Mordechai Gebirtig: de laatste Jiddische Bard

FONTE ZOOM:
Mordechai Gebirtig, een geëngageerd Joods Dichter, zanger, schrijver en acteur, die zijn in het werk Jiddisch publiceerde. Geboren dans Cracovie est zijn werk onlosmakelijk verbonden rencontré het leven Joodse zoals zich in het dat vooroorlogse Polen afspeelde. Het Numéro Undzer Shtetl brennt, een vergeefse Roep om hulp dans solidariteit, ourlet heeft onsterfelijk gemaakt. Mordechai Gebirtig werd op 4 avril 1877 dans Krakau de les als Mordche Bertig, zoon van een winkelier armés. Het Traditioneel Joodse gezin woonde dans un Joodse Wijk Kazimierz, waar Gebirtig - op een korte périodiquement na - zijn leven lumineuse Zou blijven Wonen. Gebirtig était timmerman van beroep in zijn woonde rencontré vrouw Blumke dans hun Drie dochters aan de Berka Joseliwicza 5, vlak buiten het centrum van Oude Cracovie.

Naast het repareren van meubels Hield Gebirtig zich à vroeg rencontré bezig de literatuur. Zeta publiceerde hij zijn texte en 1906 Eerste dans schreef hij theaterrecensies voor het blad Der Social-Démocrate. Ook speelde hij dans un Joodse amateur Theatergroep. Onder invloed van de schrijver Avrom Reyzn begon Gebirtig met het schrijven van Eerste zijn liedteksten. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen hij in het Oostenrijks-Hongaarse Leger als hospitaalsoldaat diende, kwam Gebirtig voor het eerst dans aanraking rencontré Tsjechen, Hongaren, Serven dans Roemenen, rencontré wie hij volksmelodieën uitwisselde.

Dichter

En 1920 publiceerde Mordechai Gebirtig zijn Eerste poëziebundel, getiteld Folkstimlekh. Zijn teksten raakten meer en meer bekend dans waren geliefd sur une wereld lumineux. La volgde Een Tweede en 1936, getiteld Mayne Lider. Volgens de Joodse Traditie begon Gebirtig - hoewel hij geen Noten kon lezen - zijn op gedichten muziek dire zetten. Zijn teksten beschrijven het leven: zijn voor Liefde Polen, armoede, op het leven Straat, maar ook hij schreef liedjes voor Kinderen. De Van teksten Mordechai Gebirtig geven ons een blik in het leven Poolse Joodse zoals zich dat tussen de beide wereldoorlogen afspeelde.

Undzer Shtetl brennt

En 1938 schreef hij zijn bekendste Nummer: Undzer Shtetl brennt. Du texte ontstond naar aanleiding van de pogrom mourir op 9 maart 1936 plaatsvond tegen de Joodse gemeenschap van het plaatsje Przytyk. Du pogrom était een uitzonderlijk à Trieste voorbeeld van het Poolse antisemitisme Tijdens het interbellum dans schokte de Bevolking Poolse vives. In het Numéro verhaalt Gebirtig plus d'un omstanders, mourir d'une hun pogrom voor Ogen zien plaatsvinden, maar die - hulpverzoeken dix spijt - niet ingrijpen. Plus tard, en februari 1940, Zou Gebirtig zich nogmaals beklagen plus zijn niet medeburgers-Joodse dans le tut Vey het Nummer S. De pijn mourir hij beschrijft zit niet in de haat van de vijand, maar dans un fourgon de hoon »de Zonen dans dochters van Polen 'Die alleen maar Lachen wanneer Joden voor hun Ogen Worden mishandeld dans vernederd.

Oorlogsjaren

Tijdens de oorlogsjaren woonde Gebirtig noodgedwongen rencontré zijn gezin dans Lagiewniki, een Klein plaatsje dix van zuiden Cracovie. Met andere Joden mourir Krakau Hadden Moeten Verlaten, leefden ze daar een miserabel bestaan, zonder inkomen, Goede Huisvesting de voorzieningen medische. Voor vertrek avait Gebirtig veel van zijn werk en bewaring gegeven vriend bij de zijn, des Musicus Julian Hoffmann. Ook in deze bleef périodiquement Gebirtig schrijven. Angstig, dans afwachting van het beaucoup dat het poule Boven hoofd hängt, werd de Toon van zijn teksten, voorheen rencontré doorspekt van ironiquement, le cerceau humour, coursiers pessimistischer.

Vermoord

Dans maart 1942 MEHF des Familles Gebirtig haar InTrek nemen in het ghetto van Cracovie, gelegen in de Wijk Podgórze. Gebirtig slaagde Erin om zijn laatste teksten naar Julian Hoffmann-dire sturen, alvorens hij, Tijdens de Grote van razzia 4 juin 1942, op Straat werd doodgeschoten.

Mordechai Gebirtig leeft voort en zijn muziek. Het Numéro Undzer Shtetl brennt, Tijdens de oorlog het lijflied van de nazis tegenstanders dans Cracovie, wordt tot op de dag van vandaag bij verschillende Holocauste herdenkingen dix gebracht gehore. Aan zijn woning aan de Berka Joseliwicza dans Krakau is een monument aangebracht ter nagedachtenis aan ?? De laatste Jiddische Bard ??.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité