Rode wouw, Milvus milvus

FONTE ZOOM:
À son tour wouw, ofwel Milvus milvus, est een nog maar meurent Zelda la voorkomt de Roofvogel in Nederland. Dans Sommige Jaren zit er een broedpaar in Nederland, maar en andere zijn er geen Jaren helemaal. À son tour is een grote wouw redelijk Roofvogel, die slank est gebouwd. Hij Broeder en avril dans mon op vier de eieren vijf. Hij otte verschillende Proo, Zoals zoogdieren, Vogels dans AAS. Hij komt voor op plekken ouverte rencontré begroeiing Lage in méth ins et loofbossen région.

Taxonomische indeling

  • Rijk: Animalia
  • Stam: Chordata
  • Klasse: Oiseaux
  • Ordre: Falconiformes
  • Famille: Accipitridés
  • Geslacht: Milvus
  • Soort: Milvus milvus

Kenmerken

À son tour wouw est groter dans Slank dan buizerd. Hij heeft een langere vleugels DIEP gevorkte, staart roestkleurige. Hij kan Worden 73 centimètre groot, met een van de 170 centimètre. Het wordt Mannetje tous 1,200 gramme, het Vrouwtje tous 1,400 gramme. De mannetjes en zijn vrouwtjes gelijk gekleurd. Van Boven zijn ze roodbruin qu'ils Onder iets lichter dans roestrood. Ze hebben een donkere strepen lichtgrijze kop. Zijn vleugels zijn dans Smal sterk geknikt rencontré grote Witte vlekken. Jonge Vogels zijn lichter Gekleurd dans hebben een bruine kop. À son tour wouw heeft een specifieke zweefvlucht, hij Waar het met grootste Gemak rondzweeft. Hij een maakt schril miauwend geluid.

Voortplanting

À son tour wouw broedt étaient tous midden avril midden mei. Het nid bestaat uit een enkele de drie keer vient Eieren, waarop 28 tot 30 dagen wordt gebroed. De eieren esprit peu profonde a rencontré zijn roodbruine, bleekbruine dans vlekken donkerbruine. De 57 eieren zijn bij groot 45 millimètres, met een van gewicht 61 gramme. Ze zijn moeilijk onderscheiden vous aller eieren vont buizerd. Alleen het Vrouwtje Broeder, het mannetje naar het brengt voedsel nid. Het nid, soms horst genoemd, wordt au boom een ​​dans gebouwd est Ondiep. Het wordt onder andere bedekt rencontré papier en ander afval.

Voedsel

À son tour wouw EET veel Verschillende zoogdieren kleine, Zoals Muizen. Ook otte hij Vogels, tous van een grote ongeveer kip. Ook otte hij AAS, Zoals dode Visser. Amfibie les insectes HIJ de Verder. Op de porte grote la hoogte de hij de laag Boven een vous gebied Vliegen. Ook het vaak voedsel la fourgonnette de hij ander des roofvogels.

Verspreiding

Dans broedvogel komt montait grottes Wouw ont été Delen voor Europe. Vooral en Europe Centraal Zuid Europe est hij veel te zien. Ook oostelijker en Europe Komt hij af en toe Broeder. Verder komt hij dans Rusland ouest voor à Noord in Afrika. Dans Nederland est het een ZELDZAME broedvogel. Dans Sommige Jaren est er een broedpaar, en andere geen Jaren.

Habitat

À son tour wouw komt voor dans Akker, op graslanden dans Kleinschalig dans Weiland. Ook op andere plekken ouverte hij est waar te nemen, euh bij voorkeur à loofbossen dans de omgeving staan ​​en veel wateroppervlakte est, Hoewel geen de het water Vereiste est.

Bedreigd?

À son tour wouw est niet op Europese schaal bedreigt, noch staat op hij montait Lijst van Nederland.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité