen op deze contexte dezelfde manier bezien worden als commerciële organisaties. HR wordt ook sterk porte verschillen tussen samenlevingen beïnvloed.

Vastzittende GRH patronen

Verschillende GRH op worden zekere kritieke Momenten dans de organisatie geschiedenis neergelegd. Daarna werken gestionnaires vaak rencontré deze patronen zonder dat ze nog weten houe dit ontstaan ​​est. Deze vastzittende patronen maken vaak een deel van de cultuur van de organisatie uit, maar ook kunnen vaak tot Kafkaiaanse situaties Leiden waarbij de patronen mourir ooit effectief en noodzakelijk waren nu contraproductief zijn. Bezien van deze vastzittende la patronen Het est dan ook een taak voor de GRH-afdeling.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité