Killivissen; Aphyosemion II

FONTE ZOOM:
Het verspreidingsgebied van het geslacht Aphyosemion beperkt zich tot Afrique de l'Ouest dix van zuiden de Sahara en dix Safon van de evenaar. Hoewel het verspreidingsgebied betrekkelijk Klein, Komen en deze groep vissen toch Vele plaatslijke variëteiten voor. Dans dit artikel vind Mooiste en Meest gangbare aquariumwereld. Dit est deel 2

Aphyosemion

  • Aphyosemion gardneri
  • Aphyosemion Sjoestedti
  • Aphyosemion filamentosum
  • Aphyosemion striatum
  • Aphyosemion walkeri


Aphyosemion gardneri

Familie: Cyprinodontidae
Herkomst: West Cameroen en Oost-Nigeria
Natuurlijk milieu: Tijdelijke Poelen en plassen, alsmede dans moerassen.
Grootte: ca. 6 cm.

Vorm en kleurtekening:
Lichaam langgerekt, dur Hoog en zijdelings slechts gering samengedrukt. Grondkleur en het Overige kleurpatroon kunnen zeer sterk afhankelijk zijn van de uiteenlopende vindgebieden. Tapis en nek reebruin, staartwaarts overgaand groen blauwachtig. FLANKEN grasgroen rencontré Vele montait pigmentconcentraties meurent op de Voorste lichaamshelft, boven de borstvinnen en voor de rugvin, en min of meer regelmatige Rijen zijn gerangschikt. Langs de onderlip een rode agrandir gevolgd porte grillige streeptekeningen onder het oog en op de kieuwdeksels. Rugvin blauwgroen rencontré brede oranjerode zoom en rode pigmentringen. Aarsvin aan de blauwgroen de base remplies bande de krachtige monté en brede geeloranje zoom. Staartvin rencontré heldergele Lobben, porte monté unterbanden gescheiden van het blauwgroene middendeel hemel montait pigmentconcentraties. Buikvinnen Diep Rood rencontré geelgroene zoom. Borstvinnen zachtgroen TRANSPARANT rencontré rode markeringen.
Vrouwtjes: Vinnen zonder Verlengde Stralen. Grondkleur bruinachtig groen rencontré pigmentvlekken roestbruine, zonder opvallende tekening.

Verzorging: om hun natuurlijke Levenslust en kleurenpracht Tonen moet het te wateroppervlak liefst dichtbegroeid zijn rencontré oppervlakte PLANTEN die het licht invallende temperen. Maken Bovendien vissen graag gebruik van het om neerhangende wortelpartijen legsel en af ​​te zetten. pH 6 tot 6,5, 5 DH tot 7. Hoewel dans natuurlijke biotopen vooral overdag vrij hoge temperaturen worden Gemeten, houden nous vissen en op gevangenschap 22 ?? 24 graden; Hogere temperaturen bekorten levensduur. Als voedsel Komen allerlei aquatiele Insecten en hun Larven dans aanmerking, maar aan voorkeur wordt gegeven zwarte en ook Witte muggenlarven watervlooien worden naar Hartelust verorbert. Reeds porte van verwerking veel gazon en kienhout aquarium in het zal kleuren de lichtgeel de het water, wat nous Nog kunnen bevorderen porte een filtrage permanente sur gazon.

Kweek: Dit plantenleggers de zijn, De Eieren zijn kleefkrachtig en worden plus aan het Algemeen PLANTEN hun Drijvende wortels afgezet Ze stellen weinig eisen aan de kweekbakinrichting. Een bodem est overbodig meestal, maar willen nous hij toch aanbrengen dan kan hij het beste uit bestaan ​​goed uitgekookte turfmolm. Als afzetsubstraat zijn de zgn. ?? Kweekkwasten ?? uitstekend geschikt 2 à 3 Kwasten par bakje est voldoende. Kan het Paren enige weken dans BESLAG nemen. Ongeveer 3 weken Haal je het echtpaar uit de kweekbak en universelle je het terug d'eau tot het nog de Kwasten nette hangen de l'eau, temperatuur universelle terug naar 18 graden. Houdt kweekbak Donker. 10 ?? 14 dagen Komen Eieren uit.

Opfokvoer: Artemia naupliën, Cyclope gezeefde dans daphnies, grindalwormpjes.
Binnen 6 ?? 8 weken zijn de Dieren geslachtsrijp.

Bijzonderheden: In het zijn Vele kruisingen aquarium ontstaan ​​als het niet Zelden ?? Nieuwe IMPORTEN ?? dans de Handel gebracht worden.

Aphyosemion Sjoestedti

Familie: Cyprinodontidae
Herkomst: Nigeria, Kameroen
Natuurlijk milieu: Tijdelijke Poelen en plassen, alsmede dans moerassen.
Grootte: ca. 10 cm.

Vorm en kleurtekening:
Het lichaam est gestrekt, Slank en zijdelings slechts gering samengedrukt. Soort omvat een aantal LOKALE kleurvariëteiten die zich dans Hoofdzaak van elkaar onderscheiden dans grondkleur. Tekening op het lichaam en op de kop, alsmede dans Vinnen, vormen doorgaans een gemeenzaam kenmerk. Vooral bij jong dieren zijn op het lichaam acht á negen roodbruine dwarsbanden duidelijk afgetekend, waarvan Voorste ongeveer Boven de buikvinnen en Achterste op de staartvinbasis. Bij Oudere dieren perdu deze tekening grotendeels op dans afzonderlijke paarsbruine pigmentvlekken mourir dan slechts nog onregelmatige vormen dwarsbanden. Op de kop en kieuwdeksels grillige Streep-en stiptekeningen, tegen een afgewisseld blauwgroen iriserende Ondergrond. Een soortgelijke tekening zet zich voort Achter de kieuwdeksels tot het commencer van de aarsvin. Rugvin groenachtig rencontré talrijke roodbruine stippen en parallèle streeptekeningen aan de vinstralen, aan de base een bande de donkere. Aarsvin groenachtig rencontré oranjerode boventoon in het Achterste gedeelte, Voorste Verlengde vinstralen rencontré lichtblauwe punten, gevolgd porte een bande de Bruine en onregelmatige Rode markeringen, staartvin Boven groenachtig rencontré donkere streeptekeningen parallèle aan de vinstralen, onder oranjegeel tot zachtbruin rencontré zachtgroene punten en donkere unterbanden. Groenachtig TRANSPARANT Borstvinnen rencontré donkere groupe.

Vrouwtjes: aanzienlijk kleiner, Vinnen zonder Verlengde vinstralen, tekening onopvallend.

Verzorging: om hun natuurlijke Levenslust en kleurenpracht Tonen moet het te wateroppervlak liefst dichtbegroeid zijn rencontré oppervlakte PLANTEN die het licht invallende temperen. Maken Bovendien vissen graag gebruik van het om neerhangende wortelpartijen legsel en af ​​te zetten. pH 6 tot 6,5, 5 DH tot 7. Hoewel dans natuurlijke biotopen vooral overdag vrij hoge temperaturen worden Gemeten, houden nous vissen en op gevangenschap 22 ?? 24 graden; Hogere temperaturen bekorten levensduur. Als voedsel Komen allerlei aquatiele Insecten en hun Larven dans aanmerking, maar aan voorkeur wordt gegeven zwarte en ook Witte muggenlarven watervlooien worden naar Hartelust verorbert. Reeds porte van verwerking veel gazon en kienhout aquarium in het zal kleuren de lichtgeel de het water, wat nous Nog kunnen bevorderen porte een filtrage permanente sur gazon.

Kweek: Bodemleggers,
Toujours voltrekt zich onmiddellijk Boven de bodem. Eieren hebben een kleefkracht en worden onmiddellijk Boven de bodem afgezet dans bodem gewerkt. Dans kweekbak soixante hommes het beste een van bodem aanbrengen turfmolm. Dit materiaal wordt allereerst goed uitgekookt en uitgespoeld en hierna bijvoorbeeld porte een netje gewreven om het geheel te verkruimelen. Selecteer 1 en 2 vrouwtjes, gedurende 14 dagen hemel het zich paringsspel zich voltrekt, Dagelijks Dieren Fourons rencontré muggenlarven; liever geen ander voeder mourir bodem kunnen verontreinigen. Watertemperatuur schommelen tussen de 22 en 24 graden. Wanneer dieren niet meer paarneigingen vertonen worden ze uit de kweekbak gehaald en wordt het kweekwater voorzichtig afgegoten de afgeheveld. Kan het Hierna bakje op de plaats Oude blijven staan, waarna turfbodem langs natuurlijke weg zal indrogen, zoals het dit eveneens GEVAL est en biotopen natuurlijke.
6 Ajouter votre weken je wat zachtzuur l'eau en infusiediertjes orteil en de eerste Eieren Komen al binnen enkele Uren uit.

Opfokvoer: Artemia naupliën, Cyclope gezeefde dans daphnies, grindalwormpjes.
Binnen 6 ?? 8 weken zijn de Dieren geslachtsrijp.Aphyosemion Filamantosum

Familie: Cyprinodontidae
Herkomst: West Nigeria
Natuurlijk milieu: Tijdelijke Poelen en plassen, alsmede dans moerassen.
Grootte: ca. 6 cm. [.

Vorm en kleurtekening:
Lichaam gestrekt, dur Hoog en zijdelings gering samengedrukt. Grondkleur bruinachtig rencontré staalblauwe boventoon. Roodbruine la streeptekeningen de Op de Wangen, evenals op de onderlip. De rode pigmentringen op het lichaam beperken zich dans Hoofdzaak tot de bovenste lichaamshelft en staartsteel. Rugvin staalblauw rencontré bruinrode boventoon en vele onregelmatig gevormde roodbruine vlekken, die het aan de vinbasis omvangrijkst zijn de vin Neem een ​​lichtblauwe zoom. Aarsvin staalblauw rencontré forse onregelmatig gevormde roodbruine vlekken welke Examen vormen unterbanden twee. Staartvin aan de base groenachtig Blauw, verder staalblauw rencontré lichtblauwe vinlobben en talrijke rode vlek-en streeptekeningen. Borst-en buikvinnen eveneens Blauw Met montait pigmentringen.
Vrouwtjes: aanzienlijk kleiner, tot ca. 4,5 cm. Vinnen zonder Verlengde vinstralen en verder zonder opvallende rode pigmentringen; in het geheel eentoniger.

Verzorging: om hun natuurlijke Levenslust en kleurenpracht Tonen moet het te wateroppervlak liefst dichtbegroeid zijn rencontré oppervlakte PLANTEN die het licht invallende temperen. Maken Bovendien vissen graag gebruik van het om neerhangende wortelpartijen legsel en af ​​te zetten. pH 6 tot 6,5, 5 DH tot 7. Hoewel dans natuurlijke biotopen vooral overdag vrij hoge temperaturen worden Gemeten, houden nous vissen en op gevangenschap 22 ?? 24 graden; Hogere temperaturen bekorten levensduur. Als voedsel Komen allerlei aquatiele Insecten en hun Larven dans aanmerking, maar aan voorkeur wordt gegeven zwarte en ook Witte muggenlarven watervlooien worden naar Hartelust verorbert. Reeds porte van verwerking veel gazon en kienhout aquarium in het zal kleuren de lichtgeel de het water, wat nous Nog kunnen bevorderen porte een filtrage permanente sur gazon.

Kweek: Bodemleggers,
Toujours voltrekt zich onmiddellijk Boven de bodem. Eieren hebben een kleefkracht en worden onmiddellijk Boven de bodem afgezet dans bodem gewerkt. Dans kweekbak soixante hommes het beste een van bodem aanbrengen turfmolm. Dit materiaal wordt allereerst goed uitgekookt en uitgespoeld en hierna bijvoorbeeld porte een netje gewreven om het geheel te verkruimelen. Selecteer 1 en 2 vrouwtjes, gedurende 14 dagen hemel het zich paringsspel zich voltrekt, Dagelijks Dieren Fourons rencontré muggenlarven; liever geen ander voeder mourir bodem kunnen verontreinigen. Watertemperatuur schommelen tussen de 22 en 24 graden. Wanneer dieren niet meer paarneigingen vertonen worden ze uit de kweekbak gehaald en wordt het kweekwater voorzichtig afgegoten de afgeheveld. Kan het Hierna bakje op de plaats Oude blijven staan, waarna turfbodem langs natuurlijke weg zal indrogen, zoals het dit eveneens GEVAL est en biotopen natuurlijke.
6 Ajouter votre weken je wat zachtzuur l'eau en infusiediertjes orteil en de eerste Eieren Komen al binnen enkele Uren uit.

Opfokvoer: Artemia naupliën, Cyclope gezeefde dans daphnies, grindalwormpjes.
Binnen 6 ?? 8 weken zijn de Dieren geslachtsrijp.Aphyosemion striatum

Familie: Cyprinodontidae
Herkomst: Noord-Gabon
Natuurlijk milieu: Tijdelijke Poelen en plassen, alsmede dans moerassen.
Grootte: ca. 5 cm.

Vorm en kleurtekening:
Het lichaam est gestrekt, Slank en zijdelings slechts gering samengedrukt. Olijfgroen Rugpartij. FLANKEN geelachtig, buikwaarts overgaand à Geel esprit. Vanaf kieuwdekselachterrand verlopen drie tot vier karmijnrode lengtestrepen, opgebouwd uit afzonderlijke markeringen. Op de kieuwdeksels en onder het oog montait streeptekeningen grillige. Rugvin rencontré bande monté en zoom geelwitte botté de dégagement. Aarsvin rencontré donkere zoom en Rode markeringen vinbasis. Staartvin rencontré Verlengde Stralen dans vinlob bovenste, Boven en onder rencontré karmijnrode witachtige unterbanden. Dans middenzone donkere markeringen parallèle aan de vinstralen. Borstvinnen de la TRANSPARANT. Buikvinnen rencontré karmijnrode vlekken.

Vrouwtjes: weinig opvallend van kleur, Vinnen afgeronde.

Verzorging: om hun natuurlijke Levenslust en kleurenpracht Tonen moet het te wateroppervlak liefst dichtbegroeid zijn rencontré oppervlakte PLANTEN die het licht invallende temperen. Maken Bovendien vissen graag gebruik van het om neerhangende wortelpartijen legsel en af ​​te zetten. pH 6 tot 6,5, 5 DH tot 7. Hoewel dans natuurlijke biotopen vooral overdag vrij hoge temperaturen worden Gemeten, houden nous vissen en op gevangenschap 22 ?? 24 graden; Hogere temperaturen bekorten levensduur. Als voedsel Komen allerlei aquatiele Insecten en hun Larven dans aanmerking, maar aan voorkeur wordt gegeven zwarte en ook Witte muggenlarven watervlooien worden naar Hartelust verorbert. Reeds porte van verwerking veel gazon en kienhout aquarium in het zal kleuren de lichtgeel de het water, wat nous Nog kunnen bevorderen porte een filtrage permanente sur gazon.
Kweek: Dit plantenleggers de zijn, die hun legsel afzetten tussen wortelpartijen van oppervlakte PLANTEN en oevergewas.
Ze stellen weinig eisen aan de kweekbakinrichting. Een bodem est overbodig meestal, maar willen nous hij toch aanbrengen dan kan hij het beste uit bestaan ​​goed uitgekookte turfmolm. Als afzetsubstraat zijn de zgn. ?? Kweekkwasten ?? uitstekend geschikt 2 à 3 Kwasten par bakje est voldoende. Kan het Paren enige weken dans BESLAG nemen. Ongeveer 3 weken Haal je het echtpaar uit de kweekbak en universelle je het terug d'eau tot het nog de Kwasten nette hangen de l'eau, temperatuur universelle terug naar 18 graden. Houdt kweekbak Donker. 10 ?? 14 dagen Komen Eieren uit.

Opfokvoer: Artemia naupliën, Cyclope gezeefde dans daphnies, grindalwormpjes.
Binnen 6 ?? 8 weken zijn de Dieren geslachtsrijp.

Aphyosemion walkeri

Familie: Cyprinodontidae
Herkomst: Ghana, Ivoorkust
Natuurlijk milieu: Tijdelijke Poelen en plassen, alsmede dans moerassen.
Grootte: ca. 6 cm.
Vorm en kleurtekening:
Lichaam gestrekt, hoger dan bij Instruments liés soorten en zijdelings gering samengedrukt. Grondkleur blauwachtig groen, tapis geelgroen, buikpartij geelachtig rencontré boventoon de violette. Op de rugpartij een regelmatige roodbruine markering, waardoor Grove nettekening wordt een opgeroepen. Achter de kieuwdeksels twee min Rijen of meer aaneengesloten pigmentvlekken. Op de kieuwdeksels forse grillige streeptekeningen op een metaalblauw Ondergrond iriserende. Snuit en bovenzijde membre Donker roodbruin. Groenachtig Rugvin rencontré brede roodbruine zoom ovaalvormige vlekken, Achterste deel oranjerood. Aarsvin aan de base groenachtig Blauw, overgaand dans oranjerood, a rencontré donkerrode tot paarsrode zoom. Staartvin aan de base hemelsblauw, overgaand dans blauwrode tot een bruinrode zoom, onder en Boven Donker roodbruin gezoomd, dans middenzone onregelmatige unterbanden. Buik en borstvinnen aan de base okergeel, overgaand in een roodachtig enfant.

Vrouwtjes: minder opvallend, min of meer bruinachtig.

Verzorging: om hun natuurlijke Levenslust en kleurenpracht Tonen moet het te wateroppervlak liefst dichtbegroeid zijn rencontré oppervlakte PLANTEN die het licht invallende temperen. Maken Bovendien vissen graag gebruik van het om neerhangende wortelpartijen legsel en af ​​te zetten. pH 6 tot 6,5, 5 DH tot 7. Hoewel dans natuurlijke biotopen vooral overdag vrij hoge temperaturen worden Gemeten, houden nous vissen en op gevangenschap 22 ?? 24 graden; Hogere temperaturen bekorten levensduur. Als voedsel Komen allerlei aquatiele Insecten en hun Larven dans aanmerking, maar aan voorkeur wordt gegeven zwarte en ook Witte muggenlarven watervlooien worden naar Hartelust verorbert. Reeds porte van verwerking veel gazon en kienhout aquarium in het zal kleuren de lichtgeel de het water, wat nous Nog kunnen bevorderen porte een filtrage permanente sur gazon.
Kweek: Bodemleggers,
Toujours voltrekt zich onmiddellijk Boven de bodem. Eieren hebben een kleefkracht en worden onmiddellijk Boven de bodem afgezet dans bodem gewerkt .. Dans kweekbak soixante hommes het beste een van bodem aanbrengen turfmolm. Dit materiaal wordt allereerst goed uitgekookt en uitgespoeld en hierna bijvoorbeeld porte een netje gewreven om het geheel te verkruimelen. Selecteer 1 en 2 vrouwtjes, gedurende 14 dagen hemel het zich paringsspel zich voltrekt, Dagelijks Dieren Fourons rencontré muggenlarven; liever geen ander voeder mourir bodem kunnen verontreinigen. Watertemperatuur schommelen tussen de 22 en 24 graden. Wanneer dieren niet meer paarneigingen vertonen worden ze uit de kweekbak gehaald en wordt het kweekwater voorzichtig afgegoten de afgeheveld. Kan het Hierna bakje op de plaats Oude blijven staan, waarna turfbodem langs natuurlijke weg zal indrogen, zoals het dit eveneens GEVAL est en biotopen natuurlijke.
6 Ajouter votre weken je wat zachtzuur l'eau en infusiediertjes orteil en de eerste Eieren Komen al binnen enkele Uren uit.
Opfokvoer: Artemia naupliën, Cyclope gezeefde dans daphnies, grindalwormpjes.
Binnen 6 ?? 8 weken zijn de Dieren geslachtsrijp.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité