De slipjacht de la chasse au renard

FONTE ZOOM:
Dans Engeland est het jagen te paard achter een meute honden aan een veel beoefende sport. Veelal bestaat de meute honden uit foxhounds, vandaar het woord chasse au renard. De bedoeling est dat het de honden geurspoor van een Vos oppikken en volgen. Een hele groep honden, paarden en ruiters volgen het Spoor porte weilanden en bossen. Daarbij worden plus natuurlijke Hindernissen en gesprongen Hekken en wordt er porte de paarden veel gegaloppeerd. En nous van een la slipjacht de Nederland. Van de slipjachten loopt van novembre Het tot ongeveer moitié maart.

Slipjacht

Om mee te doen aan een willen slipjacht moet je couvercle zijn van een jachtvereniging. De je wordt als Gast uitgenodigd om mee te doen. En dan is het zover. Een begint met een rencontrent. De presentatie van de meute aan de jachtruiters en de eventuele toeschouwers. Na een welkomstdrankje voor de ruiters begint de slipjacht. De honden gaan het reukspoor zoeken en gaan er enthousiaste en LUID Blaffend achteraan, wanneer dit gevonden est. Het Geluid van de honden est tot ver dans de omgeving te horen. Daarachter volgen dan de ruiters.

Het verloop van de slipjacht

Een mooie Stoet van wel 40 ruiters te paard rencontrés montait jachtrokken en grijze kraag en blauwe du Groene jachtrokken rencontré grijze kraag en genodigden in een zwarte jachtrok de rijjas. Een slipjacht bestaat uit drie de Vier exécute. Elke exécuté heeft een afstand de kilomètres de van goed. Na elke terme est même er pauze voor mens en dier. Chiens en paarden worden gecontroleerd en kunnen même uitrusten. Aan het eind van de laatste terme worden de honden beloond. De Vos est ?? gepakt ??. De beloning est geen Vos maar koeienpens!

De honden

Ook wel de meute genoemd. Een slipjacht is een van imitatie houe vroeger de jacht op vossen Ging. Anno nu est deze jacht op vossen verboden en jagen de op een honden gemaakt geurspoor. Getrokken dans Lussen, Heen en weerbewegingen en cirkels. Krijgen als het een Ware puzzel om op te la lossen de De. De honden bij een slipjacht zijn jachthonden. De Ierse Kerry Beagle, evenals de driekleurige Foxhound zijn voor de ideale jachthonden een slipjacht. Jachtverenigingen hebben vaak zelf chenils waar ze een fokbeleid hebben om de Aanwas van nieuwe honden te garanderen. Een jonge chiot gaat het jaar eerste naar mensen thuis, waar ze opgevoed worden. Na dat ze gaan jaar terug naar de meute om verder opgevoed te worden voor het kunnen deelnemen dans de meute.

Jachtpaarden

Tijdens een slipjacht wordt er veel van het paard gevraagd.
 • plus Hekken en sloten springen
 • plus Akkers, uiterwaarden
 • Heuvels op en af
 • bomen omgevallen
 • bosgrond oneffen, Grond bevroren de weilanden ondergelopen
 • porte l'eau Waden
 • kunstmatig aangebrachte Hindernissen

Van Belang bij een slipjacht est de Conditie van een paard. Ruiter en paard moeten een eenheid vormen. Gelukkig heeft nog een de Ruiter keus om te kiezen Over de zwaarte parcours van het. Bij de organisatie van een slipjacht zijn er keuzes vier. Namelijk:
 • catégorie L: Alle Hindernissen en sloten zijn te mijden. Je Kunt er met het paard omheen.
 • catégorie M: De mééste Hindernissen en sloten kunnen paard en ruiter omheen.
 • catégorie Z: De meeste Hindernissen kun je niet omheen.
 • catégorie ZZ: Hindernissen en sloten dans de zwaarste catégorie. Je Kunt er niet omheen

Wie doet wat

Het lijkt Tijdens een slipjacht soepel en beheerst te verlopen. Zichtbaar Niet est echter een goed georganiseerd beleid. Verschillende pris zijn er voor een en Tijdens slipjacht waardoor het moet vlekkeloos verlopen.

Chasseur
De chasseur de chenil-chasseur est vaak dans dienst van de jachtvereniging. Hij zorgt voor het fokbeleid en trainen van de honden. Tijdens de slipjacht gaat de chasseur vooruit rencontré de meute.

Whipper-in
Ook wel Fouets genoemd. Ze assisteren de chasseur bij de formation van de meute en Tijdens een slipjacht. Wanneer de chasseur vooruit gaat rencontré de meute, piqueurs omringen de meute. De piqueur Rijdt langs de kant van de jacht en zorgt ervoor dat de honden mourir zich afsplitsen niet te ver afdwalen.

Maître
De M.H. heeft de eindverantwoording voor de organisatorische gedeelten Vereniging van de. De maître Draagt ​​zorg voor de chenils, het transsport en de Jachten. Dans de jacht est de master het algemene aanspreekpunt.
Samen met de chasseur bepaalt ook de master het fokbeleid.

Fieldmaster
De taak van de Fieldmaster est om op de dag van de slipjacht, de ruiters op een veilige manier achter de meute te begeleiden. De Fieldmaster est de leider in het veld. Niemand Rijdt ourlet voorbij. Hij est op de hoogte parcours van het en weet waar toestemming est van landeigenaren.

Weetjes

 • Tijdens de jacht worden de commando ?? s dans de Franse taal gegeven. Ook de honden zijn daarop getraind.
 • Een Vrouwelijk hond salope genoemd wordt!
 • Dat een Rood lintje dans de staart van een paard betekent dat het paard, achteruit kan trappen.
 • Dat de cor de chasse het belangrijkste middel van de chasseur est om te zijn communiceren rencontré honden en piqueurs. Elke toon filière porte ourlet geblazen wordt, heeft een eigen betekenis. Er zijn er een achttal Tonen.
 • Dat de honden de belangrijkste deelnemers van een slipjacht zijn!
 • Dat de Zweep gebruikt wordt om te laten knallen voor aandacht. Bijvoorbeeld in het GEVAL van afleiding bij een paard wanneer er een haas de ree wegschiet.

VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité