Women on Waves: de abortusboot

FONTE ZOOM:
Jaarlijks zijn er meer dan een moitié miljoen gevallen van moedersterfte. Dit wordt onder andere veroorzaakt porte ernstige bloedingen na een bevalling, geblokkeerde bevallingen en onveilige abortus. De missie van Women on Waves est om het informatie plus gebruik van mifépristone en Misoprostol voor veilige abortus en het voorkomen van hevige bloedingen na de bevalling te verspreiden zodat het aantal moedersterftes daalt. Women on Waves werd opgericht en 1999 porte de Rebecca Gomperts arts. Haar inspiratie voor deze organisatie kwam van haar ervaringen à Zuid Amerika, waar ze vrouwen heeft ontmoet mourir mentaal en fysiek leden onder Ongewenste zwangerschappen en het aan Gebrek veilige de abortus legale. Volgens de site womenonwaves.org est Women on Waves een Nederlandse ONG à but non lucratif organisatie die zich bezig houdt remplies vrouwen mensen rechten. De missie van de organisatie est om Ongewenste zwangerschappen en onveilige abortussen in de wereld te voorkomen. De accent van de organisatie est op Landen waar veilige abortussen niet beschikbaar zijn.

De abortusboot

De organisatie est bekend geworden porte haar ?? abortusboot ??. Women on Waves creerde een mobiele abortuskliniek meurent eenvoudig op een gezet de démarrage kon worden. Het was een soort récipient die aan de Binnenkant était ingericht als kliniek. Women on Waves zette deze mobiele kliniek ook daadwerkelijk op een démarrage, wat voor poule mogelijk maakte om vrouwen die een abortus wilde à Landen waar dit op een veilige manier niet mogelijk était mee te nemen naar op de boot internationale wateren, waar zij onder de Nederlandse wetgeving een overtijdsbehandeling uitvoeren Kondén. Dit gebeurde alleen bij vrouwen meurent 6 weken de minder zwanger waren. De abortussen mourir uitgevoerd werden waren medische abortussen. Dit betekend dat er een abortus opgewekt werd rencontré pillen, en dit geval mifépristone en Misoprostol. De mifépristone kregen de vrouwen aan Boort. De Misoprostol Kondén zij de volgende dag thuis innemen, volgens de instructies van de organisatie. Behalve dat er op de démarrage veilige abortussen beschikbaar werden gesteld Gebruikte Women on Waves de mobiele kliniek ook voor het uitdelen van voorbehoedsmiddelen, informatie verspreiden et het geven van trainingen en ateliers. De eerste reis van de démarrage startte op 11 juni 2001, un Ging naar Ierland. Daarna est nog de boot in Polen en Portugal geweest. De laatste campagne mourir sur Waves Voerde op een démarrage était op 14 oktober 2008 naar Spanje femmes. Dit était echter niet met de mobiele kliniek. Om filière reden besloot het Openbaar Ministerie dans eerste instantie om de organisatie aan te klagen omdat zij hiervoor geen vergunning hadden. Deze Aanklacht est echter ingetrokken.

Van femmes à Andere on Waves

Women on Waves gebruikt ook andere strategieën dan de démarrage om vrouwen informatie te geven plus houe zij alleen Misoprostol kunnen gebruiken om een ​​Medische abortus uit te voeren. De organisatie heeft twee permanences telefonische gesticht, au Chili en 2009 en mei dans Argentinië dans Juli 2009. Deze Hotlines zijn telefoonnummers waar vrouwen naar kunnen bellen om informatie te krijgen plus houe zij een zelf medische abortus kunnen doen rencontré Misoprostol. Women on Waves heeft ook autocollants ontworpen staat waarop de informatie plus het gebruik van het Misoprostol bij opwekken van een abortus en het voorkomen van hevige bloedingen na een bevalling. De autocollants zijn beschikbaar dans verschillende talen zoals Engels, Spaans, Russisch, le swahili en Vietnamees. De organisatie moedigt haar Bezoekers van de site aan deze om autocollants zoveel op mogelijk communes climatisées plekken te plakken.

Women on Web

Een organisatie Waar Women on Waves mee samen werkt en meurent dezelfde missie heeft est Women on Web. Women on Web heeft een andere echter manier van aanpak. De organisatie werkt Puur en alleen via internet. Zij hebben site een gemaakt waarop vrouwen hulp kunnen zoeken als een zij abortus nodig hebben. De diensten van de organisatie zijn voor alleen beschikbaar vrouwen à Landen waar veilige abortus niet beschikbaar est. Kunnen op de site een ligne consultatie la doen de De, waarin vragen worden gesteld plus de gezondheid van de Vrouw, de zwangerschap en voorzorgsmaatregelen. De consultatie Met de antwoorden van de vrouw Gaat daarna naar een arts meurent de consultatie goed moet Keuren. Als de arts dit doet krijgt de vrouw instructies voor het gebruik van de Medicijnen mifépristone en Misopostol voor een medische abortus. Een pakje rencontré de pillen wordt naar haar orteil gestuurd. De organisatie heeft ook een help desk waar vrouwen altijd terecht kunnen rencontré hun vragen en bezorgdheid rond seksualiteit, voorbehoedsmiddelen, zwangerschap en abortus.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité