De prairie à herbes hautes dans de Flint Hills, Kansas

FONTE ZOOM:
Zoals de naam het aangeeft est de prairies à herbes hautes dans le Kansas, Etats-Unis, een éco-systeem van een prairie Met bijzonder hoge Grassen. Letterlijk vertaald betekent trouwens de Tall Grass Hoog gras!

De prairies à herbes hautes

Tijdens ons op bezoek commencer juli, stond het gras zo'n 30 cm hoog, maar het op einde van het wel augustus kan tot negen voet de 2,70 m Hoog groeien! Naarmate het regenseizoen natter est geweest, zal het gras hoger groeien. Dans oktober valt het gras om, sterft af en dient als Voedsel voor de Bodem en de wortels, zodat Het na de l'hiver opnieuw kan groeien.

Eertijds bedekte dit soort prairie bijna het hele centrale deel van Noord-Amerika. De van Vorming talon de regio gaat terug tot het Permiaan tijdperk, ongeveer 250 miljoen jaar geleden. Na het opstulpen van Montagnes Rocheuses en het uitdijen van het binnenland, werd dit laatste bedekt porte een onmetelijke binnenzee. Er werden diepe lagen kalksteen afgezet als deposito de, meurent op hun beurt werden bedekt porte lagen zand.

Na het opdrogen van de binnenzee bleef er een onmetelijke Vlakte plus, waarop Gaandeweg De Hoge Grassen groeiden, mourir de rijke voedingsbodem vormden voor de naar Schatting 80 miljoen Bizons, de Indianen die er zich mee voedden en andere diersoorten, mourir de Bizons volgden.

Veehouderij

Tijdens en na de Kolonisatie bleven er slechts weinig Kolonisten-landbouwers dans deze streek, aangezien de bodem te steil en rotsachtig est voor landbouw. Het laagje vruchtbare Grond plus de kalksteen est te kunnen la ploegen de hier namelijk te Dun. Landbouw wordt daarom grotendeels in het westen staat van de Kansas bedreven.

Maar daarentegen veroorzaakt de wel een kalksteen Grotere vochtigheid porte het vasthouden van het regenwater, zodat terres dit uitstekend geschikt était voor Veehouderij.

En 1880 bouwde Stephen F. Jones, een succesvolle bétail baron, de Z Bar / Spring Hill ranch. Uit een woning de Ze réuni 11 kamers, een massieve grange ofte graanschuur dans drie Etages, een Schooltje bestaande uit één leslokaal, en een ijskelder. Op de haut van de Heuvel était er een bron.

Préserver prairies à herbes hautes nationale

En 1994 werd deze ranch aangekocht porte een privé-initiatief, de National Park Trust. Deze groep tracht natuurlijke rijkdommen te beheren mourir rencontré uitsterven worden bedreigd, en ze voor het nageslacht te bewaren.

De groep kocht van ène heer Bass, een steenrijke Texaanse vé-baron, een van oppervlakte ongeveer 11,000 acres de zo'n 4,500 hectaren, en beijverde zich om het allerlaatste stukje Tallgras Prairie en stand te houden!

Het preservaat telt maar liefst 450 soorten planten, 150 soorten Vogels, 39 soorten Reptielen en amfibieën en 31 soorten Dieren. De panorama de plus de glooiende Heuvels zijn zeer mooi, en het zicht est praktisch struiken porte ongeremd de bomen.

Om de vier jaar wordt zowat de hele oppervlakte afgebrand, hetgeen niet enkel de Grond voedt, maar tevens de geïmporteerde struiken en bomen elimineert, mourir anders de Oorspronkelijke flore zouden overwoekeren. Ook eertijds brandde de af blikseminslag de la porte de la prairie.

De Indianen op dat merkten na dergelijke prairiebranden de Bizons dans grote getale verschenen, om zich te voeden rencontré de Scheuten van het verset jonge gras. Samen met de Bizons verschenen trouwens ook andere dieren zoals De Zwarte bière, Antiloop, le couguar en loup. Aangezien de indianen van leefden De Bizons, Staken ze zelf regelmatig de prairie dans la marque ...

Na het openstellen van de staat voor Kolonisatie behoorde zowat de helft van de Grond toe aan de federale regering en de spoorwegen. Aan mourir verhouding est actueel niet veel veranderd. De helft van de Grond est en bezit lokaal, maar de andere helft behoort toe aan eigenaars van Buiten de staat.

Er Loopt coursiers nog een flinke kudde runderen op het preservaat, waaronder ondermeer Hereford, Black Angus en Charolais-runderen. Texas Longhorns Ziet hommes er niet, maar die hommes kan onderweg wel Ergens bewonderen ...
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité