Den Grove, Pinus sylvestris

FONTE ZOOM:
De grove den is een van de weinige naaldboomsoorten mourir inheems est en Nederland. Dans bos een krijgt boom deze een couronne dans de vorm van een scherm, en een veld est ouverte er Sprake van een vliegden zonder Duidelijke couronne. De grove den heeft een la règle libériennes en Naalden dans groepjes van twee. Hij wordt tot 35 mètres Hoog. Grove zijn de dennen in Europa, Klein-Azië en Siberië te vinden, vooral op arme, Gronden droge. Het hout, vurenhout, est voor verschillende doeleinden zeer geliefd.

Taxonomische indeling

  • Klasse: Spermatopsida
  • Orde: Coniferales
  • Familie: Pinaceae
  • Geslacht: Pinus
  • Soort: Pinus sylvestris

Omschrijving

De Kroon van een jonge grove den est grofweg kegelvormig, die van een Oudere den bosquet schermvormig. Dit est sterk afhankelijk van de locatie waar de flèche staat. Bij een Oudere essor zijn de Onderste, dode, Takken nog vaak aan de stam te zien. De Bast est ruw en plaatvormig, hoewel hij op jonge leeftijd réjouit en grijsgeel est.
De grove den die heeft Naalden dans paartjes van aan twee elkaar zitten. Deze worden ongeveer acht centimètre lang. De grove den wordt 25 tot 35 mètres Hoog.
Vliegden
De vliegden is een grove den die op een andere talon wijze groeit dan andere Grove dennen. Vliegdennen bevinden zich op vaak midden een veld en hebben licht dans Overvloed. Hierdoor groeien zij niet recht omhoog, zoals bomen in een bos dit doen, maar alle kanten op.

Verspreiding

De grove den est te vinden Grote van Delen Europa, Klein-Azië en Siberië. Dans Nederland est hij in het Oosten en Midden van het veel des terres te vinden. Komt hij ook voor op andere, maar est hij zeldzamer. Dans totaal bestaat ongeveer 28% van de houtmassa van alle bossen in Nederland uit den bosquet. 40% van de bossen est aan te Merken als bosquet dennenbos. Dans Nederland est het één van de drie Inheemse naaldboomsoorten. De anderen zijn de jeneverbes en de taxus. Alle andere naaldbomen in Nederland zijn exoten.

Omgeving

De grove den groeit op arme en droge Gronden. Het is een van de weinige soorten die goed op kan overleven heidevelden en stuifzandgebieden. Hier est dan ook hij veel aangeplant. Van deze l'usine de overleven alleen op een minerale bovengrond, dit houdt dans dat er geen strooisellaag aanwezig mag zijn. Verder zijn zeer de zaailingen lichtbehoevend. Doordat de Jonge bomen van deze soort zoveel licht nodig hebben est de Grove den niet erg concurrentiekrachtig. Er zijn ook dan maar weinig andere soorten filière samen met den bosquet de in een bos kunnen staan, zonder dat deze laatste er uitsterft.

Voortplanting

De grove den Bloeit vroeg in het voorjaar. De Vrouwelijke bloemen groeien aan de toppen van de Jongste Takken. Ze zijn rozerood gekleurd. Aan De Voet van dezelfde Takken groeien De geelbruine mannelijke kegels. De grove den porte wordt de vent bestoven. De Kegels worden tot zeven centimètre groot en bevinden zich op een korte acier.

En de mens

De grove den wordt veel gebruikt voor zijn hout, grenen. Vooral vroeger werd dit veel gebruikt. Grove dennen meurent dans bos een opgroeien zijn bijzonder recht, en daarom zeer geschikt voor scheepsmasten. Meer nog dan voor scheepsmasten werd grenenhout gebruikt dans kolenmijnen. Dit omdat het Hout kraakt voordat het breekt. Zo waarschuwt het de mensen mourir dans de mijn zijn voor een instorting. Het hout est verder niet erg stevig, maar wel goed bewerkbaar.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité