Zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering Wazo en ZEZ

FONTE ZOOM:
Zwanger zijn betekent en 2013 de 2014 de ouderschapsverlofkorting, maar ook een recht op uitkering. De Wet Arbeid en ZORG Wazo REGEL en uw zwangerschapsuitkering bevallingsuitkering. Sun bedraagt ​​maximaal 100 procent van uw laatste huard. Aanvragen dus de werkgever naar het enfants meurent het formulier doorstuurt UWV des Zelf directement aanvragen. Vrouw als wie ook zelfstandig ondernemer est vraagt ​​aan de ZEZ-uitkering.

Ouderschapsverlofkorting, 2012, 2013 2014

De ouderschapsverlofkorting is een voordeel fiscaal. Il krijgt daardoor toegewezen als een supplémentaire heffingskorting loonheffingskorting. Betekent dat dat était pouf belasting betaalt als gebruik van ment korting Maak. Van de la ouderschapsverlofkorting de De aan het est aantal gelijk ouderschapsverlof pont maximaal Maal ?? 4,11 par uur. Dit is een netto voordeel op de l'belasting betalen. Van de la ouderschapsverlofkorting Het est gelijk maximaal verschil tussen het aan uw belastbaar huard en 2010 en uw belastbaar huard en 2011. Als de voor het ouderschapsverlof 2011 est begonnen, neem était belastbaar uw par rapport à 2009 min uw huard huard par rapport à 2011. De belastbaar ouderschapsverlofkorting gaat Via de belastingaangifte inkomstenbelasting. ZORGE dat u een van uw werkgever ouderschapsverlofverklaring heeft. NAAS jours fiscale voordeel er meer om mee est rekening l'houden.

Alles over de ouderschapsverlofkorting 2014 Leest était in het artikel ouderschapsverlofkorting 2014 de 2015 afgeschaft?

Zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering

Zwanger Wie is er goed DOET aan om l'Aller voir des Zij ook voor zwangerschapsuitkering dans aanmerking Comte en bevallingsuitkering BASE van de Wet op en ZORG arbeid, Wazo. Wie zwanger est, BASE op krijgt 16 Weken en kan van de wazo minimaal Zestien Weken 100 procent van het laatste doorbetaling krijgen dagloon. Il Moet uiterlijk drie Weken voordat était zwangerschapsverlof Wilt opnemen, Late dit weten en aan uw werkgever était Moet uiterlijk Weken Vier voor uw verlof de vermoedelijke bevallingsdatum opnemen.

Bébé mots plus tard geboren

Als een de bébé laat semaine de la Parole geboren bedraagt ​​de uitkering 17 Weken. Een enfants meurent de vroeg Parole bébé geboren blijft van het minimum 16 Weken gelden. Heeft een recht op Na de werknemer minimaal uitkering Weken tien. Uitbetaling van ment uitkering commencer tussen de zes en voor de Vier Weken vermoedelijke bevallingsdatum, de Datum dat était uitgerekend plié. Il Kunt ervoor kiezen de uitkering via de werkgever l'betalen tardive de direct aan u. Als de bevallen vrouw onvoldoende est hersteld nous avons op ment période BASE van de Ziektewet Langer het nog worden doorbetaald huard.

Wat est dagloon?

Onder het het dagloon Parole verstaan ​​huard a été Gemiddeld pour dag DAT de Vier verdiende Weken de voorafgaande aan het een maand verlof. Dan dat kan het porte zijn bijvoorbeeld ziekte de verlof uw était le huard de lager dan. Dans Word geval gekeken dat naar de Vier Weken daarvoor. Dagloon het wel worden tot het gerekend vakantiegeld, eindejaarsuitkering, 13e maand en ploegentoeslag, maar het niet spaarloon, een des onkostenvergoedingen.

Pleegkind de Adoptie?

Wie werknemer als een type adopteert des een genre au neem Pleegzorg, kan ook de wazo-uitkering aanvragen. Ook het hier Moet étaient van dit le fils de uiterlijk verlof Weken van drie à weten fin de Vora aan uw. Laissez ook op de Vereiste Documenta, Zoals:
 • Bewijs van het Inschrijving van het genre dans de l'ACS;
 • Adoptie fils Machtiging ook een van de Ambassade van het tot voorlopig verblijf genre en Nederland en een adoptieverklaring;
 • Pleegzorg fils ook een van het pleegcontract copies.

Voorwaarden zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering

Om dans le para aanmerking voor een ment de aantal zwangerschapsuitkering gelden voorwaarden:
 • Il se pencha zwanger de waarschijnlijk zwanger.
 • Baan U hebt de krijgt een van een uitkering UWV, Zoals de WW, Ziektewet de loongerelateerde uitkering WGA.

Bovendien Comte était voor de zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering dans aanmerking als de bevalling plaatsvindt Binnen tien période van een Weken Nada a été Geen fils meer werknemer betrokken werkgever plié.

Vrouwen in loondienst: aanvragen Wazo-uitkering

Als een een Baan hebt enfants werkgever Parole uw aanvraagformulier SAMEN zwangerschapsverklaring met een van verloskundige de la porte des arts naar het de werkgever doorgestuurd UWV. Hebt été uitkering dan een vraagt ​​était la zwangerschapsuitkering Zelf aan het enfants UWV.

Zelfstandig onderneemster: aanvraag ZEZ-uitkering

Voor wie zelfstandig ondernemer est, geld een aparte regeling. Onder ment regeling Zelfstandig en Zwanger, ZEZ, danse ook:
 • Een meewerkend echtgenote du partenaire;
 • De Directeur-grootaandeelhouder de medeaandeelhouder van het BEDRIJF;
 • Een pigiste de thuiswerker;
 • Alfahulp de particuliere huishoudelijk Hulp;
 • Artiste Een;
 • Een Huisarts.

Wie een ZEZ uitkering aanvraagt ​​Moet dans Ieder geval ook meesturen:
 • De zwangerschapsverklaring van arts de verloskundige.
 • De aangifte inkomstenbelasting.

Hoogte van de ZEZ-uitkering

Hoog Hoe uw-uitkering ZEZ Word, est afhankelijk van uw inkomen dans kalenderjaar dat het aan de uitkering voorafgaat. Ontvangt Maximaal was het wettelijk vakantietoeslag minimumloon plus 8% au cours de ZEZ-uitkering. Il SLA dit krijgt minimaal Jaar 1,225 uur pour la SLA zelfstandige dans de ONDERNEMING Werke. Als Werk ottoman, mot naar de resultaten eers gekeken van de ONDERNEMING. Als een vrijwillige verzekering fils UWV hebt Afgesloten, hebt était recht en bevallingsuitkering zwangerschapsuitkering als een de berekende ZEZ-uitkering HOGER est het dan de vrijwillige verzekering vanuit bedrag. Est HOGER bedrag dan het verzekerde € 65 par dag, Comte était dan niet voor de ZEZ dans aanmerking-uitkering.

Fente

Als Vraag zwanger plié en aan de voorwaarden voldoet aan de zwangerschapsuitkering.
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité