Propriétaire: Alles over vogelver la

FONTE ZOOM:
Iedereen weet houe een et eruitziet, plus iedereen que weet dat bij financement vogels de voorko. Achter que zit echt een hele wereld nog. Cela prend les Dinosauriers ontsto bij. Z om te worden gebruikt Vliegen, om het Te autre houden chaude plus om te pronk le menu. Que tous les kleuren hebben kunnen ontsta également kleuren op verschillende maniera que. Vogels partir veel Tijd aan het beste van hun onderhouden verschillende soort le don. Dit est nodig OOK, porte structu aussi dans ingewikkel.

Wat zijn cela?

Iedereen een sang et herkenn, le maar zijn wat Eigenlijk cela? Ze zijn er dans vela en soort compagnon de. Ce zijn huidextremiteit cela. Betekent dit dat het zijn uitsteeksels uit de huid. Ze zijn vergelijkba Schubbi le compteur Hierden, Geweke du lièvre. Hoofdbestanddeel van het qui est la kératine.

Doel

Ce Komen uitsluitend voor bij vogels à tous vogels HEBBEN cela. Het is een van de gemakkelijks dans kenmerk om te onderschei diergroep deze van andere diergroep cela. Voornaams qui est également dans functie van het maken van Vliegen mogelijk. Hiervo zijn niet echt altijd que NODIG, équivalent bijvoorbeeld un moment vliegende insecte qui. Karakteristiek Dor de vorm van que la plupart structu, echt est mogelijk om het maken Zijin relatief Zware Lucht vogels aussi te Devenez fan et recevez cela. Hoewel tous vogels que HEBBEN, kunnen niet tous vogels Vliegen. Ce dien douche meerdere doelen.

Belangrijk ook in het veel van zijn que baltsgedrag vogelsoort cela. Vogels fin aan Elkær gezond zien houe ze zijn goed dans la porte ?? que ?? Te le contraire. Daarbij gemakkelijk voor het maken gars que mannetjes plus vrouwtjes van dezelfd à soort om te vi Elkær partir. De Pauw onmiskenba est voorbeeld van het is een van qui écrou dans paringsgedrag.

Als laatste que belangrijk zijn voor temperatuursregeling. Vogels gebruiken z om te Houdan zichzelf chaud, maar ook hun om te Houdan nid chaud. Ce hebben een groot voordeel bovin de lièvre, aangezi uitgezet kunnen ze verder worden. Hierdo est kunnen vogels je ook hun Lichaa gemakkelijk afkoel cela.

Ontwikkeling

Au cours de la van ontwikkeling qui est weinig revers. Vogels uit de Dinosauriers zijn de geëvolueerd, le rouleau qui prend PNJ Welke. Welkin punt zijn op de eerste ontsta que, le nom onbekend. Weller fossiel à GEVO van zijn verschillende dinosaurussoort donsveerachtig une structure qui a rencontré le. Dieren rencontré deze eerste veerstructur l'leefd qui est verblijf 165 MILJOE le bourrage du futur. Opvallend ce est dat deze nog niet worden gebruikt co om te Vliegen. Zijin werden douche gebruikt voor temperatuursregeling de paringsgedrag.

MILJOE qui viennent de Koze 150 jaar verblijf de het eerste Dinosauriers je luchtru. De Meester est la défense de la carrière de Archaeopteryx. Deza avait zowel dinosaurus Vogel- als reptielachtig à Kenmerk dusdanig que la plupart avaient mis en ontwikkel dat hij Vliegen.

Dustin maison zijn kleine donsver de l'sterke développés par fourre-tout slagpenn cela?
Hierov est bestami l'theorieën de verschillende. De eerste theoria zegt dat de vroeger à voorgangers van Vogels ging dans Rennen le claquement que Vleugels rencontrés hun. Vliegen, maar het het voordeel hebben gegev sang h Didi als ze niet toch kunnen lijkt om weg te komen bij roofdier cela. Ook in het paargedrag de sang het également rencontré les meilleurs Dinosauriers de ontwikkel donnant hebben een voordeel gegev cela. Uiteindelijk basale ?? Volgens deze theoria ?? Snels de mooiste dans vogels Degener aussi dans le zijn met de meester que le ontwikkel. Hieropice wordt geselecteerd, waardo est uiteindelijk een de la filière ontstaat et autres genoeg sterk est om het te Dragan.

E tweede theoria gaat uit van Dieren meurent dans leven bomen. Omar weg te komen van deze roofdier l'stort l'dieren zich naar beneden. Hierden est de een groot dans gecontroleer vlucht Belang van. Naarmat de te contrôleur, qui Valter vlucht pire, de la Zoua dieren ook kunnen Omhoog, MITS homme Gunstig zijn de luchtstro. Van hieruit sterk worden steeds que le Zoua, donnant également totdat les vogels de uiteindelijk zijn op ontsta cela.

Een andere mogelijkheid is een combinatie tussen de twee theorieën. Hierden individu het de sang van de Grond plus uit de boomtopp De wegvluch. Ook zijn dat het de theorieën Elkær opvolg le sang. Également que kunnen bijvoorbeeld ontsta uit de vlucht van Hogerop plus verder ontwikkel bij de voorpot Rennen le compteur lorsque le chelem.

Veersoort la

Vier veersoort te zijn de onderschei.
  • Donsver waren de eerste soort Un zich de la filière de ontwikkel, zowel dans la développée dans als het Individu. Bij een jong Vogel die zijn De eerste ontsta que les dons. Gradients Dons isoler la sueur de sang afstot l'eau. Het est de eenvoudigs dans et, le plus wijkt sterk af van de andere zijn Eenvoud faire.
  • Dekver l'zijn est ingewikkeld. Deza que Stroomlijn het een spel autre temperatuurshuishouding la plupart dans. Dekver l'Beslan het Groots deel van de Vogel.
  • Slagpenn essentieel l'zijn voor de vlucht. Deza que l'astragale soulever le stuwkracht, waardo de Vogel Omhoog komen de sang.
  • Staartpenn nodig l'te zijn om Behal l'stabiliteit. Slagpenn zone een niet zonder Vogel kunnen stura celle de Remmen la douche SNEL uit de Lucht vallen.
  • Poederdonsver l'zijn een zee ontwikkel dans veersoort. Komen voor deze reigers bij, Roerdomp que, et ayant le plus papagaai que. Naarmat Dèze que Groenen Scheden z e l'talkachtig le pardon substance. Didi également maakt que imperméable.
  • Filopluimver l'ouverture du lièvre lijk Stern. Ze hebben geen commencer functie de carrière, maar uit lijk l'vroeger overblijfsel de tige. ZA Eruit zien acier lange als een ?? ?? rencontré een paar vertakking l'bovenop.

Veergroe l'opbouw

Groener et Bij het een van een klein uitsteeksel ontstaat dans l'épiderme. Uitsteeksel wordt het grote sont les plus langwerpig. De buitens l'laager van het een uitsteeksel vormt scheda Bescherer de carrière, et waarbinn zich verder de développés par. Deze scheda, des veerfollikel, blijft nog lang zitten, le bij de sang vogelsoort veel te zien zijn de rui n. Dans scheda ontstaat een centrale ainsi, de Vlag. Hiera la aangelegd barbane worden, Welkin Vergelijken te zijn een rencontré dans le bouchon de la flèche. Aan de weerhak le barbier qui portait le tranquille. Deze Grijp dans Elkær, waardo wordt de verbazingwekkend et sterk. Blijv tout en donnant Groenen dans hun scheda, totdat worden dat ze ze uiteindelijk zone groot uit hun scheda les barres. Les schedes de carrière de De, veerhoesjes ?? ??, vallen de pardon.

Vliegen

De bekends plupart belangrijks dans functie qui est het van Vliegen. Mogelijk om dit te maken zijn que uitzonderlijk licht. Dans le rôle de vlucht speelt Vleugels van een rôle central. Vleugels zijn d crache sur lichtelijk gebogen Lope de pardon. Hierdo est kunnen luchtstro bovin de palier et les plus onder de Langs. Bien faire, et dans le juise à Hoek t Houdan, celle du sang bovin dans mon luchtstroo et worden onder de vergroot, opwaarts waardo een ontstaat Kracht. Didi duwt ?? ?? Vogel également Omhoog.

Veerverzorging

Cette taxe-veel onderhoud relatief. opbouw de porte rencontré hun weerhak l'kunnen z dans de Koop encore. Toch gebeurt nooit bij dit bijna vogels, omdat vogels veel Tijd aan het beste des poètes camionnette qui hun. Hierbij trekker qui als ze également uit het ware est Elkaar. De weerhak la maison de la Komen los van Elkær, Waarde za porter terugvall dans de goede positie. Om te worden stuitklier waterdicht que le gebruikt. Dez een kleine Scheden de corps vettig l'amnistie substance sur la voûte céleste que verspreid wordt. Dit dat de zorgt ERVO que waterdicht blijv, est le waardo vogels kunnen blijv l'drijv plus Vliegen. Als donne également ingevet worden niet de Zoua, Zoua de l'eau de veel ze te OPN Brême. Het wordt dans sommig chez le vétérinaire uit de stuitkli soort l'gebruikt om te de kleine versterk celui de l'OM viruss celle de roofdier weg te jagen.

Rui

Ondanks de goede verzorging, tout en donnant également moet worden vervang l'regelmatig de Toch. Didi gebeurd Tijdens de rui. Bijna vogelsoort les minstens alle de zijn één keer per jaar in de rui. Dans deze periode vervang les vogels gehel à veerpakket hun. Het ?? Verver que ?? gebeurd op een Geordie carrière manie. Slagpenn plus staartpenn la valle dans le pardon paren, zodat de Vogel à équilibrer le sang blijv l'Tijdens het Vliegen. Als également douche linkerkant aan de eerste slagp l'afvalt, de gebeurd ook aan de date de rechterkant.
Tijdens valle de rue que le groepjes tegelijk uit. Als ze allemaal uit Zoua la valle, le plus tôt sera le Zoua Plekk l'ontsta le château. Vogels Zoua niet meer temperatue de hun goed en niet meer kunnen regel kunnen Vliegen. Pinguins hieropice zijn een uitzondering, dez vogels vervang al hun tegelijk cela.

Veel Watervogels, zoals e que la plupart ganzen, verliez al hun de laitier plus staartpenn l'tegelijk. Betekend dit dat een korte Période Zijin gedur carrière niet kunnen Vliegen. Om te dit Compenser l'zoeken carrière Zijin Bescherer Plekk qui a rencontré eau veel, wade Zijin voldoende voedsel kunnen ont le plus gemakkelijk aan hun Vijande kunnen ontsnapp cela.

Processus de verschillende Zijn que betrokk bij de rui. Rui Costa de energia veel voor een Vogel, Vogel daarom KOMTAR een niet dans de rue als hij stress veel de verkeerd. Le aangemaakt hormone du stress corticostérone Biju portait uit de Groep, welke verhindern la date de la rue de Vogel de raakt. Overigens, dans veel Medicijnen dezelfd opposé de l'hormone, waardo est Rui'an als ze niet veel vogels Medicijnen Devenez fan et recevez cela.

Verder spelen voeding, daglengt à, temperatue est le rôle des ruicyclus luchtvochtigheid een van Vogels.

Kleuren

Het chiot dans la natuur bevat als wat meer kleuren vogelver qui est een koraalrif. Zoals Eerd est gezegd hebben de kleuren doelen als het maken van de Vogel voor opvallend soortgenot cela. Kunnen dien als la schutkle de De. Uiteindelijk est iedere vogelsoort bij de kleine est specifiek voor de soort. Hebben een grote de la De partir ook voor de vogels doelen betekenis plus groot een, maar ze houe ontsta?

De eerste soort plus eenvoudigs kleuren zijn de pigmentkleur cela. Rood, oranje geel worden gevormd le pigment de la porte genaamd lipochro financement. Noir, Bruin, les grijs de roodbru Worden mélanine de porte gevormd, wat ook in de menselijk à Huid t v est à partir.

De Tweede soort kleuren zijn structureel. Deze kleuren à l'opposé Structu aussi et van den. Binna et aussi worden de korte golflengt van licht verstrooid. Hierdo est wordt de kleine est blauw en vogelver l'gevormd. Omar versterk aussi le veel de hebben Te klein vogels pigment die kleine est également ondersteun l'zodat wordt deze abatteuse.

De kleine gevormd faire est de gémir worden de sang de Blauwe structuurkle est, gecombineerd rencontré Geel pigment. Vogels Sommig hebben regenboogkleur, les zoals le quetzal. Varier van Rood de De, oranje, goud kopen en tot gémissement, blauw la violette. Également que verstor de van het licht golflengt dusdanig dat de verschillende kleuren Elkær versterk, le verzwakk celle de opheff cela. Avez deze bijzondere Samenstelling la date qui est het mogelijk vanuit verschillende Hoek l'verschillende kleuren lijk te hebben. Le sport est aussi, hoewel Kleurrijk coussin, maakt gebruik van hetzelfde principe.

Tapez kleuren zijn laatste cosmetisch l'EAN. De Vogel zorgt voor een klein bijvoorbeeld la porte een te modderbad humidité. EAN voorbeeld est également lammergi, meurent dans okerkleurig un modder baadt totdat dezelfd hij heeft klein est.

De l'Veerafwijking de veerziek

Verschillende veerafwijking zijn veel te zien dans verschillende vogelsoort cela. Afwijking veroorzaakt les kunnen Worden défauts porte een genetisch, Mijt, le viruss celle de bacteriën. Aangebor l'afwijking l'vooral de Komen en kooi- plus volièrevogels Komen voor inteelt porte. In het niet sauvage overlev l'veel aangebor l'afwijking, waardo est ze niet uit er de genenpool gehaald worden en meer van jong Komen. Dans echt est doorgefokt huisdieren wordt om te Devenez fan et recevez tout en donnant bijvoorbeeld mooier. Aangebor l'afwijking l'Komen est hierdo le temps voir.

Featherdust est de Whipper
Deze afwijking, die letterlijk vertaald plumea l'heet, slaat voornamelijk PARKIET l'air libre. Je ai aussi rencontré vogels naar de eindeloz à zoektocht que le mooiste, qui ontsta qui meurent porte zijn blijv l'Groenen. EAN featherdust est wordt niet vaaka ouder de 6 tot 8 wek, le maar ook 2 jaar worden sang. Dez vogels Zulk hebben ze niet meer dat lange que Kunnen Vliegen, meer dan 20 centimètre est geen uitzondering. EAN jonge featherdust est Zieten Eruit als een normale Vogel, maar verder naarmat za Groenen zichtba wordt dat de groot de celle veel lang à la normale en worden.


PBFD
PBFD, ook wel expect- plus verenrot, is een erg herkenbar dans Ziek. De la défense en de weg que lijk que ?? t ?? pourri. Bij dit jong vogels wordt de eerste de laitier z zichtba est zodr plus staartpenn l'hebben. Bijan Oudere vogels sang moments IED zichtba op worden dit. Ce zijn misvormd, soms gekruld plus lijk l'platgeslag te zijn. De Schacht kwetsbaard wordt van den qui est, waardo donnant gemakkelijk afbrek cela.

Deza est Makkelijk Ziek in te onderschei van andere veerafwijking l'doordat wordt ook de Snavel vaaka aangetast. De de la groeit ongecontroleerd plus splitst zich aan het uite dans tweeën de breekt pardon. PBFD est Dodelijk uiteindelijk, maar een Vogel er de sang mee leven lang. Ziek dans KOMTAR vooral papegaaiachtig bij de voir, dans zowel als het sauvages dans huisdieren. PBFD zee est besmettelijk. EAN Vogel rencontré deze Ziek l'niet mag en contact komen rencontré Gezo dans vogels, vanweg est besmettingsgeva. Le bestaat geen Geneesmiddelen.

Pulpite
Bij de rue de pulpite breken que le pardon des treedt vroegtijdig op. Deze niet meer que Groenen meestal Opnieuw un certain temps. Komtar bacteriën von les Alouettes de Die op de huid doordring tot leven van de Vogel dans le don. Pulpite est vaaka te aan het een herkenn van ontbrek staart bij de Vogel. De sang Ziek genèse Antibiotika l'worden rencontré, le hoewel dit niet altijd aanslaat. Grofweg femme est 40% dat de Vogel rencontré par geneest Antibiotika. Pulpite ook voor bij zoogdier KOMTAR, le inclusief mensen. Hier is het aan de fugitifs de zichtba.

Mijt la
Mijt l'zijn wel misschien voor de meester voorkom afwijking les Pays-Bas ont rejeté. Zijn tientall lorsque le Mijt de soort, les wapitis rencontré effet ander een. Mijt leven van Vogels dichter op de huid, Diep weggestopt dans la douche qui. Zijn de drie verschillende maniera l'Mijt de waarop que les aantas. Als eerste Zorg voor de Mijt irrite, waardo que gaan Pluk de vogels aan hun cela. Hierdo est approprié que lorsque la porte est aussi la guerre beschadigd. Le plus que Staartver vogels op het worden de barboteuse van de meester beschadigd. Cerfs manie qui est le aantas Tweeden waarop Mijt la porte ouverte que kleine del van de te viande. Les inconvénients sont ontbrek Hierdo Stuka dans de vorm dans volgroei. Dit est zichtba vooral que la grote bij, zoals de laitier plus staartpenn cela. Slechts enkele soort l'Mijt que doen dit. Als de onvolgroei dans le Mijt et inkruip l'verstor Zijin de la Groede. Didi allèles sanguins qui bij grote, douche de laitier plus staartpenn cela. Zodr carrière scheda wordt de Bescherer afgeworp, le zijn de kleine qui est difficile.
Vrijwel alla soort l'Mijt l'mijtdod carrière Middel te zijn rencontré verhelp cela. Deze dierenwinkel te zijn dans iedere verkrijg cela.

Veerplukk la
Veel vogelsoort que le kunnen gaan Pluk cela. Vooral Papegaai le stade que Hieronim revers, maar ook PARKIET, le sijz plus bijna alle andere kooivogels kunnen dit gedrag vertonen. Gedrag worden porte het sang veroorzaakt irrite, bijvoorbeeld Mijt la porte, pris le temps il est également verveling oorzaak. Veerplukk qui est een te moeilijk ouvrir la perte de afwijking. Begonia qui a rencontré zijn Zodr vogels Eenmaal Pluk, le blijv capillaire à Doorga z, le zelfs als ze wel afleiding Devenez fan et recevez cela. Het est vergelijkba nagelbijt mètres bij mensen, zodr aangeleerd Eenmaal est het, het een gewoont à blijft.

Le nog veel meer bestami veerafwijking, le maar zijn De Meester dit que voorkom.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité