Wat est la gestion?

FONTE ZOOM:
betekent de gestion letterlijk beheersen, des het dirigeren van processen. Gestion komt voor op verschillende niveaus: op strategisch niveau, op het niveau van de organisatie en op het niveau van het leidinggeven van medewerkers.

Strategisch management

Strategisch gestion houdt zich bezig rencontré de strategie bepalen van een organisatie. Vragen waar de strategisch gestionnaire mee bezig houdt zijn: wat est de van een visie organisatie? Wat est de missie van een organisatie? Wat zijn de doelstellingen een organisatie? La gestion de la strategisch Het est le modèle waarmee gestion de strategisch het een in kaart kan worden gebracht. De SWOT-analyse wordt gebruikt om de force interne ?? s en Faiblesse en externe de oppurtunities en Menaces van de organisatie in kaart te brengen. Wanneer de zwaktes en bedreigingen in kaart zijn gebracht, kan hier adequaat beleid op gemaakt worden. Tegenwoordig verändert de omgeving zo snel dat het klassiek strategisch gestion een étoiles middel kan zijn om het beleid op lange termijn uit te stippelen. Het topmanagement houdt zich bezig rencontré gestion de strategisch.

Organisatiemanagement

Organisatiemanagement houdt zich bezig rencontré de structuur en organisatie van mensen in een organisatie. Het organisatieschema d'organigramme brengt de Formele organisatie van een bedrijf in kaart. In een organigramme est duidelijk wat iemand doet. Welke functie Iemand heeft binnen een bedrijf. Ook een organigramme est duidelijk uit hoeveel Hierarchische niveaus een bedrijf bestaat. Wanneer er veel niveaus zijn er een est Duidelijke hiérarchie en est er Sprake van een steile organisatiestructuur. Communicatie dans zulke structuur kan lastig zijn, omdat er zoveel niveaus zijn. Het kan dan lang duren voordat importantes Les Beslissingen genomen worden. Het gestion staat niet bij de DICHT werknemers. Ook kan het bovenste niveau te ver af staan ​​van het laagste niveau. Wanneer er weinig niveaus zijn, est er Sprake van een platte organisatie. Het van zulke organisatie kan zijn dat het hoogste niveau veel Beslissingen moet nemen en weinig kan delegeren. Naast een Formele organisatie est er binnen een bedrijf ook een altijd informele organisatie. Hiermee wordt bedoeld, est het dat mensen normaal te laat Komen; spreken mensen elkaar aan rencontré de Voornaam; moeten mensen kloppen voordat de binnen Komen; lunchen mensen samen d'achter de PC, dragen mensen een op het werk pak? Dit zijn allemaal VRAAGSTUKKEN mourir niet te zijn vangen dans de Formele organisatie maar mourir impliciet aanwezig zijn en waar bijvoorbeeld nieuwe werknemers zich aan conformeren SNEL.

Leidinggeven van mensen

Wanneer aan mensen gestion, dan zullen zij vaak antwoorden dat dat leidinggeven op straat wordt gevraagd wat zij verstaan ​​onder est. Dat de gestionnaire de traditionele baas est. De gestionnaire à deze zin van het woord est verantwoordelijk voor het Optimaal presteren medewerkers van zijn. Het Doel van de gestionnaire est de kwaliteiten om van een medewerker Optimaal te benutten. Ook het est belangrijk dat de medewerkers tevreden zijn en blijven. Dit is ook een van de belangrijk doel manager! Over het leidinggeven van medewerkers wordt en dit artikel verder dans gegaan. Om goed leiding te kunnen geven est zeker zelfinzicht nodig. Zelfinzicht est nodig om het Welzijn te verbeteren; persoonlijke groei te bevorderen en het leert de gestionnaire om te anderen begrijpen. La heeft de Wanneer de gestionnaire, de gestionnaire weet wat zijn sterke en zwakke kanten zijn en waar de gestionnaire zichzelf dans Moët ontwikkelen.

Zelfmanagement

Voor het ?? zelf ?? woorden bestaan ​​veel de andere; persoonlijkheid, karakter en identiteit. Deze woorden betekenen echter allemaal IETS anders net, maar wel hebben veel rencontré elkaar te maken.
De wetenschap mourir ?? het zelf ?? bestudeerd est de psychologie. Psychologie bestudeerd onder andere de volgende VRAAGSTUKKEN:
 • Wat identiteit bepaalt?
 • Hoe kun je persoonlijkheid omschrijven?
 • Est persoonlijkheid een constante?
Voor de gestionnaire est het erg handig om dans Ieder geval antwoord te op deze krijgen vragen wanneer deze betrekking hebben op de gestionnaire zelf.

Persoonlijkheid, identiteit en gedrag

De persoonlijkheid van iemand wordt bepaald iemands de porte persoonseigenschappen. Deze persoonseigenschappen min liggen of meer vaste. Iemand filière ERG est introverti, zal nooit worden extraverti. Het menselijk brein est erop gericht om SNEL iemands persoonlijkheid te taxeren en vaak gebeurd dat base op van een momentopname. Dit betekent dat het brein het vaak mal kan hebben.
De identiteit van meer dan iemand est alleen persoonlijkheid. De la porte de identiteit wordt de volgende factoren bepaald:
 • Persoonlijkheid
 • Opvoeding
 • Ervaringen
 • cultuur
 • Leefsituatie
 • Positie en sekse

Persoonlijkheidstyperingen

Gestionnaire de kan de persoonlijkheid van iemand inschatten remplies de Big Five en de Myers-Briggs Type Indicator.
De Big Five bestaat uit de volgende onderdelen waar de gestionnaire zichzelf en anderen op kan inschalen:
 • Openheid: est ouvert iemand de gesloten
 • Conscentieusheid: heeft iemand zelfdiscipline, beheersing
 • Extraverti: est intro- iemand des extraverti
 • Vertrouwen: kan iemand anderen vertrouwen en kan je diegene vertrouwen
 • Neuroticisme: est iemand SNEL angstig, zenuwachtig
Ook met de MBTI kan de gestionnaire de persoonlijkheid van anderen en zichzelf inschatten. De MBTI bestaat uit de volgende onderdelen:
 • Omgaan rencontré anderen: est extraverti iemand des introverti
 • Informatie Verzamelen: doet Iemand zeer rationeel porte alle mogelijkheden af ​​te tasten de intuïtief
 • Problemen oplossen: doet Iemand dat denken de porte de la porte de voelen
 • Beslissen: doet Iemand dat recht toe-recht aan de la porte veel waar te nemen
Met een van combinatie lettres kan De gestionnaire vervolgens Iemand inschalen. ISTP est introverti bijvoorbeeld, verzamelt informatie rationeel, denkt en neemt alvorens veel de Waar Te beslissen.

Gedrag

Er wordt Tegenwoordig gestionnaires de porte Steeds meer dan naar gedrag gekeken alleen maar naar persoonlijkheid. Bij een sollicitatieprocedure kan een bijvoorbeeld praktijktoets zitten. Deze praktijktoets wordt dan toegepast om te beoordelen wat het gedrag est iemand in een van bepaalde situatie.

Lees meer plus dit Onderwerp dans: F. Koopmans, S Bosch, Managementvaardigheden dans de praktijk, Wolters-Noordhoff 2008
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité