Wat est l'espéranto?

FONTE ZOOM:
Esperanto is een internationale porte de la filière de taal miljoen Twee mensen wordt gesproken. De mensen die de beheersen taal Komen uit 115 verschillende Landen. De Taal est porte développés par des op 15 décembre 1859 de la piscine geboren, Lejzer Zamenhof. Onder het pseudoniem Dr. Anglais heeft hij en 1887 een boek gepubliceerd rencontré als Titel ?? de taal internationale ?? . De taal werd bekend Onder de Naam anglais.

L'espéranto est een taal filière aangeleerd kan een andere Worden naast moedertaal. Doordat een gering aantal mensen de taal beheerst, moet deze naast er een taal altijd supplémentaire taal aangeleerd Worden. Veel talen Komen voor één andere taal uit, bij espéranto est dat het niet geval. Verschillende de la camionnette internationale talen heeft Lijzer Zamenhof samengevoegd dans deze taal.

Waarom heeft hij anglais développés par?

Deze taal est développés par om mensen uit verschillende Landen dans culturen rencontré elkaar te laten communiceren. Van deze la taal Het is dat het eenvoudig dire leren est porte een eenvoudige grammatica. In het geval deze taal Internationaal porte meer mensen gebruikt Zou Worden, zijn er taalproblemen de minder dans Kondén Mensen Elkaar begrijpen Beter.

Van uitspraak de lettres

De Heeft taal 23 medeklinkers dans cinq klinkers. Een Eigenschap est dat op de klemtoon altijd Lumière de voorlaatste lettergreep. Veel lettres Komen overeen rencontré par uitspraak filière wij kennen uit verschillende talen.

 • un wordt als uitgesproken: un
 • b wordt als uitgesproken: b
 • c wordt als uitgesproken: ts de tsj
 • d wordt als uitgesproken: d
 • e wordt als uitgesproken: è
 • f wordt als uitgesproken: f
 • g wordt als uitgesproken: g) de DZJ
 • h wordt als uitgesproken: h de ch
 • i wordt als uitgesproken: quelque part
 • j wordt als uitgesproken: s de zj
 • k wordt als uitgesproken: k
 • l wordt als uitgesproken: l
 • m wordt als uitgesproken: m
 • n wordt als uitgesproken: n
 • o wordt als uitgesproken: o
 • p wordt als uitgesproken: p
 • r wordt als uitgesproken: r
 • s wordt als uitgesproken: s de SJ
 • t wordt als uitgesproken: t
 • u wordt als uitgesproken: OE de w
 • v wordt als uitgesproken: tussen v dans w
 • z wordt als uitgesproken: z

Grammatica van Esperanto

De woorden Worden samengesteld uit woordstammen dans voorvoegsels dans achtervoegsels, daarnaast Komen ook voor samenstellingen. Er zijn Twee naamvallen, namelijk accusatief dans nominatief.

Getallen in het Anglais

Dans onderstaand overzicht Treft u de schrijfwijze aan van de Getallen in het anglais:
 • 0 = zéro
 • 1 = une
 • 2 = deux
 • 3 = trois
 • 4 = quatre
 • 5 = cinq
 • 6 = six
 • 7 = sept
 • 8 = huit
 • 9 = naǔ
 • 10 = dix
 • 11 = onze
 • 12 = douze
 • = 100 cent
 • 1000 = mille

Anglais Vertalen

Op het internet kunt u woorden laten van het Nederlands Vertalen naar anglais dans Andersom. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld gebruiken du site: woordenboek.eu. De Titel van dit Artikel Zou en anglais luiden: ce est l'anglais.
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité