Chloroplastes ofwel bladgroenkorrels

FONTE ZOOM:
Zoals bij tout streeft de natuur naar evenwicht. Een mooi voorbeeld ici voor de koolstofkringloop est. De Groene onderdelen van prévu Suikers algues cyanobactéries Zetten en de van de zon grande énergie dans de vorm van. Deze koolstoffixatie ook wel de primaire productie genoemd maakt voor het autres organismes mogelijk om te bestaan. Deze halen énergie hun Suikers uit de de gemaakte.

Hoe een ziet chloroplaste Eruit en waar est deze trouve?

Zoals eerder aangegeven zitten de chloroplastes de Groene delen van prévue dans les algues cyanobactéries dans s. Het woord chloroplaste est van afgeleid de Griekse woord chloros en PLASTIS betekend. De chloroplastes Komen vooral voor de mesofyl dans les micelles. Cellen Deze liggen dans de het Midden van het bladweefsel. Il Zitten Gemiddeld 500000 micelles par vierkante millimètre bladoppervlak. Chloroplastes De zitten in het cytoplasme van de micelles. De chloroplastes hebben een lensachtige avant en zijn ongeveer deux morts 4 microns bij 4 de groot morts 7 microns. Ze uit een bestaan ​​tant nationaux en buitenmembraan met een daartussen tussenmembraan ruimte. Chloroplastes internes de nog een andere cit structuur membraam. Deze plaque de hebben een été aaneengesloten structuur en de thylakoïdes genoemd. Een pile ?? wordt een van de thylakoïdes granum genoemd. De overige ruimte van de chloroplastes mot een porte opgevuld dikke stroperige vloeistof le mot het stroma genoemd. Ici Zitten onder autre ribosome, enzymes een aantal en ADN het chloroplastisch. Dit l'ADN est de l'ADN chromosomique différente normale dan het een loin dans cel eucaryote en ADN procaryote heeft van de la mer. Omdat het geen bijvoorbeeld histone bevat. mode Er zijn 3 ruimtes Te onderscheiden in een chloroplaste: De de la ruimte, het stroma en de tussenmembraan ruimte.

Wat is de Functie van de chloroplastes?

De wetenschap est al eeuwen bezig geweest om te zoeken uit het precies houe procès precies de photosynthèse Werkt. De Mogelijkheid van de voedsel plans om te maken uit het ?? niets ?? est altijd een intéressante Onderwerp geweest voor de wetenschap. Sinds de 19de eeuw est al bekend dat de régime de Groene dans delen, suiker en zuurstof maakt van de koolstofdioxide d'eau onder Invloed van Zonlicht. ?? Normal de eenvoudig weergegeven formule nette: 6 CO2 + 6 H2O + Zonlicht -> C6H12O6 + 6 O2 est jukebox helemaal niet. De formule chimique totale bij l'hoort de la photosynthèse est 6 CO2 + 12 H2O + Zonlicht -> C6H12O6 + 6 + 6 O2 H2O. Il a été bij de mode fotosynthesereactie twaalf watermoleculen gebruikt en weer he he gemaakt protection. Ook est De weergave van het niet glucosemolecule precies de klopt remplies de precieze fotosynthesereactie omdat il na een de calvincyclus suiker wordt gemaakt dat drie koolstofatomen bevat waar op een tard tijdstip weer glucose van gemaakt wordt. Voor het Gemak wordt dans de meeste gevallen de formule omdat de weergegeven net ici duidelijk simples zien maar te est wat il ongeveer gebeurt. Selon Kunt deze reactie nog makkelijker weergeven sous forme de CO2 + H2O -> O2 +. Voici ci-dé rangschikking van de molécules de ook goed te ze. Comme deze Reactie indices de mots keer herhaald heb je een glucosemolecule en mode de théorie.

Dit tout gebeurt niet dans une Simpele reactie maar dans deux processen elke weer meerdere Stappen bevatten. 1 stap est de lichtreactie waar de van de zon wordt énergétique omgezet naar de vorm van ATP énergie dans le NADPH en wordt vervolgens gebruikt dans Stap 2 waar de koolstofdioxide wordt gefixeerd om te maken van il suiker. CO2 en H2O Komen intérieur par l'intermédiaire de stomates. S été gebruikt voor de fotosynthesereactie.

Lichtreactie
De la photosynthèse begint rencontré de lichtreactie. Dit est de reactie énergie waar dans de vorm van plantes ATP NADPH en wordt gesynthetiseerd om daarna il verder mee te kunnen. wordt d'eau hierbij gesplitst waardoor il électron-proton vrijkomen fr il zuurstof overblijft. Om te dit verwezenlijken est l'énergie de mode er dans de vorm van nodig lumière. La lumière est een face de l'énergie électromagnétique des straling. De golflengte varient nanomètres van Kan km morts. Hoe Korter deze golflengte est houe énergie électromagnétique en mer, il est. Dit eu verschil dans l'énergie-kan een dans le spectre uitgezet. Het lumière dat wij ook voor mensen waarnemen komt dans de spectre rencontré golflengtes la camionnette lopen 380 nm 750 nm morts. Al deze Straling bestaat Weer uit photons. Deze photons hebben een tous wat de niveau d'énergie État zijn aan de gelijk de golflengte propre. Een foton bij 380 nm mode bevat bijna 2 keer énergie zoveel dan een foton bij 750 nm. L'op het licht Ergens schijnt, ofwel AS de photons importance tegenkomen kunnen il gebeuren 3 dingen. Vous connaissez kan de lumière Het été gereflecteerd, geabsorbeerd de doorgezonden. Dit est le mode laatste fluorescentie. Als het op een été Zonlicht bladgroenkorrel valt de kleuren violet, grand mot gereflecteerd s blauw en rood geabsorbeerd. Dit is ook dat de parler dus grande zijn bladen.

Comme Mode de photons op de bladgroenkorrels été photons van bepaalde golflengtes geabsorbeerd. 1er De Wet van de thermodynamiques, stelt dat énergie niet perdu kan gaan naar een maar allemaal été omgezet autre van vorm d'énergie. Dit is ook DHS precies es wat gebeurt De bladgroenkorrels dans. Dans de thylakoidemembranen zitten speciale het licht le van de photo de zon omzetten autres systèmes d'énergie naar. Les systèmes een photo uit bestaan ​​eiwitcomplex remplies chlorofyl a, b chlorofyl en caroteen. Il zijgroep zit tussen chlorofyl un s b een maar petite verschil en dat est 1, le bij chlorofyl un bestaat CH3 uit en bij chlorofyl b uit CHO. De caroteenpigmenten zorgen es hoofdzakelijk voor dat exces lumière wordt deze geabsorbeerd Omdat schadelijk kan zijn voor de foto systèmes.

Als het op een Zonlicht Mode fotosysteem valt l'chlorofyl de a, b chlorofyl en caroteenpigmenten été bevat molécules de deze de aangeslagen ?? ??. Dit houd dans cela les photons d'énergie De van de ervoor zorgen dat de électrons dans de chlorofyl naar een hoger molécules de niveau d'énergie a été apporté. Deze molécules d'aangeslagen de l'amour de zijn zeer onstabiel eigenlijk zo weer terug naar hun SNEL mogelijk stabiele originele Unis. Dit gebeurt molécules bij veel meer de. Omdat dus énergétique niet kan gaan il a perdu bij het Komt terugvallen naar van het électronique à zijn Oorspronkelijke positie meestal warmte vrij. Dit is ook de talk dat je huid bijvoorbeeld aanvoelt chaude que jamais à l'état de zon de dat de Bakstenen van huis jamais été chaud comme ze vol staan ​​dans de zon.

De chloroplastes hebben vineuse aan deze warmte en Gaan mode MET contraire molécules deze aangeslagen de chlorofyl de l'OM. Comme cela a été molécules de De chlorofyl de aangeslagen geven zij de ontvangen porte de l'énergie aan een molécule ander de chlorofyl. Deze geeft op zijn de l'énergie de beurt ook weer naar de volgende porte. Dit de la doorgeven ?? gaat porte totdat de l'énergie bij een aankomt ?? ?? reactie centrum. Dit reactie centrum est à l'état-om te électrons ontvangen ici en te gereduceerd été de porte. Dit reactiecentrum heet de primaire acceptant électrons. Dit gebeurt zowel dans fotosysteem 1 s. 2

Bij fotosysteem 2 komt aangeslagen aan électronique à dit bij het commencer électronique à soort van de bij een chlorofyl acceptant un gevoelig molécule dat de vooral est fourgonnette bij 680 nm. Dit deel van het ook mot de fotosysteem molécules en mode P680 genoemd bij fotosysteem une zijn voor deze de het gevoeligst een été rencontré en lumière golflengte van 700 nm mode ook p700 genoemd.
Vervolgens mot protons dans fotosysteem d'eau 2 gesplitst dans une s de een Halve O2 deux électrons om de aangeslagen molécules de aan te taureau qui a été porte gebruikt om de électrons transportketen te laten lopen. Vervolgens gaan deze électronique via een aantal enzymes naar fotosysteem une porte de waarbij het gecontroleerd terugvallen van de électrons, protons naar het thylakoïdes ruimte kunnen été gepompt porte een complexe cytochroom waardoor er gradient een pH ontstaat waardoor in een tard ATP étape kan été de gesynthetiseerd.

Dans une fotosysteem il était weer chlorofylmoleculen aangeslagen om de opnieuw électrons niveau d'énergie dans een hoger te brengen. Vervolgens été deze opgevangen électronique porte PNDA + dat hierna veranderd en NADPH. molécule d'Dit bevat nette zoals ATP om de l'énergie dans potentiële De calvincyclus koolstof uit te fixeren de CO2.

Dit tout, même op een rijtje:
 1. Een foton slaat een pigmentmolecule aan het dans fotosysteem 2. Dit molécule aangeslagen valt meteen terug naar zijn Oorspronkelijke stabiele backgrond État maar een slaat daarbij dans de buurtgelegen pigmentmolecule aan.
 2. Dit doorgeven van électrons belandt uiteindelijk Bij de molécules de P680. Deze porte DIT geven électronique aan de primaire elektronenacceptant waardoor P680 + P680 de veranderd dans.
 3. Deze fin été maltraité électrons onmiddellijk moet dans P680 aangevuld ici en mot de voor eau gesplitst in een Halve O2 en deux molécules de Waterstof. Waterstof mot geoxideerd la waardoor de De qu'il s électrons protons ontstaan. Om het l'électron de De werkt dans P680 + aan te taureau est Ing zo groot dat het d'oxyde daarom de sterk. De Halve O2 Bindt meteen rencontré autre porte de een ici ontstaat le mode O2.
 4. Porte la lumière de aangeslagen électrons irriter vervolgens via een électrons transportketen naar fotosysteem 1. De transportketen bestaat uit de électrons drager plastoquinine, het complexe cytochroom en nog een e Slotte uit drager électronique plastocyanine.
 5. Électronique à aangeslagen Het lit Tijdens deze een reis van zijn énergie beetje heeft het het gekregen porte toen het Zonlicht'll aangeslagen. Een deel van deze énergie mot en mode gebruikt voor het een van creëren gradient de pH waardoor il était gesynthetiseerd mode ATPpomp van een porte middel ATP kan.
 6. Dans une fotosysteem était ook weer chlorofylmoleculen photons de portes aangeslagen waardoor het molécule P700 en électronique à zijn dit de geval lit aan de primaire électronique acceptant van fotosysteem 1. Voici Porte mot P700 + P700 geoxideerd en ontstaat waarbij électrons ook de moeten été aangevuld. En deze transportketen électron-électron été porte de weer aangevuld.
 7. De connaissez molécules de aangeslagen vanaf de primaire électronique acceptant van fotosysteem une aangeven via een 2de électrons transportketen naar ferrédoxines.
 8. Op het einde été électrons twee porte een enzyme NADP + réductase genaamd aan PNDA + NADPH gebonden il waardoor ontstaat eau bevat wat meer dan d'énergie en mode de kan été gebruikt voor de koolstoffixatie dans de calvincyclus.

Eh bien deze de reacties ontstaat il DUS NADPH en een pH verschil tussen de verschillende Zones communes. Ruimte heeft een van de ongeveer pH 5 en het een van stroma heeft ongeveer pH 8. De protons hebben de neiging om naar de plek met een te gaan lagere protons concentratie. deze de porte porte de protons een ATP ATP synthase faste ofwel te têtue est deze pompe ATP en état om een ​​fosforgroep aan te ADP bevestigen il waardoor ontstaat ATP.

Calvin cyclus
Vous connaissez un moment, il DUS énergie genoeg est opgewekt dans de vorm van de ATP NADPH kan deze énergie Gebruikte voor de fixatie van koolstof. De Calvin cyclus kan été vergeleken rencontré de voies de citroenzuurcyclus est het Doel van de Calvin cyclus het niet van het maar afbreken suiker opbouwen ervan.

Het produit van de Calvin cyclus is geen maar een molécule de glucose a rencontré trois koolstofmoleculen genaamd glycéraldéhyde-3-ook wel fosfaat G3P genoemd. Il komt par cyclus Telkens molécule een de CO2 dans de mode cyclus om een ​​molécule G3P te maken moet de cyclus 3 keer été doorlopen.

De Calvin cyclus kan grofweg dans drie Stappen été Classé sous la rubrique:
 • Fixeren van koolstof: Il wordt une molécule d'koolstofdioxide dans de cyclus apporté. Dit CO2 mot molécule molécule aan een gebonden dat ribulose bifosfaat heet. Een andere naam voor molécule est dit RuBP. mot de Dit gedaan porte een enzyme Rubisco dan de heet. Voici porte ontstaat een molécule rencontré six koolstofatomen wat meteen uiteenvalt en 2 molécules de wapitis a rencontré trois koolstofatomen. Dit molecile rencontré trois koolstofatomen heet 3-phosphoglycérate.
 • Reductie: Il wordt aan de deux 3-phosphoglycérate een porte gebonden spécialement fosfaatgroep de dans de lichtreactie gesynthetiseerde ATP. De la 3-phosphoglycérate changé ici dans la porte 1, 3-biphosphoglycerate. Il wordt een vervolgens porte molécules de NADPH de deux gedoneerd électronique qu'il waardoor een van fosfaatgroep 1, 3-mot biphosphoglycerate gehaald en deze veranderd nu dans G3P. De Calvincyclus begint rencontré trois, cinq koolstofmoleculen. Il Komen 3 molécules de CO2 bij de vervolgens il Verlaat une G3P cycle de molécule de en it blijven cinq molécules de van 3 koolstof plus dans de weer bij het beginaantal cyclus om van te komen 15 koolstofatomen.
 • Creëren Commencez matériaux: Opnieuw produceren van CO2 ontvanger ribulose bifosfaat porte middel van een aantal ingewikkelde Stappen. Voor deze reacties il a été gebruikt 3 ATP ??.

Voor de productie van 1 glycéraldéhyde-3-fosfaat molécule zijn il negen molécules d'ATP de molécules de NADPH de NODIG en indices. Van deze glycéraldéhyde-3-kan een fosfaat vervolgens bijvoorbeeld glucosemolecule été gemaakt.

Eh bien deze twee reacties heeft een de plans molécule gemaakt van koolstofdioxide en waar de l'eau de plans zelf van leven kan maar ook de mens natuurlijk.
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité