Het Concept Jeux de rôles

FONTE ZOOM:
Role Playing Games hebben een soort statut de culte, waardoor lang niet iedereen heeft gehoord van type dit Spel. Toch zijn er veel mensen die het spelen. Het est dan ook dat je aannemelijk er wel eens van gehoord hebt. Een probleem rencontré het spel est dat het lastig est uit te leggen. Degenen mourir er wel van horen, kunnen daarom vaak slechts een beperkt beeld krijgen van het wat nu precies inhoud. Dit is een artikel Uitgebreide uitleg plus het notion Role Playing Games. Dans de van de boucle De Tijd zijn er Vele soorten en variantes ontstaan ​​van het concept de jeu de rôle, maar in de base hebben deze soorten en variantes Duidelijke overeenkomsten. De overeenkomsten wil ik beschrijven aan de van à la main de belangrijkste et caractéristiques van een ?? standaard ?? Jeu de rôle.

Een ?? standaard rencontré ?? Role Playing Game bedoel ik de eerste vorm waarin dit spel op de markt werd gebracht. In het Engels wordt wel ook deze vorm een ​​stylo et du papier Role Playing Game genoemd. Verderop zal ik de kenmerken uitgebreider beschrijven. Daarna zal ik iets meer ingaan op de geschiedenis en de ontwikkeling van de Role Playing Game en wat het verschil met een paar est variantes.

«Standaard 'Rôle De belangrijkste et caractéristiques van een Playing Game:

 • Zoals de Engelse de al terme beschrijft, gaat het om een ​​Rollenspel.
 • De paramètre est een fantasiewereld.
 • De spelers mogen zelf hun eigen karakter creëren. Tijdens het spel spelen ze rencontré dit karakter.
 • Er is een spelleider mourir het verhaal beschrijft en de Spelregels handhaaft.
 • Het spel wordt doorgaans aan een tafel gespeeld.
 • Het spel verloopt porte mondelinge entraînement interactif van de spelers.
 • Porte een punten systeem kunnen de karakters groeien.
 • Er wordt situaties meestal gebruik gemaakt van dobbelstenen om bepaalde in het verhaal op te lossen.
 • Het gaat niet om de competitie tussen de spelers, maar het om juist Samenspel. Er is geen Vainqueur.
 • Het spel kan Zolang net als doorgaan de spelers willen.

Het Rollenspel

Veel mensen zijn bekend met het Fenomeen Rollenspel. Rollenspellen worden bijvoorbeeld vaak gebruikt bij trainingen voor bedrijven. Een supermarkt kan ervoor kiezen haar kassières te leren omgaan rencontré lastige klanten. Er wordt dan een réglage de afgesproken waarin een kassière, doorgaans gespeeld porte één van de deelnemers van de formation, te maken krijgt rencontré klant zo ?? n lastige. De lastige klant kan gespeeld Worden porte een van de deelnemers de een andere, acteur de de formateur. Andere deelnemers en de formateur kunnen het verloop van de situatie observeren en naderhand évaluations geven. Er zit nu een duidelijk leerdoel aan het Rollenspel.

Rollenspellen hoeven echter niet alleen leerzaam te zijn. Ze worden ook voor het gewoon Puur plezier gespeeld. Wie heeft als type niet vadertje-moedertje de gespeeld cowboytje? Toneel Geïmproviseerd est ook een populaire bezigheid. Ook in zijn er de erotiek mensen die gebruik maken van voor rollenspellen plezier supplémentaire, couvrant en variatie.

Al deze voorbeelden hebben twee specifieke et caractéristiques. Dans de eerste plaats wordt en van een tevoren réglage de situatie afgesproken waarin gespeeld gaat worden. Dans de tweede Plaats wordt de situatie improviserend uitgespeeld. Dit is een laatste belangrijk onderscheid rencontré toneel spelen, wat een vorm natuurlijk ook van Rollenspel est, maar daar staan ​​de Acties en uitspraken van tevoren vaste.

Een Jeu de Role Playing is een spel dat het volgens hierboven beschreven notion gespeeld wordt. Er est le réglage de bepaalde een, meestal in een fantasiewereld, en de spelers spelen karakters mourir in die fantasiewereld leven. De Joueurs improviseren Met de karakters meurent ze spelen.

De fantasiewereld

Voor de kassière est de mise de supermarkt en meer specifiek de kassa. Le rôliste Voor de ?? est de fantasiewereld paramètre een. Dungeons & Dragons, oftewel D & D, het eerste populaire Roleplay systeem, heeft een wereld op gebaseerd de fantasiewereld uit ?? The Hobbit ??, ?? Le Seigneur des Anneaux ?? fr ?? Le Silmarillion ?? van J.R.R. Tolkien. Het is een wereld met een sterk Middeleeuws karakter, maar dan aangevuld rencontré monstres, Magie en Magische wezens.

Dit est echter slechts één van een voorbeeld fantasiewereld. En principe zou elke paramètre gebruikt kunnen worden uiteenlopend van zeer realistisch tot fantasie pur, van historisch tot Ergens dans de toekomst. Er zijn door de jaren Heen veel verschillende Role Playing Games gemaakt en ofschoon sommigen van vergelijkbare werelden gebruik maken, zijn er een cerceau verschillende werelden gecreëerd.

Dans Ieder geval een van de belangrijk kenmerk Roleplay werelden est de spanning en het gevaar. Er zijn altijd vijanden en monstres te bevechten. Magie est ook een van belangrijk onderdeel verreweg de meeste fantasiewerelden.

Karaktercreatie

Voordat het spel echt kan beginnen maken de spelers aan de van à la main de regels van het een eigen karakter Spel. Ze hebben hierbij veel vrijheid om te zelf bedenken wat voor soort Type rol ze willen spelen.
De de la Role Playing Games beginnen het spel rencontré karakters relatief onervaren. Een speler mag bij karaktercreatie dus geen doorgewinterde generaal maken, maar moet beginnen met een gewone soldaat. Ook een moet speler uiteraard rekening houden rencontré de wereld waarin gespeeld wordt. Als de la mise en van de Role Playing Game de Middeleeuwen est, kan er geen straaljagerpiloot als karakter worden gecreëerd.

Een karakter bestaat grofweg uit twee delen. Karakters worden beschreven aan de van à la main bepaalde statistieken en ze hebben een achtergrond. Geven aan de la fourgonnette de la main de waarden de verschillen weer zoals mensen in het leven echte die ook de hebben. De één est sterk, maar niet mince en de Ander est sociaal de talon, maar erg onhandig, om maar wat te noemen. Geven ook een goed weer houe karakter een bepaalde vaardigheid la beheerst de De, zoals het spreken van een taal vreemde, wel niet goed de kunnen zwemmen, enzovoorts.

De statistieken worden aan de van à la main de Spelregels vastgesteld. Mag bij de creatie van zijn Een de haar karakter zelf bepalen waar hij de zij de nadruk op wil leggen. Dus des hij de zij een bijvoorbeeld sterk EEN karakter intelligente wil spelen.

Van een achtergrond voor het karakter Het est en principe niet voor het spel verplicht, maar het wel voegt toe aan de sfeer en wordt altijd aangemoedigd. Hoe duidelijker en uitgebreider de achtergrond van een karakter est, houe ?? Ronder ?? het karakter wordt. Dit heeft precies hetzelfde als effet bij het lezen van een boek des het kijken van een toneelstuk du film een: houe Ronder De personnages, houe interessanter ze zijn.

Als de karakters gecreëerd zijn, kan het spel echt beginnen.

De spelleider

Een standaard ?? Jeu de rôle porte wordt de gespeeld een groep van meestal 4 à 5 spelers. Eén van deze spelers est de spelleider. Bij de verschillende Jeux de rôles Heeft de spelleider verschillende namen gekregen zoals meneur de jeu, Dungeonmaster du Conteur, maar de rol van deze persoon est hetzelfde overal: hij de zij het spel leidt. Dans tegenstelling tot de andere spelers, heeft de spelleider geen eigen karakter gemaakt. De spelleider speelt dans Feite de wereld en alles wat de andere spelers dans tegenkomen Wereld filière.

Als de spelers dans hun rollen bijvoorbeeld een straat porte lopen, moet de spelleider de straat beschrijven. Als de spelers iemand op straat aanspreken, moet de spelleider deze persoon spelen. Als de spelers vervolgens iemand anders aanspreken, moet de spelleider deze andere persoon spelen. Als het volgens parcelles verhaal een regenbui moet losbarsten, moet de spelleider beschrijven dat het begint te regenen.

Tijdens het verhaal kunnen er situaties ontstaan ​​filière alleen remplies behulp van de Spelregels kunnen worden opgelost. De spelleider zorgt ervoor dat de regels goed worden toegepast, zodat het verhaal zo soepel mogelijk zijn verloop kan hebben.

Spelverloop

Het spel wordt meestal aan een tafel gespeeld. Op papier voor de poule de De spelers hebben de Aantekeningen van hun liggen en de spelleider heeft de Aantekeningen van het de avontuur. Aangezien de spelleider ook de regels dans de gaten moet houden heeft hij de zij meestal één regelboek bij de main.

Het drame ?? wordt mondeling uitgespeeld. Terwijl de spelers om de Tafel zitten, vullen ze elkaar aan. De spelleider beschrijft telkens wat de karakters van de Joueurs zien, horen, ruiken fr / de voelen en de spelers kunnen hierop reageren. Op een deze manier ontstaat verhaal.

Maakt gebruik van een van de De tevoren bedachte situatie waar de karakters van de spelers en zijn Béland. Het est vervolgens aan de spelers om deze situatie porte te lopen waardoor er een talon avontuur ontstaat. Ofschoon de spelleider weet wat de situatie est, weet hij het niet houe opgelost gaat worden. Dat ligt namelijk geheel aan de reactie van de spelers. De situatie kan het bijvoorbeeld rougir van een prinses zijn. De spelleider weet welke obstakels er tussen de spelers en de prinses staan, maar hij de zij weet niet houe de spelers hierop zullen reageren. Afhankelijk van houe de spelers reageren, zal er een verhaal ontstaan ​​waarin de achtergrond, de levende skeletten, de draak en de prinses voorkomen. Wat precies er de Echter mee gebeurt, est tevoren van niet te zeggen. Het est wat dat betreft niet eens de zeker de prinses de disparition gaat worden. De spelers zouden zomaar het idee kunnen opvatten om de draak te gaan Temmen. Parmi dit Verstandig est, is een tweede ?? Hoe dan ook, de spelers zijn om te doen vrij rencontré de situatie wat zij zelf willen.

Hier moet wel aan toegevoegd worden dat de vrijheid enigszins beperkt est. Heeft een van tevoren specifieke situatie la voorbereid de De. Binnen deze situatie kan hij de zij improviseren. De spelers zijn dus betrekkelijk vrij rencontré wat ze doen met de bewuste situatie. Als de spelers iets willen doen waardoor hun karakters helemaal niet in de bewuste situatie Belanden, dan moet de spelleider alles gaan improviseren, des hij de zij zal moeten beslissen om om te stoppen eerst de nieuw ontstane situatie voor te kunnen bereiden.

De groei van de karakters

Zoals net in het leven echte leert hommes van de ervaring meurent les hommes opdoet. Bij Jeux de rôle wordt dit leren vertaalt naar punten. Dans de boucle aan het einde van een avontuur krijgen de karakters punten toegewezen voor de dingen mourir ze gezien en gedaan hebben het Tijdens avontuur. De speler kan nu de punten gebruiken om zijn de haar karakter te laten ontwikkelen. Het karakter leert bijvoorbeeld Beter Vechten te met een zwaard, des het leert meer van een taal vreemde, des het verbetert zich in het klimmen.

Als de la hiervan, als Zeker de speler de ontwikkeling bijhoudt, kan het karakter Ronder en daardoor interessanter worden. Als een op deze speler manier Vele avonturen rencontré zijn de haar karakter meemaakt, kan een er bande de soort ontstaan. De speler kan zich Steeds identificeren Beter remplies zijn de haar karakter. En identificeren net als het bij met een personnage in een boek, toneelstuk du cinéma kan je als speler helemaal mee gaan leven rencontré de Voor- en tegenspoed wat je karakter meemaakt.

De dobbelstenen

Tijdens een avontuur kan er van alles gebeuren en de karakters zullen ongetwijfeld dans situaties Belanden mourir zittend aan tafel niet uitgespeeld kunnen worden. Een gesprek Onderling de vertellen dat een jouw karakter huis binnen gaat, est geen probleem, maar een wanneer karakter een afgrond à Wil klimmen des een draak wil Aanvallen, heeft het verhaal wat hulp nodig om te zien du dit wel lukt. Maken Hiervoor de Role Playing Games gebruik van kansberekening en de moeilijke situaties worden opgelost aan de van een main Dobbelsteen Worp.

Zoals in het leven echte kan De ène PERSOON klimmen Beter dan de ander. De karakters in het spel worden voor dit soort détails bij de karaktercreatie statistieken toegekend. Deze waarden houdt de speler bij het op dat hij papier de zij het Tijdens spelen voor zich houdt. De statistieken geven aan een goed houe karakter Ergens en est. Een goed karakter dat kan klimmen heeft een hoge waarde dans deze vaardigheid en heeft dus een kans dat een Grotere bepaalde lukt klim dan een karakter met een lage waarde voor deze vaardigheid.

Afhankelijk van de Uitkomst van de Dobbelsteen Worp en de Spelregels mourir hierop worden toegepast, krijgt het een verhaal al dan niet geplande frayant en de spelers kunnen beslissen wat ze gaan vervolgens doen.

Samenspel

Elk karakter heeft zijn eigen statistieken en een achtergrond. Hierdoor ontstaan ​​verschillen er. Tijdens het hele verhaal, houden de spelers rekening Met de karakters meurent ze hebben gemaakt. Als een speler bijvoorbeeld een geleerde heeft verzonnen, dan zal hij de zij niet SNEL bepalen dat zijn de haar karakter zich in een harnas hijst om aan het vervolgens avant een aanval te gaan Leiden.

Tijdens een avontuur waarbij de spelleider het verhaal aanreikt, proberen de spelers dans de rol van hun karakters samen te werken om het een goed avontuur tot einde te brengen. Het gaat dus om het Samenspel, niet om het van elkaar proberen te winnen. Het Doel van Role Playing Games is het gezamenlijk doorlopen van een avontuur op een mooi zo, spannend en leuk mogelijke manier.

Eindeloos

De spelers spreken om de zoveel tijd om een ​​avontuur af te spelen. Zo ?? n ?? Roleplay sessie ?? kan een paar uren duren naar gelang De Tijd mourir de spelers Erin willen Steken. Als het een groot avontuur est, kan de groep beslissen om het een plus aantal Sessies te verdelen.

Als een avontuur est Afgelopen, houdt het spel niet op. De fantasiewereld, die wordt uitgebreid beschreven dans de regelboeken, est een algemene achtergrond waarin oneindig veel mogelijkheden zijn. Denk maar aan de mogelijkheden dans de echte wereld. De karakters kunnen zich in de wereld waarin zij leven in een Volgend avontuur storten. Op deze manier kunnen spelers talon lang rencontré hetzelfde karakter spelen en er een heleboel avonturen mee Beleven.

Kan het Natuurlijk voorkomen dat een karakter Wel komt te Overlijden. De eigenaar de eigenares van dit karakter kan een nieuw dan karakter maken. Dans de achtergrond van dit nieuwe karakter moet worden dan beschreven houe dit nieuwe karakter en contact komt rencontré de karakters van de andere spelers. Het algemene verhaal moet wel kloppend blijven, tenslotte. En zo kan er, porte ook de speler die zijn de haar karakter heeft verloren, weer verder gespeeld worden.

En principe kan het spel nette Zolang doorgaan als de Joueurs willen. Zolang de spelleider verhalen de avonturen heeft waarin de spelers kunnen spelen, kan het spel doorgaan. Deze verhalen kan hij de zij zelf schrijven, maar de Uitgevers mourir de regelboeken publiceren, brengen ook veel boeken op de markt rencontré kant en klare avonturen. Bovendien est er ook op internet veel te vinden.


Dit waren de belangrijkste et caractéristiques van een ?? standaard ?? Jeu de rôle. Echter, vanaf het commencer van het ontstaan ​​van het spel zijn er verschillende soorten en variantes uitgekomen. Daar wil ik hieronder carte ingaan op.

Geschiedenis Een klein Beetje

En 1954-1955 werd ?? Le Seigneur des Anneaux ?? van J.R.R. Gepubliceerd Tolkien. Zonder verder in te gaan op de discussie de Het Boek echt ding literatuur is een staat vaste: ?? Le Seigneur des Anneaux ?? behoort tot één van de meest invloedrijke boeken dans de Engelse literatuur.

De invloed est het duidelijkst te zien aan de opkomst van het fantaisie genre. Veel imaginaire schrijvers hebben gebruik gemaakt van de Wereld van Tolkien. genre Dit wordt gekenmerkt porte de aanwezigheid van Magie en Magische monstres, van mensachtige wezens als Elven en Dwergen en Hobbits, van andere geografiën dan meurent van onze eigen Aarde. Zeker vanaf de 60-er jaren werd coursiers de genre het populairder.

En 1974 werd de Role Playing Game ?? Dungeons & Dragons ?? uitgebracht. Het spel sloot naadloos aan op de genre populariteit van het. Sindsdien zijn er veel variantes ontstaan. Van, maar velen porte geïnspireerd de Sommigen D & D. Het verschil zit dans de la mise en van de spellen, de In de regels, en meestal een combinatie hiervan.

Om maar een paar titels te noemen van spellen mourir na D & D zijn développés par: Warhammer Fantasy Roleplay, Rolemaster, Amber, Vampire la Mascarade, Vampire le Requiem, Mage l'Ascension, Loup-garou l'Apocalypse, Ars Magica, Shadowrun, StarWars Role Playing Game, Exalté . De décideurs van D & D hebben de regels van het spel originele danig herzien en rond 1978 hebben ze het spel opnieuw uitgebracht onder de naam Advanced Dungeons & Dragons, oftewel AD & D.

Prises Roleplay

Maar dans de tussentijd zijn er ook andere variantes ontstaan. Zo est onder andere het zogenaamde LARP, oftewel direct action Roleplay, ontstaan. Er zijn veel overeenkomsten rencontré ?? gewoon ?? Jeu De Rôle. Zo est LARP ook een Rollenspel. Het speelt zich af dans un cadre een fantasie. De spelers moeten eerst zelf een karakter creëren waar ze le reste van het spel mee gaan spelen. Er is een spelleider mourir de situatie aanreikt en de Spelregels handhaaft. De karakters kunnen zich ontwikkelen aan de van een main puntensysteem, waardoor de speler de groei van zijn de haar karakter meemaakt. Het gaat ook bij het om LARP voornamelijk Samenspel, niet om de competitie. Het spel kan doorgaan, Zolang de spelers willen.

Er zijn een paar daarentegen importantes Les verschillen. Dans plaats van spelen in een groepje bij iemand thuis om de Tafel, gaan de spelers nu daadwerkelijk verkleed als hun karakter en bewegen ze daadwerkelijk rond in het terrein waar gespeeld wordt. Dans plaats van het al vertellend verhaal te maken, moeten de spelers nu zelf rondlopen en zelf de Acties uitvoeren. Deze manier van spelen biedt de mogelijkheid om meer rencontré mensen te spelen. In het buitenland, dans la SLA de Landen Amerika, Engeland en Duitsland, zijn er LARP Evenementen van duizenden spelers.

De grote evenementen moeten op een groot terrein gespeeld worden. Dit is een meestal talon landgoed. Het est soms ook mogelijk om GEBOUWEN Zoals Kastelen te huren. Sessies Kleine LARP remplies relatief weinig spelers kunnen gewoon bij Iemand thuis gespeeld worden. Het est en Ieder geval belangrijk dat de spelers de ruimte hebben om te kunnen lopen rond.
Ofschoon er een ?? hoofd ?? spelleider est-kan het niet deze persoon alleen, zeker niet van dans geval de grote evenementen. Er est doorgaans een van équipe spelleiders waarin Ieder verantwoordelijk voor een deel est van het verhaal de van het terrein, afhankelijk van het houe est georganiseerd.

Om het verhaal te maken, Maakt de spelleiding gebruik van figuranten. Figuranten die zijn de spelers dans Dienst staan ​​van de spelleiders en het verhaal. Dit dans tegenstelling Tot de spelers de gewone die het avontuur spelen. Figuranten worden gebruikt om de monstres, vijanden en bondgenoten in het verhaal te spelen. Om speciale wezens en monstres voor het verhaal te maken, worden figuranten geschminkt en opgemaakt. Tevens zorgt de spelleider voor objecten mourir echt gevonden en gebruikt kunnen worden. Om de regels te kunnen handhaven, Maakt De spelleider gebruik van spelers meurent voor een ourlet de haar oogje in het zeil houden en ingrijpen waar nodig. Dit kunnen leden équipe spelleiders van het zijn, maar ook er kan gebruik gemaakt worden van Ervaren spelers LARP die het spelleiders équipe willen helpen. Deze ?? scheidsrechters ?? lopen meestal als Figurant rond, maar hun figurantenrol est dusdanig neutraal dat ze zich op kunnen concentreren hun eigenlijke taak: het handhaven van de regels.

De organisatie van een LARP evenement est uitgebreider zodoende dan van een ?? standaard ?? Jeu de rôle. Bij een gewone Role Playing Game moet worden voor de gezorgd regelboeken, stylo, papier, dobbelstenen en een tafel om aan te spelen. Bij LARP moet worden voor gezorgd hulp voor de spelleiding, figuranten, kleding voor de figuranten, de Voorwerpen voor het verhaal, een locatie, Schmink en mensen kunnen schminken filière. Zeker bij de grote evenementen zit hier een équipe de talon achter die dé prises Onderling verdelen.

Tot fente een belangrijk verschil rencontré Roleplay de gewoon est het gebruik van dobbelstenen. Bij LARP wordt daar geen gebruik van gemaakt. Speciale Acties mourir onmogelijk in het leven echte nagebootst kunnen worden, zoals het spreken van een toverspreuk des het gebruiken van die een speciale vaardigheden gewoon mens niet kan hebben, gespeeld worden rencontré behulp van Code afgesproken woorden de gebaren. Voor de reposer zullen de spelers het helemaal zelf moeten doen.

Op Roleplay de l'ordinateur

Porte de mogelijkheden van de l'ordinateur en de computerspellen, est de jeu de rôle ook voor deze markt développés par. Je Kunt je eigen karakter creëren, je Kunt met een karakters rondlopen in een fantasiewereld en de karakters kunnen zich ontwikkelen. De regels van het spel, de Dobbelsteen Worp en het verloop van het avontuur est nu vervangen logiciel porte Uitgebreide.

Er zijn jeux de rôle alleen voor op de l'ordinateur. Bij deze spelen est het spel Afgelopen zodra het einde van het avontuur est bereikt. Tevens speel je deze spellen vaak alleen, hoewel de meeste spellen ook de mogelijkheid hebben via een van ordinateurs Netwerk te spelen. Hierdoor kan het spel je alleen de met een beperkt aantal mensen spelen.

Er zijn ook Role Playing Games die op internet gespeeld kunnen worden. Dans dit geval zorgt de uitgever van het spel voor telkens nieuwe Gebieden en avonturen, zodat de speler dit spel talon lang kan blijven doorspelen nette zoals bij de gewone Role Playing Games. Deze spelen kan je alleen spelen, maar verder als je wil en ligne de Wereld, Zul je moeten Samenwerken om de echt moeilijke avonturen op te lossen. biedt Internet een enorm wereldwijd Netwerk aan het spelers en komt geregeld voor dat tientallen spelers tegelijk afspreken om iets dans de spelwereld te bereiken.

De populariteit en de mogelijkheden van de l'ordinateur en het internet maken dat de Roleplay variantes voor dit moyen populairder zijn dan het ?? gewone ?? Roleplay des het LARP. Toch blijft er een harde liefhebbers kern meurent de stylo en variante de papier de LARP variante de graag spelen.

fente de Tot

Er est nog veel meer te schrijven plus Role Playing Games. Er est ook nog veel meer te schrijven plus de variantes. Zo heb ik bijvoorbeeld de ontwikkeling van de kaartspellen op gebaseerd Roleplay achterwege gelaten. Heb ik mijn Bovendien uitleg plus LARP en informatique de spellen zeer beknopt gehouden. Ik heb mij een beperkt tot uitleg van het ?? gewone ?? Jeu De Rôle. Internet est Op talon veel informatie te vinden plus alle vormen en variantes.

Möcht u nu geïnteresseerd zijn dans houe de regelboeken er in het zien echt uit, dan kunt u meurent dans vinden de spellenspeciaalzaken voornamelijk dans de Grotere steden.
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité